Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در پنج‌سال نزدیک به صدهزار رویداد جنایی در کشور رخ داده‌اند

مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله می‌گوید که در پنج‌سال اخیر نزدیک به صدهزار رویداد جنایی در کشور رخ داده‌اند.

آقای اندرابی که امروز (یک‌شنبه، ۲۲ثور) در نشستی با شماری از شهروندان در کابل سخن می‌زد، اما افزود که رویدادهای جنایی کاهش یافته‌اند.

او بیان داشت: «درصورتی‌که پولیس با مخالفت مسلحانه روبه‌رو می‌شود، با عمل همانند در چارچوب پولیس افغانستان مواجه می‌شوند.»

امان الله چمتو، رییس ارکان ریاست مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله نیز در این نشست گفت که در این مدت نزدیک به ۱۱۵هزارتن در پیوند به این جرایم بازداشت کرده‌است.

این در حالی است که شماری از باشنده‌گان کابل، از آن‌چه که افزایش بی‌پیشینۀ رویدادهای جنایی در کابل سخن می‌زنند، ابراز نگرانی می‌کنند.

فرزام عدالت، باشندۀ کابل گفت: «نهادهای امنیتی بسیار کم توجه استند و نسبت به گذشته این جرایم روز به روز زیادتر می‌شوند.»

این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که تفنگ‌داران ناشناس روز گذشته، مینه منگل، یک کارمند پیشین رسانه‌یی را در شهر کابل با شلیک گلوله کشتند. پولیس کابل گفته تحقیقات آغاز شده اما تاکنون کسی بازداشت نشده‌است.

با این همه، سرپرست وزارت داخله می‌پذیرد که مبارزه با جرم‌های جنایی و دسته‌های جنایت‌پیشه، به‌گونۀ درست و قابل قناعت مردم انجام نشده‌است.

از سویی هم، وزارت امور داخله می‌گوید که در روزهای گذشته ۶۸ مرکزهای تولید موادمخدر را در بکوای ولایت فراه ویران کرده‌اند که در میان آن چندین فابریکه تولید میتافین یا تابلت «ک» نیز بوده‌اند.

در پنج‌سال نزدیک به صدهزار رویداد جنایی در کشور رخ داده‌اند

با این همه، سرپرست وزارت داخله می‌پذیرد که مبارزه با جرم‌های جنایی و دسته‌های جنایت‌پیشه، به‌گونۀ درست و قابل قناعت مردم انجام نشده‌است.

تصویر بندانگشتی

مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله می‌گوید که در پنج‌سال اخیر نزدیک به صدهزار رویداد جنایی در کشور رخ داده‌اند.

آقای اندرابی که امروز (یک‌شنبه، ۲۲ثور) در نشستی با شماری از شهروندان در کابل سخن می‌زد، اما افزود که رویدادهای جنایی کاهش یافته‌اند.

او بیان داشت: «درصورتی‌که پولیس با مخالفت مسلحانه روبه‌رو می‌شود، با عمل همانند در چارچوب پولیس افغانستان مواجه می‌شوند.»

امان الله چمتو، رییس ارکان ریاست مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله نیز در این نشست گفت که در این مدت نزدیک به ۱۱۵هزارتن در پیوند به این جرایم بازداشت کرده‌است.

این در حالی است که شماری از باشنده‌گان کابل، از آن‌چه که افزایش بی‌پیشینۀ رویدادهای جنایی در کابل سخن می‌زنند، ابراز نگرانی می‌کنند.

فرزام عدالت، باشندۀ کابل گفت: «نهادهای امنیتی بسیار کم توجه استند و نسبت به گذشته این جرایم روز به روز زیادتر می‌شوند.»

این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که تفنگ‌داران ناشناس روز گذشته، مینه منگل، یک کارمند پیشین رسانه‌یی را در شهر کابل با شلیک گلوله کشتند. پولیس کابل گفته تحقیقات آغاز شده اما تاکنون کسی بازداشت نشده‌است.

با این همه، سرپرست وزارت داخله می‌پذیرد که مبارزه با جرم‌های جنایی و دسته‌های جنایت‌پیشه، به‌گونۀ درست و قابل قناعت مردم انجام نشده‌است.

از سویی هم، وزارت امور داخله می‌گوید که در روزهای گذشته ۶۸ مرکزهای تولید موادمخدر را در بکوای ولایت فراه ویران کرده‌اند که در میان آن چندین فابریکه تولید میتافین یا تابلت «ک» نیز بوده‌اند.

هم‌رسانی کنید