تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در دو روزگذشته نزدیک به ۹۰نیروی دولتی در چهار ولایت کشته شده‌اند

تنها در دو روز گذشته، نزدیک به ۹۰نیرو دولتی در ولایت‌های بادغیس، فراه، فاریاب و غزنی در حمله‌های طالبان کشته شده‌اند.

پس از آن‌که آتش‌بس سه روزۀ طالبان با نیروهای دولتی پایان یافت، این گروه در بیش از هفت ولایت کشور حمله‌های گسترده‌یی را در برابر نیروهای دولتی آغاز کردند. چنان‌که در حملۀ چهارشنبه شب در ولسوالی‌های بالامرغاب و آبکمری بادغیس ، ۴۱نیروی دولتی جان باختند.

جنرال فهیم قایم، فرمانده پولیس بادغیس در این باره گفت: «از ترحم نیروهای دولتی سو استفاده کردند. اما نیروهای امنیتی چنان درسی برای آنان دادند که نظیر نداشت.»

این در حالی است که حکومت افغانستان آتش‌بس در برابر طالبان را تمدید کرده‌است و نیروهای امنیتی اجازۀ عملیات بر طالبان را ندارند.

در این شب و روزها، ولایت فاریاب نیز وضع خوبی ندارد و در عملیات طالبان بر ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت ده نیروی دولتی جان باختند و ده تن دیگری شان زخمی شده اند.

افرون بر این، طالبان حمله‌های گستردۀ شان را در بخش‌هایی از ولایت فراه نیز آغاز کردند و  در دو روز گذشته، کم ازکم هژده نیروی دولتی در ولسوالی بالابلوک و لاش جوین فراه جان باختند.

دادالله قانع، عضو شورای ولایتی فراه گفت: «مردم ما تشویش دارند که باید حکومت مرکزی به فراه توجه کند.»

محب الله محب، سخن‌گوی پولیس فراه نیز افزود: «دوزاده عراده موتر دشمن و جنگ افزار های ثقیله و خفیفه دیگر دشمن تخریب گردیده است.»

وزارت دفاع ملی، می‌‎گوید که در این نبردها ده‌ها مخالف مسلح  دولت نیز کشته و زخمی شده اند.

محمد راد منش، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی اظهار داشت: «در برابر دشمنان افغانستان که تهدیدها را متوجه ما می‌سازند، ما با تمامی امکانات با آنان برخورد کرده ایم و شماری زیادی از دشمنان مردم افغانستان را که آتش بس را نقض کردند از پا در آوردیم.»

در تازه ترین رویدادها در شماری از ولسوالی‌های غزنی نیز چهارده نیروی دولتی جان باخته اند.

هرچند طالبان آتش بس شان را تمدید نکردند، اما حکومت آتش بس یک هفته یی اش را به ده روز افزایش داده است.

در دو روزگذشته نزدیک به ۹۰نیروی دولتی در چهار ولایت کشته شده‌اند

وزارت دفاع ملی، می‌گوید که طالبان پس از پایان آتش‌بس سه روزۀ شان، عملیات‌های شان را در هفت ولایت کشورآغاز کردند.

تصویر بندانگشتی

تنها در دو روز گذشته، نزدیک به ۹۰نیرو دولتی در ولایت‌های بادغیس، فراه، فاریاب و غزنی در حمله‌های طالبان کشته شده‌اند.

پس از آن‌که آتش‌بس سه روزۀ طالبان با نیروهای دولتی پایان یافت، این گروه در بیش از هفت ولایت کشور حمله‌های گسترده‌یی را در برابر نیروهای دولتی آغاز کردند. چنان‌که در حملۀ چهارشنبه شب در ولسوالی‌های بالامرغاب و آبکمری بادغیس ، ۴۱نیروی دولتی جان باختند.

جنرال فهیم قایم، فرمانده پولیس بادغیس در این باره گفت: «از ترحم نیروهای دولتی سو استفاده کردند. اما نیروهای امنیتی چنان درسی برای آنان دادند که نظیر نداشت.»

این در حالی است که حکومت افغانستان آتش‌بس در برابر طالبان را تمدید کرده‌است و نیروهای امنیتی اجازۀ عملیات بر طالبان را ندارند.

در این شب و روزها، ولایت فاریاب نیز وضع خوبی ندارد و در عملیات طالبان بر ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت ده نیروی دولتی جان باختند و ده تن دیگری شان زخمی شده اند.

افرون بر این، طالبان حمله‌های گستردۀ شان را در بخش‌هایی از ولایت فراه نیز آغاز کردند و  در دو روز گذشته، کم ازکم هژده نیروی دولتی در ولسوالی بالابلوک و لاش جوین فراه جان باختند.

دادالله قانع، عضو شورای ولایتی فراه گفت: «مردم ما تشویش دارند که باید حکومت مرکزی به فراه توجه کند.»

محب الله محب، سخن‌گوی پولیس فراه نیز افزود: «دوزاده عراده موتر دشمن و جنگ افزار های ثقیله و خفیفه دیگر دشمن تخریب گردیده است.»

وزارت دفاع ملی، می‌‎گوید که در این نبردها ده‌ها مخالف مسلح  دولت نیز کشته و زخمی شده اند.

محمد راد منش، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی اظهار داشت: «در برابر دشمنان افغانستان که تهدیدها را متوجه ما می‌سازند، ما با تمامی امکانات با آنان برخورد کرده ایم و شماری زیادی از دشمنان مردم افغانستان را که آتش بس را نقض کردند از پا در آوردیم.»

در تازه ترین رویدادها در شماری از ولسوالی‌های غزنی نیز چهارده نیروی دولتی جان باخته اند.

هرچند طالبان آتش بس شان را تمدید نکردند، اما حکومت آتش بس یک هفته یی اش را به ده روز افزایش داده است.

هم‌رسانی کنید