Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در شش ماه اخیر نزدیک به ۸۰۰تن در هرات اقدام به خودکشی کرده‌اند

بربنیاد آمارهایی‌که در اختیار طلوع‌نیوز قرار گرفته‌است، در شش ماه پسین نزدیک به ۸۰۰تن در ولایت هرات اقدام به خودکشی کرده‌اند که بیش از ۸۰درصد آنان دختران جوان بوده‌اند.

مقام‌های بهداشتی در هرات می‌گویند که از این میان دوزاده تن جان‌های شان را از دست داده‌اند.

دنیا که بیست سال دارد، یکی از کسانی‌ است که باری دست به خودکشی زده‌است. او می‌گوید که پس از اقدام به خودکشی تصورش از زنده‌گی تغییر کرد و اکنون زنده‌گی تازه‌یی را با امیدهای بیشتر آغاز کرده‌است.

دنیا می‌گوید که به‌علت فشارهای خانواده‌گی برای ازدواج با یک مرد کهن سال اقدام به خودکشی کرده بود: «فامیل‌ام مجبورم کردند که با یک شخص دیگری ازدواج کنم – شخصی که کهن سال است – وقتی به این کار فکر کردم، با خود گفتم که تمام هدف‌هایم نابود می‌شود و چاره‌یی دیگری نداشتم.»

دنیا می‌گویند که اکنون خانوادۀ او از ازدواجش با این مرد کهن سال منصرف شده‌است و با این کار روزنه‌یی تازه‌یی برایش باز شده‌است: «وقتی من دست به خودکشی زدم، به‌خود نبودم و در یک دنیای دیگر بودم؛ ترس داشتم، خودم را نمی‌شناختم و نمی‌فهمیدم چرا دارم این کار را می‌کنم.»

روان پزشکان در هرات می‌گویند که فشارهای خانواده‌گی، ازدواج‌های پیش از وقت و بی‌سوادی از علت‌های اصلی روی آوردن جوانان به خودکشی است.

این پزشکان هشدار می‌دهند که اگر دربارۀ خطرهای خودکشی در جامعه آگاهی‌دهی نشود، سالانه ده‌ها جوان به زنده‌گی شان پایان خواهند داد.

محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانۀ حوزه‌یی هرات اظهار داشت: «۱۷۰تن مردان بودند که دست به خودکشی زدند و بقیه زنان بودند. شش واقعه خودسوزی داریم که پنج خانم بودند و یک مرد که متاسفانه هر شش تن فوت کردند.»

داکتر وحید نورزاد، روان پزشک نیز در این باره گفت: «دختران اجازۀ انتخابات همسر را ندارند، اجازۀ ادامه تحصیل را ندارند و اجازۀ کار بیرون از منزل را ندارند، فقر و ناامنی و مشکلات دیگر دلایلی استند که باعث می‌‎شوند دست به خودکشی بزنند.»

بربنیاد آمارهای شفاخانۀ حوزه‌یی هرات، سال گذشته نیز بیش از یک‌هزار تن در این ولایت اقدام به خودکشی کرده بودند که از این میان شانزده تن جان‌های خودرا از دست دادند.

در شش ماه اخیر نزدیک به ۸۰۰تن در هرات اقدام به خودکشی کرده‌اند

پزشکان هشدار می‌دهند که اگر دربارۀ خطرهای خودکشی در جامعه آگاهی‌دهی نشود، سالانه ده‌ها جوان به زنده‌گی شان پایان خواهند داد.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد آمارهایی‌که در اختیار طلوع‌نیوز قرار گرفته‌است، در شش ماه پسین نزدیک به ۸۰۰تن در ولایت هرات اقدام به خودکشی کرده‌اند که بیش از ۸۰درصد آنان دختران جوان بوده‌اند.

مقام‌های بهداشتی در هرات می‌گویند که از این میان دوزاده تن جان‌های شان را از دست داده‌اند.

دنیا که بیست سال دارد، یکی از کسانی‌ است که باری دست به خودکشی زده‌است. او می‌گوید که پس از اقدام به خودکشی تصورش از زنده‌گی تغییر کرد و اکنون زنده‌گی تازه‌یی را با امیدهای بیشتر آغاز کرده‌است.

دنیا می‌گوید که به‌علت فشارهای خانواده‌گی برای ازدواج با یک مرد کهن سال اقدام به خودکشی کرده بود: «فامیل‌ام مجبورم کردند که با یک شخص دیگری ازدواج کنم – شخصی که کهن سال است – وقتی به این کار فکر کردم، با خود گفتم که تمام هدف‌هایم نابود می‌شود و چاره‌یی دیگری نداشتم.»

دنیا می‌گویند که اکنون خانوادۀ او از ازدواجش با این مرد کهن سال منصرف شده‌است و با این کار روزنه‌یی تازه‌یی برایش باز شده‌است: «وقتی من دست به خودکشی زدم، به‌خود نبودم و در یک دنیای دیگر بودم؛ ترس داشتم، خودم را نمی‌شناختم و نمی‌فهمیدم چرا دارم این کار را می‌کنم.»

روان پزشکان در هرات می‌گویند که فشارهای خانواده‌گی، ازدواج‌های پیش از وقت و بی‌سوادی از علت‌های اصلی روی آوردن جوانان به خودکشی است.

این پزشکان هشدار می‌دهند که اگر دربارۀ خطرهای خودکشی در جامعه آگاهی‌دهی نشود، سالانه ده‌ها جوان به زنده‌گی شان پایان خواهند داد.

محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانۀ حوزه‌یی هرات اظهار داشت: «۱۷۰تن مردان بودند که دست به خودکشی زدند و بقیه زنان بودند. شش واقعه خودسوزی داریم که پنج خانم بودند و یک مرد که متاسفانه هر شش تن فوت کردند.»

داکتر وحید نورزاد، روان پزشک نیز در این باره گفت: «دختران اجازۀ انتخابات همسر را ندارند، اجازۀ ادامه تحصیل را ندارند و اجازۀ کار بیرون از منزل را ندارند، فقر و ناامنی و مشکلات دیگر دلایلی استند که باعث می‌‎شوند دست به خودکشی بزنند.»

بربنیاد آمارهای شفاخانۀ حوزه‌یی هرات، سال گذشته نیز بیش از یک‌هزار تن در این ولایت اقدام به خودکشی کرده بودند که از این میان شانزده تن جان‌های خودرا از دست دادند.

هم‌رسانی کنید