تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

در مکتب‌های ولسوالی برمل پکتیکا نصاب آموزشی پاکستان تدریس می‌شود

آموزگاران و دانش‌آموزان مکتب‌های ولسوالی برمل ولایت پکتیکا از سال‌هاست که با نصاب آموزشی پاکستان سروکار دارند و با نصاب آموزشی افغانستان آشنایی ندارند.

آنان می‌گویند، پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی در این مکتب‌ها نصاب آموزشی پاکستان و به زبان اردو تدریس می‌شود.

ولسوالی برمل پکتیکا در جنوب شرق کشور، با پاکستان همرز است. دانش‌آموزان در این ولسوالی می‌گویند که حکومت افغانستان در جریان این موضوع قرار دارد اما اقدامی نمی‌کند.

اشرف علی، آموزگار یکی از مکتب‌ها در این ولسوالی گفت: «آموزگاران ما همین‌طور فیصله کرده‌اند که نصاب آموزشی پاکستان در این مکتب‌ها تدریس شوند... مسؤولان حکومت به ما گفته‌اند که این نصاب را تدریس کنید.»

محمد نور، یکی از دانش‌آموزان در این ولسوالی نیز بیان داشت: «بعضی وقتا به زبان انگلیسی هم درس می‌دهند... ما از حکومت می‌خواهیم که نصاب آموزشی خود افغانستان را برای ما فراهم کند.»

مواد آموزشی که برای این دانش‌آموزان تهیه می‌شود، همه، مهر و پرچم پاکستان را در خود دارند.

باشنده‌گان این ولسوالی، می‌گویند دانش‌آموزانی‌که از مکتب‌های برمل فارغ می‌شوند سندهای پاکستانی بدست می‌آورند.

در همین حال، ریاست معارف پکتیکا این مشکل را می‌پذیرد و می‌گوید که دوربودن این ولسوالی، سبب شده تا آنان نتوانند مواد آموزشی به دانش‌آموزان برسانند.

افغانستان

در مکتب‌های ولسوالی برمل پکتیکا نصاب آموزشی پاکستان تدریس می‌شود

مواد آموزشی که برای این دانش‌آموزان تهیه می‌شود، همه مهر و پرچم پاکستان را در خود دارند.

تصویر بندانگشتی

آموزگاران و دانش‌آموزان مکتب‌های ولسوالی برمل ولایت پکتیکا از سال‌هاست که با نصاب آموزشی پاکستان سروکار دارند و با نصاب آموزشی افغانستان آشنایی ندارند.

آنان می‌گویند، پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی در این مکتب‌ها نصاب آموزشی پاکستان و به زبان اردو تدریس می‌شود.

ولسوالی برمل پکتیکا در جنوب شرق کشور، با پاکستان همرز است. دانش‌آموزان در این ولسوالی می‌گویند که حکومت افغانستان در جریان این موضوع قرار دارد اما اقدامی نمی‌کند.

اشرف علی، آموزگار یکی از مکتب‌ها در این ولسوالی گفت: «آموزگاران ما همین‌طور فیصله کرده‌اند که نصاب آموزشی پاکستان در این مکتب‌ها تدریس شوند... مسؤولان حکومت به ما گفته‌اند که این نصاب را تدریس کنید.»

محمد نور، یکی از دانش‌آموزان در این ولسوالی نیز بیان داشت: «بعضی وقتا به زبان انگلیسی هم درس می‌دهند... ما از حکومت می‌خواهیم که نصاب آموزشی خود افغانستان را برای ما فراهم کند.»

مواد آموزشی که برای این دانش‌آموزان تهیه می‌شود، همه، مهر و پرچم پاکستان را در خود دارند.

باشنده‌گان این ولسوالی، می‌گویند دانش‌آموزانی‌که از مکتب‌های برمل فارغ می‌شوند سندهای پاکستانی بدست می‌آورند.

در همین حال، ریاست معارف پکتیکا این مشکل را می‌پذیرد و می‌گوید که دوربودن این ولسوالی، سبب شده تا آنان نتوانند مواد آموزشی به دانش‌آموزان برسانند.

هم‌رسانی کنید