تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی نسی بدخشان

مقام های محلی ولایت بدخشان روز یک شنبه (۱۲ عقرب) از حملۀ گستردۀ طالبان بر مرکز ولسوالی نسی این ولایت، خبر می دهند.

مقام های محلی افزودند که این درگیری ها بامداد شنبه پس از آن آغاز شد که شماری از طالبان بر بخش های مرکز این ولسوالی، حمله کردند.

مقام ها می افزایند که هنوزهم طالبان درفاصلۀ نزدیک به مرکز ولسوالی حضور گُسترده دارند و هرگاه نیروهای کمکی به این ولسوالی نرسند، ممکن است آنان یک باردیگر برمرکز، یورش برند.

مقام ها اضافه کردند: "در یک کمین طالبان در این ولسوالی، نُه نیروی امنیتی جان باختند و هشت تن دیگر آنان، زخم برداشته اند."

مقام ها دربارۀ این درگیری ها، جزئیات بیشتر ارایه نکردند.

طالبان مسؤولیت این حمله را نیز برعهده گرفته اند.

درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی نسی بدخشان

مقام ها می افزایند که در یک کمین طالبان در این ولسوالی، نه تن از نیروهای امنیتی جان باختند و هشت تن دیگر آنان، زخم برداشته اند.

Thumbnail

مقام های محلی ولایت بدخشان روز یک شنبه (۱۲ عقرب) از حملۀ گستردۀ طالبان بر مرکز ولسوالی نسی این ولایت، خبر می دهند.

مقام های محلی افزودند که این درگیری ها بامداد شنبه پس از آن آغاز شد که شماری از طالبان بر بخش های مرکز این ولسوالی، حمله کردند.

مقام ها می افزایند که هنوزهم طالبان درفاصلۀ نزدیک به مرکز ولسوالی حضور گُسترده دارند و هرگاه نیروهای کمکی به این ولسوالی نرسند، ممکن است آنان یک باردیگر برمرکز، یورش برند.

مقام ها اضافه کردند: "در یک کمین طالبان در این ولسوالی، نُه نیروی امنیتی جان باختند و هشت تن دیگر آنان، زخم برداشته اند."

مقام ها دربارۀ این درگیری ها، جزئیات بیشتر ارایه نکردند.

طالبان مسؤولیت این حمله را نیز برعهده گرفته اند.

هم‌رسانی کنید