تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در ۲۴ساعت گذشته در ۴ولایت شمال کشور ۵۰ سرباز دولتی جان باختند

مقام‎های محلی از جان باختن بیشتر از۵۰ تن از نیروهای دولتی در نبردهای اخیر در چهار ولایت کشور خبر می‌‎دهند.

این نبردها در ۲۴ ساعت گذشته در ولایت‌های سرپل، کندز، جوزجان و سمنگان رخ داده اند  و به گفتۀ مقام ها در این ولایت‌ها در این نبردها طالبان نیز تلفات سنگینی داشته اند.

اعضای شورای ولایتی کندز، می‌گویند که در حدود ۳۰کشته و زخمی را از جنگ‌های یک شنبه شب ولسوالی دشت ارچی این ولایت، به شفاخانه مرکزی کندز آورده‌اند.

امرالدین ولی، یکی از اعضای شورای ولایتی کندز گفت: «در حدود چهل نفر را از پولیس محلی داریم.»

شماری از سربازان پولیس محلی که در این نبردها در دشت ارچی زخم برداشته اند، دیر رسیدن نیروی کمکی را علت اصلی تلفات سنگین نیروهای دولتی در این ولسوالی می‌دانند.

عبدالرووف، یکی از این سربازان پولیس محلی می‌گوید: «ساعت دوازه زخمی شدم اما ساعت سه مرا انتقال دادند به شفاخانه.»

در همین حال، از نبردها در ولسوالی صیاد سرپُل و نیز بخش‌هایی‌‍ از اطراف مرکز این ولایت، نیز گزارش‌هایی پخش شده اند - نبردهایی که به گفته ظاهر وحدت، والی سرپل هم نیروهای دولتی و هم طالبان در آن ها تلفات داشته اند: «هفده تن از نیروهای امنیتی در سرپل جان باخته و سه تن زخمی شده اند»

هم زمان با این رویدادها طالبان پس از ساعت چهار بامداد دوشنبه بر ولسوالی خمآب ولایت جوزجان یورش بُردند و ساعاتی بعد گزارش هایی از سقوط این ولسوالی به دست این گروه، نیز پخش شدند.

امرالدین، عضو شورای ولایتی جوزجان گفت: «مقام ولسوالی سقوط کرده است »

عبدالحفیظ خاشی، آمر امنیت فرماندهی پولیس جوزجان نیز اظهار داشت: «هشت نفر از نیروهای امنیتی کشته و سه تن زخمی شده اند»

نهادهای امنیتی در پایتخت، در بارۀ چگونگی این رویدادها تصویر دیگری به دست می دهند.

غفور احمد جاوید، سخن گوی وزارت دفاع ملی می‌گوید: «دشمن در این بخش‌ها جواب دندان شکن یافته اند و وضعیت اکنون در کنترول است.»

به روز یک شنبه، از ولایت بغلان نیز خبر رسید که در حمله های طالبان بر چندین روستای بغلان مرکزی، ده پاسگاه نیروهای دولتی به دست طالبان افتاده اند و نیز نیروهای دولتی، تلفاتی داشته اند.

رییس شورای ولایتی بغلان می گوید که این حمله ها سه شبانه روز ادامه داشتند و سرانجام، طالبان بخش های راهبردی یی را در بغلان مرکزی، به دست آورده اند.

در ۲۴ساعت گذشته در ۴ولایت شمال کشور ۵۰ سرباز دولتی جان باختند

درهمین حال، ارتش ایالات متحده می‌گوید که سه حمله را برضد طالبان در سرپل انجام داده اند که در نتیجه آن‌ها دوازده تن کشته شده‌‎اند.

تصویر بندانگشتی

مقام‎های محلی از جان باختن بیشتر از۵۰ تن از نیروهای دولتی در نبردهای اخیر در چهار ولایت کشور خبر می‌‎دهند.

این نبردها در ۲۴ ساعت گذشته در ولایت‌های سرپل، کندز، جوزجان و سمنگان رخ داده اند  و به گفتۀ مقام ها در این ولایت‌ها در این نبردها طالبان نیز تلفات سنگینی داشته اند.

اعضای شورای ولایتی کندز، می‌گویند که در حدود ۳۰کشته و زخمی را از جنگ‌های یک شنبه شب ولسوالی دشت ارچی این ولایت، به شفاخانه مرکزی کندز آورده‌اند.

امرالدین ولی، یکی از اعضای شورای ولایتی کندز گفت: «در حدود چهل نفر را از پولیس محلی داریم.»

شماری از سربازان پولیس محلی که در این نبردها در دشت ارچی زخم برداشته اند، دیر رسیدن نیروی کمکی را علت اصلی تلفات سنگین نیروهای دولتی در این ولسوالی می‌دانند.

عبدالرووف، یکی از این سربازان پولیس محلی می‌گوید: «ساعت دوازه زخمی شدم اما ساعت سه مرا انتقال دادند به شفاخانه.»

در همین حال، از نبردها در ولسوالی صیاد سرپُل و نیز بخش‌هایی‌‍ از اطراف مرکز این ولایت، نیز گزارش‌هایی پخش شده اند - نبردهایی که به گفته ظاهر وحدت، والی سرپل هم نیروهای دولتی و هم طالبان در آن ها تلفات داشته اند: «هفده تن از نیروهای امنیتی در سرپل جان باخته و سه تن زخمی شده اند»

هم زمان با این رویدادها طالبان پس از ساعت چهار بامداد دوشنبه بر ولسوالی خمآب ولایت جوزجان یورش بُردند و ساعاتی بعد گزارش هایی از سقوط این ولسوالی به دست این گروه، نیز پخش شدند.

امرالدین، عضو شورای ولایتی جوزجان گفت: «مقام ولسوالی سقوط کرده است »

عبدالحفیظ خاشی، آمر امنیت فرماندهی پولیس جوزجان نیز اظهار داشت: «هشت نفر از نیروهای امنیتی کشته و سه تن زخمی شده اند»

نهادهای امنیتی در پایتخت، در بارۀ چگونگی این رویدادها تصویر دیگری به دست می دهند.

غفور احمد جاوید، سخن گوی وزارت دفاع ملی می‌گوید: «دشمن در این بخش‌ها جواب دندان شکن یافته اند و وضعیت اکنون در کنترول است.»

به روز یک شنبه، از ولایت بغلان نیز خبر رسید که در حمله های طالبان بر چندین روستای بغلان مرکزی، ده پاسگاه نیروهای دولتی به دست طالبان افتاده اند و نیز نیروهای دولتی، تلفاتی داشته اند.

رییس شورای ولایتی بغلان می گوید که این حمله ها سه شبانه روز ادامه داشتند و سرانجام، طالبان بخش های راهبردی یی را در بغلان مرکزی، به دست آورده اند.

هم‌رسانی کنید