Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

در درگیری میان پولیس و معترضان ۲ تن جان باختند

اقدام پولیس کابل برای برداشتن آخرین چادر اعتراض کننده‌گان از چاراه شیرپور دو کشته و بیش از بیست زخمی برجا گذاشت.

اعتراض کننده‌گان و نیروهای دولتی هنگامی با هم در گیر شدند که پس از نیمه شب گذشته نیروهای دولتی به برداشتن آخرین چادر اعتراض کننده‌گان اقدام کردند.

اعتراض کننده‌گان می‌گویند که نیروهای امنیتی آنان را به گلوله بستند و در این درگیری دو اعتراض کننده جان باختند و بیش از ۲۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند و یازده اعتراض کننده دیگر از سوی پولیس بازداشت شدند. کلیم الله هم‌سخن، تظاهر کننده، گفت: «به توان هر آدم یک تانک آموی آورده بودند. از هیچ گونه تهدید لت وکوب و فشار دریغ نه ورزیدند.»

اعجاز الحق ۲۳ ساله از روستای سفید شیر پنجشیر یکی از قربانیان این رویداد است. او تحصیل کرده رشته حقوق بود و بازرگانی می‌کرد.

منابعی می‌گویند که اعجاز الحق با عبدالله عبدالله، رییس اجراییه رابطه نزدیک داشت و از پشتبانان وی در دوره پیکارهای انتخاباتی به شمار می‌رفت.

رییس اجراییه خواهان روشن شدن واقعیت‌ها در باره این رویداد به مردم است.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، گفت: «اگر در جای اشتباهی صورت گرفته است باید اعلام شود، اگر در جای غفلت بوده باید اعلام شود، و اگر در جای قصد بوده باید با آن برخورد قانونی صورت بگیرد.»

با این هم ساعاتی پس از این رویداد اعتراض کننده‌گان در یک نشست بر ادامه اعتراض‌های شان تاکید کردند.

عمراحمد پروانی، عضو رهبری معترضان، گفت: «رستاخیز تغییر این حرکت غیر قانونی و غیر مردم سالار حکومت نامشروع وحدت ملی را در قبال داد خواهی خویش یک جنایت ضد بشری و عمل غیرقانونی و غیرانسانی دانسته و به حرکت دادخواهانه خود ادامه خواهد داد.»

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله در یک نشست خبری در پس از چاشت امروز گفت که نیروهای پولیس نه تن از معترضان را دستگیر کرده‌اند که یک تن آنان مسلح بوده است. 

وی گفت: «به اساس امر مشترک ۱۶۳ فرماندهی گارنیزیون کابل و فیصله شورای امنیت ملی و سوق اداره ملی افغانستان، تصمیم بر این شد که این خیمه از این ساحه برداشته شود.»

اکنون هیچ نشانی از چادر اعتراض کننده‌گان در چاراه شیرپور دیده نمی‌شود.

چهار سوی محل به شدت زیر نظارت نیروهای امنیتی است و موترهای نظامی بیشتری به محل آورده شده‌اند. بسیاری از جاده‌هایی که به چهار راه شیرپور می‌رسند، بسته استند و دیوارهای کانتینری حکومت هنوزهم  برجا استند. 

در درگیری میان پولیس و معترضان ۲ تن جان باختند

اعتراض کننده‌گان ادعا می‌کنند که یک موتر زرهی پولیس یک کودک چهارده ساله را زیر تایر کرده است و این کودک جان باخت

Thumbnail

اقدام پولیس کابل برای برداشتن آخرین چادر اعتراض کننده‌گان از چاراه شیرپور دو کشته و بیش از بیست زخمی برجا گذاشت.

اعتراض کننده‌گان و نیروهای دولتی هنگامی با هم در گیر شدند که پس از نیمه شب گذشته نیروهای دولتی به برداشتن آخرین چادر اعتراض کننده‌گان اقدام کردند.

اعتراض کننده‌گان می‌گویند که نیروهای امنیتی آنان را به گلوله بستند و در این درگیری دو اعتراض کننده جان باختند و بیش از ۲۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند و یازده اعتراض کننده دیگر از سوی پولیس بازداشت شدند. کلیم الله هم‌سخن، تظاهر کننده، گفت: «به توان هر آدم یک تانک آموی آورده بودند. از هیچ گونه تهدید لت وکوب و فشار دریغ نه ورزیدند.»

اعجاز الحق ۲۳ ساله از روستای سفید شیر پنجشیر یکی از قربانیان این رویداد است. او تحصیل کرده رشته حقوق بود و بازرگانی می‌کرد.

منابعی می‌گویند که اعجاز الحق با عبدالله عبدالله، رییس اجراییه رابطه نزدیک داشت و از پشتبانان وی در دوره پیکارهای انتخاباتی به شمار می‌رفت.

رییس اجراییه خواهان روشن شدن واقعیت‌ها در باره این رویداد به مردم است.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، گفت: «اگر در جای اشتباهی صورت گرفته است باید اعلام شود، اگر در جای غفلت بوده باید اعلام شود، و اگر در جای قصد بوده باید با آن برخورد قانونی صورت بگیرد.»

با این هم ساعاتی پس از این رویداد اعتراض کننده‌گان در یک نشست بر ادامه اعتراض‌های شان تاکید کردند.

عمراحمد پروانی، عضو رهبری معترضان، گفت: «رستاخیز تغییر این حرکت غیر قانونی و غیر مردم سالار حکومت نامشروع وحدت ملی را در قبال داد خواهی خویش یک جنایت ضد بشری و عمل غیرقانونی و غیرانسانی دانسته و به حرکت دادخواهانه خود ادامه خواهد داد.»

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله در یک نشست خبری در پس از چاشت امروز گفت که نیروهای پولیس نه تن از معترضان را دستگیر کرده‌اند که یک تن آنان مسلح بوده است. 

وی گفت: «به اساس امر مشترک ۱۶۳ فرماندهی گارنیزیون کابل و فیصله شورای امنیت ملی و سوق اداره ملی افغانستان، تصمیم بر این شد که این خیمه از این ساحه برداشته شود.»

اکنون هیچ نشانی از چادر اعتراض کننده‌گان در چاراه شیرپور دیده نمی‌شود.

چهار سوی محل به شدت زیر نظارت نیروهای امنیتی است و موترهای نظامی بیشتری به محل آورده شده‌اند. بسیاری از جاده‌هایی که به چهار راه شیرپور می‌رسند، بسته استند و دیوارهای کانتینری حکومت هنوزهم  برجا استند. 

هم‌رسانی کنید