تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در پی حملۀ روز گذشته ۴مرکز توزیع شناس‌نامه در کابل بسته شدند

ادارۀ ثبت احوال نفوس می‌گوید که پس از حملۀ هراس‌افگنان بر یکی از مرکزهای توزیع شناس‌نامه در کابل، این نهاد چهار مرکز توزیع شناس‌نامه‌ها را در پایتخت بسته است.

مسؤولان این اداره می‌افزایند که قرار است پس از تدابیر بیشتر امنیتی، این مرکزها، روز سه شنبه، دوباره باز شوند.

در حملۀ پیش از چاشت روز یک شنبه بر یکی از مرکزهای توزیع شناس نامه های ورقی در حوزه ششم امنیتی در غرب کابل، دست کم ۶۵تن جان باختند و ۱۱۲تن دیگر زخمی شده اند.

حمله‌یی که یک روز پس از آن، نشانه‌های آن به وضوح در محل رویداد قابل دید استند و باشنده‌گان محل نیز نگران تأمین امنیت شان استند.

این باشنده‌گان می‌گویند یک روز پیش از این حمله نیز آن‌ها از نیروهای امنیتی، خواسته بودند که امنیت این مناطق را تأمین کنند.

سید بشیر، باشندۀ حوزه ششم کابل گفت: «ما اینجا یک جلسه داشتیم به خاطر همین جمعیت و نفوس و تراکم مردم که این جا زیاد بود که این کوچه بند شود و امنیت مردم اینجا گرفته شود؛ اما به این موضوع توجه نشد.»

درهمین حال، نجیب دانش، سخن گوی وزارت امور داخله می‌گوید که مسؤولان امنیتی برای بررسی اوضاع امنیتی، مرکزهای توزیع شناس‎نامه‌ها و نیز مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان، نشستی برگزار کرده اند: «هدف این است که باید ما روی چگونگی و یک مکانیزم درست برای تأمین امنیت مراکز ثبت نام و مراکزی که توزیع تذکره تازه صورت می گیرد، باید یک تجدید نظر صورت بگیرد و باید یک برنامه تازه روی دست گرفته شود.»

در این میان، شماری از اعضای شورای ملی می‌گویند که اگر امنیت درست تأمین نشود، روند انتخابات ناکام خواهد شد.

محمداقبال صافی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان گفت: «باید در این رابطه، نهادهای امنیتی و به خصوص کشفی ما، صد در صد، به خاطر تأمین امنیت مراکز، یک تصمیم خوب بگیرند.»

جمعه الدین گیانوال، عضو مجلس سنا نیز افزود: «اگر اوضاع چنین ادامه یابد، پس به باور من، این انتخابات و آماده گی ها برای این روند، ناکام خواهند شد.»

حملۀ انتحاری پیش از چاشت یک شنبه، دومین حمله بر غیرنظامیان در غرب کابل، در یک ماه اخیر بود.

به روز نخست سال روان هجری خورشیدی، نیز انتحار کننده یی در غرب کابل، گروهی از برگزار کننده گان جشن نوروز را آماج قرار داد.

در پی حملۀ روز گذشته ۴مرکز توزیع شناس‌نامه در کابل بسته شدند

در حملۀ پیش از چاشت روز یک شنبه بر یکی از مرکزهای توزیع شناس نامه های ورقی در حوزه ششم امنیتی در غرب کابل، دست کم ۶۵تن جان باختند و ۱۱۲تن دیگر زخمی شده اند.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ ثبت احوال نفوس می‌گوید که پس از حملۀ هراس‌افگنان بر یکی از مرکزهای توزیع شناس‌نامه در کابل، این نهاد چهار مرکز توزیع شناس‌نامه‌ها را در پایتخت بسته است.

مسؤولان این اداره می‌افزایند که قرار است پس از تدابیر بیشتر امنیتی، این مرکزها، روز سه شنبه، دوباره باز شوند.

در حملۀ پیش از چاشت روز یک شنبه بر یکی از مرکزهای توزیع شناس نامه های ورقی در حوزه ششم امنیتی در غرب کابل، دست کم ۶۵تن جان باختند و ۱۱۲تن دیگر زخمی شده اند.

حمله‌یی که یک روز پس از آن، نشانه‌های آن به وضوح در محل رویداد قابل دید استند و باشنده‌گان محل نیز نگران تأمین امنیت شان استند.

این باشنده‌گان می‌گویند یک روز پیش از این حمله نیز آن‌ها از نیروهای امنیتی، خواسته بودند که امنیت این مناطق را تأمین کنند.

سید بشیر، باشندۀ حوزه ششم کابل گفت: «ما اینجا یک جلسه داشتیم به خاطر همین جمعیت و نفوس و تراکم مردم که این جا زیاد بود که این کوچه بند شود و امنیت مردم اینجا گرفته شود؛ اما به این موضوع توجه نشد.»

درهمین حال، نجیب دانش، سخن گوی وزارت امور داخله می‌گوید که مسؤولان امنیتی برای بررسی اوضاع امنیتی، مرکزهای توزیع شناس‎نامه‌ها و نیز مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان، نشستی برگزار کرده اند: «هدف این است که باید ما روی چگونگی و یک مکانیزم درست برای تأمین امنیت مراکز ثبت نام و مراکزی که توزیع تذکره تازه صورت می گیرد، باید یک تجدید نظر صورت بگیرد و باید یک برنامه تازه روی دست گرفته شود.»

در این میان، شماری از اعضای شورای ملی می‌گویند که اگر امنیت درست تأمین نشود، روند انتخابات ناکام خواهد شد.

محمداقبال صافی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان گفت: «باید در این رابطه، نهادهای امنیتی و به خصوص کشفی ما، صد در صد، به خاطر تأمین امنیت مراکز، یک تصمیم خوب بگیرند.»

جمعه الدین گیانوال، عضو مجلس سنا نیز افزود: «اگر اوضاع چنین ادامه یابد، پس به باور من، این انتخابات و آماده گی ها برای این روند، ناکام خواهند شد.»

حملۀ انتحاری پیش از چاشت یک شنبه، دومین حمله بر غیرنظامیان در غرب کابل، در یک ماه اخیر بود.

به روز نخست سال روان هجری خورشیدی، نیز انتحار کننده یی در غرب کابل، گروهی از برگزار کننده گان جشن نوروز را آماج قرار داد.

هم‌رسانی کنید