Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

درج بیش از یک میلیون ادعا دربارۀ نقض حقوق بشر در دادگاه جهانی

پس ازآن که دادگاه جهانی جنایی سه ماه پیش روند دریافت ادعاها در بارۀ جرایم احتمالی جنگی را در افغانستان آغاز کرد، اکنون یک میلیون و بیانیه ازسوی افغان ها به این نهاد رسیده اند که ادعا می کنند قربانیان جنایت های جنگی دراین کشور استند.

این ادعاها نه تنها دربرگیرنده جرایم جنگی انجام شده ازسوی طالبان وداعشیان است بل ادعادهای در بارۀ نقض حقوق بشر وانجام جرایم جنگی ازسوی نیروهای امنیتی افغانستان و جنگسالاران وابسته به حکومت و نیز نیروهای خارجی نیز به دادگاه جهانی جنایی در هالند رسیده اند.

این ادعاها از بیستم ماه نومبر سال ۲۰۱۷ میلادی تا سی‎ویکم ماه جنوری سال روان میلادی از سوی سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر در اروپا و افغانستان گردآوری و به دادگاه جهانی جنایی سپرده شده‌اند.

این در حالی است که در گزارش سالانۀ سازمان ملل متحد که روز پنج‌شنبه نشر شد، آمده است که در سال ۲۰۱۷ میلادی، بیش از ده هزار غیرنظامی در افغانستان، کشته و زخمی شده اند.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که در درازای سال گذشتۀ میلادی، جنگ و خشونت‌های مسلحانه در افغانستان جان بیش‌ از ۳هزار و۴۰۰غیرنظامی را گرفته اند و بیش‌ از هفت هزار تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

بربنیاد این گزارش، هرچند آمارهای سال ۲۰۱۷ در مقایسه به سال ۲۰۱۶میلادی یک کاهش نُه درصدی را نشان می‌دهد، اما تلفات برخاسته از حمله‌های هوایی در افغانستان، افزایش یافته‌اند.

در این گزارش، مسؤول ۶۵درصد از تلفات غیرنظامیان، طالبان و گروه‌های دیگر مخالفت دولت گفته شده‌اند.

در این گزارش آمده‌است که در سال ۲۰۱۷میلادی، ۲۹۷غیرنظامی در حمله‌های هوایی نیروهای افغان و خارجی جان باختند و۳۳۶ تن دیگر زخم برداشته‌اند، که یک افزایش هفت درصدی را در مقایسه به آمار سال ۲۰۱۶میلادی نشان می‌دهد؛ آماری‌که در جنگ ۱۶سالۀ ضد هراس‌افگنی، بی‌پیشینه بوده‌است.

از سویی‌هم، ۳۵۹زن در سال ۲۰۱۷میلادی کشته شدند و ۸۶۵زن دیگر زخم برداشته‌اند که این آمار، یک افزایش پنج‌درصدی را نشان می‌دهد.

در همین‌حال، ۸۶۱کودک نیز در میان جان‌باخته‌گان و ۲۳۱۸کودک دیگر در میان زخمیان استند که این آمار، یک کاهش ده‌درصدی را نشان می‌دهد.

گفته می‌شود مسؤول ۴۲درصد تلفات طالبان، ۱۰درصد داعشیان، ۱۳درصد گروه‌های دیگر ضد دولت، ۱۶درصد نیروهای دولتی، ۲درصد نیروهای خارجی و ۱درصد نیروهای طرفدار دولت دانسته شده‌اند.

یک درصد دیگر تلفات برخاسته از حمله‌های موشکی نظامیان پاکستانی بر ولایت‌های کنر و ننگرهار گفته شده‌است، یعنی در سال ۲۰۱۷میلادی،۲۳غیرنظامی جان باختند و ۴۸غیرنظامی دیگر در این حمله‌ها، زخم برداشته‌اند.

