Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'در حملۀ هوایی در فاریاب ۱۲ غیرنظامی جان باختند'

صبغت‌الله سیلاب، یک عضو شورای ولایتی فاریاب می‌گوید که در حمله‌های هوایی در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب ۱۲ عضو دو خانواده جان باختند.

وی، می‌افزاید که این حمله‌های هوایی، شنبه‌شب بر یک خانۀ مسکونی که دو خانواده در آنجا زنده‌گی می‌کنند، انجام شده که در نتیجۀ آن ۱۲عضو دو خانواده کشته شدند؛ هشت کودک نیز مشمول کشته شده‌گان استند.

او گفت این خانه در دوصد متری مرکز ولسوالی گرزیوان موقعیت دارد.

با تلاش زیاد دیدگاۀ مسؤولان قول اردوی ۲۰۹ شاهین را در این باره به دست آورده نتوانستیم اما این قول اردو با پخش یک خبرنامه می‌گوید که در بیست و چهار ساعت گذشته ۴۷ جنگ‌جوی طالب کشته شدند و ۵ تن دیگرشان زخم برداشتند.

خبرنامه می‌افزاید که تلفات در اثر درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان و نیز حمله‌های هوایی بر طاببان وارد شده‌است.

در خبرنامه آمده است که در نتیجۀ حمله‌های هوایی بر پایگاه‌های طالبان، دو سنگر مهم طالبان نابود شده‌اند.

با این همه، وزارت دفاع ملی می‌گوید که در حمله‌های هوایی در فاریاب، به طالبان تلفات سنگینی وارد شده‌است. 

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی می‌گوید که وزارت دفاع تلفات غیرنظامیان در حمله‌ها را بررسی می‌کند.

'در حملۀ هوایی در فاریاب ۱۲ غیرنظامی جان باختند'

صبغت‌الله سیلاب، می‌گوید که هشت کودک نیز در میان جان باخته‌گان این رویداد استند.

تصویر بندانگشتی

صبغت‌الله سیلاب، یک عضو شورای ولایتی فاریاب می‌گوید که در حمله‌های هوایی در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب ۱۲ عضو دو خانواده جان باختند.

وی، می‌افزاید که این حمله‌های هوایی، شنبه‌شب بر یک خانۀ مسکونی که دو خانواده در آنجا زنده‌گی می‌کنند، انجام شده که در نتیجۀ آن ۱۲عضو دو خانواده کشته شدند؛ هشت کودک نیز مشمول کشته شده‌گان استند.

او گفت این خانه در دوصد متری مرکز ولسوالی گرزیوان موقعیت دارد.

با تلاش زیاد دیدگاۀ مسؤولان قول اردوی ۲۰۹ شاهین را در این باره به دست آورده نتوانستیم اما این قول اردو با پخش یک خبرنامه می‌گوید که در بیست و چهار ساعت گذشته ۴۷ جنگ‌جوی طالب کشته شدند و ۵ تن دیگرشان زخم برداشتند.

خبرنامه می‌افزاید که تلفات در اثر درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان و نیز حمله‌های هوایی بر طاببان وارد شده‌است.

در خبرنامه آمده است که در نتیجۀ حمله‌های هوایی بر پایگاه‌های طالبان، دو سنگر مهم طالبان نابود شده‌اند.

با این همه، وزارت دفاع ملی می‌گوید که در حمله‌های هوایی در فاریاب، به طالبان تلفات سنگینی وارد شده‌است. 

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی می‌گوید که وزارت دفاع تلفات غیرنظامیان در حمله‌ها را بررسی می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره