Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درگیری هواداران معاون پیشین جمعیت با هواداران عطامحمد نور

هواداران سید نورالله عماد معاون پیشین جمعیت اسلامی با هوا داران عطا محمد نور رییس اجراییۀ جمعیت اسلامی در همایشی در کابل درگیر شدند.

درگیری میان هواداران عطا محمد نور و پسر سید نور الله عماد هنگامی آغاز شد که شرکت کننده‌گان شماری از اعضای رهبری جمعیت اسلامی را انتقاد کردند، اما هواداران عطا محمد نور در برابر این گفته‌ها به اعتراض برخاستند.

این نشست که از بهر بزرگداشت از سوم حوت در کابل برگذار شده بود، هواداران آقای عماد وی را سرپرست جمعیت اسلامی خواندند و خواهان برگذاری  گنکرۀ این حزب شدند.

 اما هواداران عطا محمد نور در برابر این خواست‌ها اعتراض کردند.

این نشست از سوی پسر سید نور الله عماد معاون پیشین جمعیت اسلامی برگذار شده است.

خان محمد، فرمانده پیشین جمعیت، گفت: «سید نور الله عماد ریش سفید است معاون جمعیت بود جهاد کرده اگر اتحاد و اتفاق باشد باید رییس شود.»

سید ابراهیم عماد، پسر سید نورالله عماد، گفت: «حالامی‌فهمند که ما این توان را پیدا کرده ایم و این حلقه خبیثه و معامله‌گر در میان شورای رهبری جمعیت استند انحصار گراها و کمونستان و استند.»

هواداران سید نورالله عماد می‌گویند که جمعیت اسلامی گنکرۀ این حزب را از بهر گماشتن رهبر حزب جمعیت اسلامی برگذار خواهد کرد و اعضای این حزب می‌توانند خود شان را نامزد ریاست این حزب سازند.
یکی از شرکت کننده‌گان این نشست گفت: «از تمام شاخه‌های جمعیت که در حالت پراگنده‌گی استند می‌خواهیم که در برگزاری کنگره جمعیت تلاش کنند.» 

جمعیت اسلامی در تابستان امسال ۶۴ تن را در شورای رهبری جمعیت برگزیدند. 

صلاح‎الدین ربانی پسر استاد برهان‎الدین ربانی رهبر این حزب سرپرستی حزب جمعیت اسلامی را دارد و عطا محمد نور نیز رییس اجرایی این حزب است.

اما پسر معاون پیشین جمعیت اسلامی این تصمیم‌های جمعیت اسلامی را نمی‎پذیرد.

درگیری هواداران معاون پیشین جمعیت با هواداران عطامحمد نور

در این نشست که از بهر بزرگداشت از سوم حوت برگذار شده بود، هواداران آقای عماد وی را سرپرست جمعیت اسلامی خواندند.

تصویر بندانگشتی

هواداران سید نورالله عماد معاون پیشین جمعیت اسلامی با هوا داران عطا محمد نور رییس اجراییۀ جمعیت اسلامی در همایشی در کابل درگیر شدند.

درگیری میان هواداران عطا محمد نور و پسر سید نور الله عماد هنگامی آغاز شد که شرکت کننده‌گان شماری از اعضای رهبری جمعیت اسلامی را انتقاد کردند، اما هواداران عطا محمد نور در برابر این گفته‌ها به اعتراض برخاستند.

این نشست که از بهر بزرگداشت از سوم حوت در کابل برگذار شده بود، هواداران آقای عماد وی را سرپرست جمعیت اسلامی خواندند و خواهان برگذاری  گنکرۀ این حزب شدند.

 اما هواداران عطا محمد نور در برابر این خواست‌ها اعتراض کردند.

این نشست از سوی پسر سید نور الله عماد معاون پیشین جمعیت اسلامی برگذار شده است.

خان محمد، فرمانده پیشین جمعیت، گفت: «سید نور الله عماد ریش سفید است معاون جمعیت بود جهاد کرده اگر اتحاد و اتفاق باشد باید رییس شود.»

سید ابراهیم عماد، پسر سید نورالله عماد، گفت: «حالامی‌فهمند که ما این توان را پیدا کرده ایم و این حلقه خبیثه و معامله‌گر در میان شورای رهبری جمعیت استند انحصار گراها و کمونستان و استند.»

هواداران سید نورالله عماد می‌گویند که جمعیت اسلامی گنکرۀ این حزب را از بهر گماشتن رهبر حزب جمعیت اسلامی برگذار خواهد کرد و اعضای این حزب می‌توانند خود شان را نامزد ریاست این حزب سازند.
یکی از شرکت کننده‌گان این نشست گفت: «از تمام شاخه‌های جمعیت که در حالت پراگنده‌گی استند می‌خواهیم که در برگزاری کنگره جمعیت تلاش کنند.» 

جمعیت اسلامی در تابستان امسال ۶۴ تن را در شورای رهبری جمعیت برگزیدند. 

صلاح‎الدین ربانی پسر استاد برهان‎الدین ربانی رهبر این حزب سرپرستی حزب جمعیت اسلامی را دارد و عطا محمد نور نیز رییس اجرایی این حزب است.

اما پسر معاون پیشین جمعیت اسلامی این تصمیم‌های جمعیت اسلامی را نمی‎پذیرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره