Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

درگیری نماینده‌گان با پولیس؛ سرپرست وزارت داخله فراخوانده شد

شب جمعه (۱۹میزان) در پی درگیری نیروهای پولیس با شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و محافظان آنان، این اعضای مجلس، مسعود اندارابی، نامزد وزیر وزارت امور داخله را شب‌هنگام به مجلس فراخواندند.

شماری از نیروهای پولیس، می‌گویند که شماری از اعضای مجلس بر سر وجود مشکل در نمبر پلیت‌های موترهای برخی از اعضای مجلس، شام جمعه در منطقۀ پلچرخی کابل با نیروهای پولیس درگیری لفظی داشتند.

پس از آن، اعضای مجلس نشست اضطراری برگزار کردند و مسعود اندرابی را در حوالی ساعت یازدۀ شب جمعه به این مجلس ازبهر آنچه که آنان برخورد نادرست پولیس با اعضای مجلس می‌گویند فراخواندند از او انتقاد کردند.

اما، نیروهای پولیس می‌گویند که برخی از اعضای مجلس آنان را تهدید کردند.

این درحالی است که بسیاری‌از موتر‌های‌های اعضای مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا غیرقانونی و بی‌آن که مراحل گمرکی را گذرانده باشند، به کشور آورده می‌شوند. این موترها با شیشه‌های سیاه و با شماره‌های غیرقانونی و عجیب و غریبی که اعضای شورای ملی خودشان خودسر نصب نموده‌اند، در شهر گشت‌وگذار می‌کنند.

مثلاً در پلیت برخی از موترها نوشته‌است: «و-ج ۰۷۸»، «و ۱۱۹ ج»، «م- ج ۰۵۳»، «م ج – ۳»، «۰۹۲»، «X»، «احمدزی»، «یما تره‌خیل»، «رییس احمدزی»، «گلبهار»، «ش- و ۱۳۵» و ... .

درگیری نماینده‌گان با پولیس؛ سرپرست وزارت داخله فراخوانده شد

نصرت رحیمی، سخن‌‎گوی وزارت داخله گفته‌است که این رویداد در حال بررسی است.

Thumbnail

شب جمعه (۱۹میزان) در پی درگیری نیروهای پولیس با شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و محافظان آنان، این اعضای مجلس، مسعود اندارابی، نامزد وزیر وزارت امور داخله را شب‌هنگام به مجلس فراخواندند.

شماری از نیروهای پولیس، می‌گویند که شماری از اعضای مجلس بر سر وجود مشکل در نمبر پلیت‌های موترهای برخی از اعضای مجلس، شام جمعه در منطقۀ پلچرخی کابل با نیروهای پولیس درگیری لفظی داشتند.

پس از آن، اعضای مجلس نشست اضطراری برگزار کردند و مسعود اندرابی را در حوالی ساعت یازدۀ شب جمعه به این مجلس ازبهر آنچه که آنان برخورد نادرست پولیس با اعضای مجلس می‌گویند فراخواندند از او انتقاد کردند.

اما، نیروهای پولیس می‌گویند که برخی از اعضای مجلس آنان را تهدید کردند.

این درحالی است که بسیاری‌از موتر‌های‌های اعضای مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا غیرقانونی و بی‌آن که مراحل گمرکی را گذرانده باشند، به کشور آورده می‌شوند. این موترها با شیشه‌های سیاه و با شماره‌های غیرقانونی و عجیب و غریبی که اعضای شورای ملی خودشان خودسر نصب نموده‌اند، در شهر گشت‌وگذار می‌کنند.

مثلاً در پلیت برخی از موترها نوشته‌است: «و-ج ۰۷۸»، «و ۱۱۹ ج»، «م- ج ۰۵۳»، «م ج – ۳»، «۰۹۲»، «X»، «احمدزی»، «یما تره‌خیل»، «رییس احمدزی»، «گلبهار»، «ش- و ۱۳۵» و ... .

هم‌رسانی کنید