تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

درگیری در شهر نو کابل؛ تاکنون یک تن کشته شده و ۷ تن زخمی شده‌اند

وزارت امور داخله تأیید می‌کند که در درگیری مسلحانه‌یی که پس از چاشت امروز در شهرنو کابل آغاز شد، تاکنون یک پولیس کشته شد.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید که این درگیری میان یک تن به نام تمیم وردک و نگهبانان او و پولیس در جریان است و شش سرباز پولیس به شمول رییس ارکان قطعۀ واکنش پولیس دیگر و یک خبرنگار زخمی شده‌اند.

به گفتۀ آقای دانش، این درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای دولتی به حکم دادگاه، خانه‌یی را در منطقۀ شهرنو کابل تخلیه می‌کردند که با مخالفت تمیم وردک و نگهبانان او روبه‌رو شدند: «باید یک منزل در مربوطات شهر نو تخلیه می‌شد، اما متأسفانه یک تن که در این منزل جابجا است، انکار کرده، لجاجت می‌کند و این خانه را تخلیه نمی‌کند.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان محل می‌گویند که در این درگیری خانه‌ها و دکان‌های آنان نیز آسیب رسیده است.

افغانستان

درگیری در شهر نو کابل؛ تاکنون یک تن کشته شده و ۷ تن زخمی شده‌اند

وزارت داخله داخله می‌گوید که نیروهای ویژه به محل رفته‌اند و تاکنون (۲۰: ۷ شام) جریان دارد.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور داخله تأیید می‌کند که در درگیری مسلحانه‌یی که پس از چاشت امروز در شهرنو کابل آغاز شد، تاکنون یک پولیس کشته شد.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید که این درگیری میان یک تن به نام تمیم وردک و نگهبانان او و پولیس در جریان است و شش سرباز پولیس به شمول رییس ارکان قطعۀ واکنش پولیس دیگر و یک خبرنگار زخمی شده‌اند.

به گفتۀ آقای دانش، این درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای دولتی به حکم دادگاه، خانه‌یی را در منطقۀ شهرنو کابل تخلیه می‌کردند که با مخالفت تمیم وردک و نگهبانان او روبه‌رو شدند: «باید یک منزل در مربوطات شهر نو تخلیه می‌شد، اما متأسفانه یک تن که در این منزل جابجا است، انکار کرده، لجاجت می‌کند و این خانه را تخلیه نمی‌کند.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان محل می‌گویند که در این درگیری خانه‌ها و دکان‌های آنان نیز آسیب رسیده است.

هم‌رسانی کنید