Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دبیرکل ناتو: طالبان تعهدات شان را عملی کنند و وارد مذاکره شوند

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو می‌گوید که طالبان باید به تعهدات شان عمل کنند و وارد گفت‌وگوهای میان افغانان شوند.

استولتنبرگ که شام امروز در پایان نشست وزیران دفاع ناتو، در یک نشست خبری سخن می‌زد، تأکید کرد که طالبان باید به‌گونۀ واقعی صلح کنند: «طالبان باید تعهدات شان را عملی کنند، در گفت‌وگوهای میان افغانان سهم بگیرند و برای صلح پایدار در افغانستان صلح کنند.»

او می‌گوید که خشونت‌ها از سوی طالبان به پیمانه‌یی که توقع می‌رفت کاهش نیافته‌اند و طالبان باید خشونت‌ها در افغانستان را کاهش بدهند. 

دبیرکل ناتو، تأکید کرد که طالبان باید رابطه‌ شان را با گروه‌های هراس‌افگن از جمله القاعده قطع کنند. 

او در بخش دیگر از سخنانش افزود که متحدان ناتو به تعهدات شان به امنیت افغانستان قویأ پایبند استند. به گفتۀ او این تعهدات برای صلح در افغانستان حیاتی است.

استولتنبرگ افزود: «متحدان [ناتو] تعهد قوی شان را برای امنیت درازمدت افغانستان تجدید کردند. این تعهدات برای تضمین پیشرفت روند صلح حیاتی است.»

دبیرکل ناتو می‌گوید که این سازمان ازبهر برقراری صلح در افغانستان میزان نیروهایش را در افغانستان تنظیم می‌کند و قرار است در این راستا در مشوره با متحدان ناتو بیشتر کار شود.

او گفت که ناتو نیروهایش در افغانستان را کاهش خواهد داد؛ اما این روند وابسته به شرایط خواهد بود. 

در همین حال، مأموریت ایالات متحدۀ امریکا در ناتو می‌گوید که متحدان و هم‌کاران این سازمان به تعهدات درازمدت امنیتی و ثبات شان در افغانستان متعد استند تا اطمینان یابند که خاک افغانستان دیگر هرگز از سوی هراس‌افگنان برای تهدید متحدان ناتو استفاده نشود.

گفت‌وگوهای میان افغانان قرار بود ده روز پس از امضای توافق صلح میان امریکا و طالبان، در بیستم ماه حوت سال گذشته آغاز شوند، اما حالا که بیش از سه ماه از این زمان می‌گذرد این روند آغاز نشده‌است.

دبیرکل ناتو: طالبان تعهدات شان را عملی کنند و وارد مذاکره شوند

دبیرکل ناتو می‌گوید که این سازمان ازبهر برقراری صلح در افغانستان میزان نیروهایش را در افغانستان تنظیم می‌کند و قرار است در این راستا در مشوره با متحدان ناتو بیشتر کار شود.

Thumbnail

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو می‌گوید که طالبان باید به تعهدات شان عمل کنند و وارد گفت‌وگوهای میان افغانان شوند.

استولتنبرگ که شام امروز در پایان نشست وزیران دفاع ناتو، در یک نشست خبری سخن می‌زد، تأکید کرد که طالبان باید به‌گونۀ واقعی صلح کنند: «طالبان باید تعهدات شان را عملی کنند، در گفت‌وگوهای میان افغانان سهم بگیرند و برای صلح پایدار در افغانستان صلح کنند.»

او می‌گوید که خشونت‌ها از سوی طالبان به پیمانه‌یی که توقع می‌رفت کاهش نیافته‌اند و طالبان باید خشونت‌ها در افغانستان را کاهش بدهند. 

دبیرکل ناتو، تأکید کرد که طالبان باید رابطه‌ شان را با گروه‌های هراس‌افگن از جمله القاعده قطع کنند. 

او در بخش دیگر از سخنانش افزود که متحدان ناتو به تعهدات شان به امنیت افغانستان قویأ پایبند استند. به گفتۀ او این تعهدات برای صلح در افغانستان حیاتی است.

استولتنبرگ افزود: «متحدان [ناتو] تعهد قوی شان را برای امنیت درازمدت افغانستان تجدید کردند. این تعهدات برای تضمین پیشرفت روند صلح حیاتی است.»

دبیرکل ناتو می‌گوید که این سازمان ازبهر برقراری صلح در افغانستان میزان نیروهایش را در افغانستان تنظیم می‌کند و قرار است در این راستا در مشوره با متحدان ناتو بیشتر کار شود.

او گفت که ناتو نیروهایش در افغانستان را کاهش خواهد داد؛ اما این روند وابسته به شرایط خواهد بود. 

در همین حال، مأموریت ایالات متحدۀ امریکا در ناتو می‌گوید که متحدان و هم‌کاران این سازمان به تعهدات درازمدت امنیتی و ثبات شان در افغانستان متعد استند تا اطمینان یابند که خاک افغانستان دیگر هرگز از سوی هراس‌افگنان برای تهدید متحدان ناتو استفاده نشود.

گفت‌وگوهای میان افغانان قرار بود ده روز پس از امضای توافق صلح میان امریکا و طالبان، در بیستم ماه حوت سال گذشته آغاز شوند، اما حالا که بیش از سه ماه از این زمان می‌گذرد این روند آغاز نشده‌است.

هم‌رسانی کنید