درج بیش از یک میلیون ادعا دربارۀ نقض حقوق بشر در دادگاه جهانی

این ادعاها از ماه نومبر سال ۲۰۱۷ میلادی تا ماه جنوری سال روان میلادی از سوی سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر در اروپا و افغانستان گردآوری و به دادگاه جهانی جنایی سپرده شده‌اند.

Thumbnail

پس ازآن که دادگاه جهانی جنایی سه ماه پیش روند دریافت ادعاها در بارۀ جرایم احتمالی جنگی را در افغانستان آغاز کرد، اکنون یک میلیون و بیانیه ازسوی افغان ها به این نهاد رسیده اند که ادعا می کنند قربانیان جنایت های جنگی دراین کشور استند.

این ادعاها نه تنها دربرگیرنده جرایم جنگی انجام شده ازسوی طالبان وداعشیان است بل ادعادهای در بارۀ نقض حقوق بشر وانجام جرایم جنگی ازسوی نیروهای امنیتی افغانستان و جنگسالاران وابسته به حکومت و نیز نیروهای خارجی نیز به دادگاه جهانی جنایی در هالند رسیده اند.

این ادعاها از بیستم ماه نومبر سال ۲۰۱۷ میلادی تا سی‎ویکم ماه جنوری سال روان میلادی از سوی سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر در اروپا و افغانستان گردآوری و به دادگاه جهانی جنایی سپرده شده‌اند.

این در حالی است که در گزارش سالانۀ سازمان ملل متحد که روز پنج‌شنبه نشر شد، آمده است که در سال ۲۰۱۷ میلادی، بیش از ده هزار غیرنظامی در افغانستان، کشته و زخمی شده اند.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که در درازای سال گذشتۀ میلادی، جنگ و خشونت‌های مسلحانه در افغانستان جان بیش‌ از ۳هزار و۴۰۰غیرنظامی را گرفته اند و بیش‌ از هفت هزار تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

بربنیاد این گزارش، هرچند آمارهای سال ۲۰۱۷ در مقایسه به سال ۲۰۱۶میلادی یک کاهش نُه درصدی را نشان می‌دهد، اما تلفات برخاسته از حمله‌های هوایی در افغانستان، افزایش یافته‌اند.

در این گزارش، مسؤول ۶۵درصد از تلفات غیرنظامیان، طالبان و گروه‌های دیگر مخالفت دولت گفته شده‌اند.

در این گزارش آمده‌است که در سال ۲۰۱۷میلادی، ۲۹۷غیرنظامی در حمله‌های هوایی نیروهای افغان و خارجی جان باختند و۳۳۶ تن دیگر زخم برداشته‌اند، که یک افزایش هفت درصدی را در مقایسه به آمار سال ۲۰۱۶میلادی نشان می‌دهد؛ آماری‌که در جنگ ۱۶سالۀ ضد هراس‌افگنی، بی‌پیشینه بوده‌است.

از سویی‌هم، ۳۵۹زن در سال ۲۰۱۷میلادی کشته شدند و ۸۶۵زن دیگر زخم برداشته‌اند که این آمار، یک افزایش پنج‌درصدی را نشان می‌دهد.

در همین‌حال، ۸۶۱کودک نیز در میان جان‌باخته‌گان و ۲۳۱۸کودک دیگر در میان زخمیان استند که این آمار، یک کاهش ده‌درصدی را نشان می‌دهد.

گفته می‌شود مسؤول ۴۲درصد تلفات طالبان، ۱۰درصد داعشیان، ۱۳درصد گروه‌های دیگر ضد دولت، ۱۶درصد نیروهای دولتی، ۲درصد نیروهای خارجی و ۱درصد نیروهای طرفدار دولت دانسته شده‌اند.

یک درصد دیگر تلفات برخاسته از حمله‌های موشکی نظامیان پاکستانی بر ولایت‌های کنر و ننگرهار گفته شده‌است، یعنی در سال ۲۰۱۷میلادی،۲۳غیرنظامی جان باختند و ۴۸غیرنظامی دیگر در این حمله‌ها، زخم برداشته‌اند.

هم‌رسانی کنید