Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در بتی‌کوت ننگرهار طالبان و دولتی‎ها نماز عید را یکجا ادا کردند

در ولسوالی بتی‌کوت ولایت ننگرهار، طالبان، نماز عید رمضان را همراه با کارمندان و طرفداران دولت در یک مسجد و یکجایی ادا کردند.

پس از اعلام آتش‌بس حکومت و طالبان، مردم و حتا کارمندان دولت برای سپری نمودن روزهای عید در شماری از ولایت‌ها، به بخش‌های زیر حاکمیت طالبان رفته اند.

خبرنگار طلوع نیوز که به ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار رفته بود، می‌گوید که مردم از آتش‌بس استقبال می‌کنند و از دو طرف می‌خواهند که این آتش بس را ادامه بدهند.

طالبان، در این ولسوالی بتی کوت، می‎گویند که آنان در برابر برنامه‌های بازسازی و توسعه‌یی دولت هیچ مانع ایجاد نخواهند کرد.

قاري ظریف، ولسوالی نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی بتی‌کوت در این باره گفت: «ما از امیر خود اطاعت می‌کنیم و سه روز آتش‌بس که تمام شد، پس از آن نیز از امیر خود اطاعت می‌کنیم.»

بیشتر بخش‎های ولسوالی بتی کوت، زیر حاکمیت طالبان استند؛ اما امسال پس از اعلام‌آتش بس از سوی دو طرف مردم با خوشی عید را جشن گیرفتند.

شمس الرحمن، یکی از باشنده‎گان بتی کوت گفت: «اگر امارت اسلامی است و اگر حکومت اشرف غنی است، جنگ را بس کنند.»

ملک طیب، باشندۀ دیگر این ولسوالی نیز افزود: «وضعیت بسیار خوب است و ما از هر دوطرف بسیار خوش  استیم؛ خداوند کمک کند این آتش‌بس برای دایم باشد.»

در همین حال، نیروهای دولتی در این ولسوالی می‌گویند که طالبان نیز می‌توانند در روزهای آتش بس در بخش های زیر حاکمیت دولت عید را جشن بگیرند.

صبغت الله، یک سرباز اردو در این باره گفت: «اعضای گروه طالبان این‌جا می‌گردند، آن‌ها هم برادران ما استند. ما تا زمانی‌که آن‌ها به ما کاری نداشته باشند، با آنان کاری نداریم و هر زمانی‌که از سوی آنان اقدامی شود، به ما هم امر شده است که در برابر آنان اقدام کنیم.»

این برای نخستین بار است که پس از نزدیک به دو دهه جنگ میان حکومت و طالبان، دو طرف آتش‌بس اعلام می‎کنند و نماز عید را یک‌جا می‌خوانند.

در بتی‌کوت ننگرهار طالبان و دولتی‎ها نماز عید را یکجا ادا کردند

خبرنگار طلوع نیوز که به ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار رفته بود، می‌گوید که مردم از آتش‌بس استقبال می‌کنند و از دو طرف می‌خواهند که این آتش بس را تمدید کنند.

تصویر بندانگشتی

در ولسوالی بتی‌کوت ولایت ننگرهار، طالبان، نماز عید رمضان را همراه با کارمندان و طرفداران دولت در یک مسجد و یکجایی ادا کردند.

پس از اعلام آتش‌بس حکومت و طالبان، مردم و حتا کارمندان دولت برای سپری نمودن روزهای عید در شماری از ولایت‌ها، به بخش‌های زیر حاکمیت طالبان رفته اند.

خبرنگار طلوع نیوز که به ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار رفته بود، می‌گوید که مردم از آتش‌بس استقبال می‌کنند و از دو طرف می‌خواهند که این آتش بس را ادامه بدهند.

طالبان، در این ولسوالی بتی کوت، می‎گویند که آنان در برابر برنامه‌های بازسازی و توسعه‌یی دولت هیچ مانع ایجاد نخواهند کرد.

قاري ظریف، ولسوالی نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی بتی‌کوت در این باره گفت: «ما از امیر خود اطاعت می‌کنیم و سه روز آتش‌بس که تمام شد، پس از آن نیز از امیر خود اطاعت می‌کنیم.»

بیشتر بخش‎های ولسوالی بتی کوت، زیر حاکمیت طالبان استند؛ اما امسال پس از اعلام‌آتش بس از سوی دو طرف مردم با خوشی عید را جشن گیرفتند.

شمس الرحمن، یکی از باشنده‎گان بتی کوت گفت: «اگر امارت اسلامی است و اگر حکومت اشرف غنی است، جنگ را بس کنند.»

ملک طیب، باشندۀ دیگر این ولسوالی نیز افزود: «وضعیت بسیار خوب است و ما از هر دوطرف بسیار خوش  استیم؛ خداوند کمک کند این آتش‌بس برای دایم باشد.»

در همین حال، نیروهای دولتی در این ولسوالی می‌گویند که طالبان نیز می‌توانند در روزهای آتش بس در بخش های زیر حاکمیت دولت عید را جشن بگیرند.

صبغت الله، یک سرباز اردو در این باره گفت: «اعضای گروه طالبان این‌جا می‌گردند، آن‌ها هم برادران ما استند. ما تا زمانی‌که آن‌ها به ما کاری نداشته باشند، با آنان کاری نداریم و هر زمانی‌که از سوی آنان اقدامی شود، به ما هم امر شده است که در برابر آنان اقدام کنیم.»

این برای نخستین بار است که پس از نزدیک به دو دهه جنگ میان حکومت و طالبان، دو طرف آتش‌بس اعلام می‎کنند و نماز عید را یک‌جا می‌خوانند.

هم‌رسانی کنید