تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در ۲۴ ساعت تنها اطلاعات ۴۵ دستگاه به بانک مرکزی انتقال یافته‌اند

روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات هم‌چنان به کندی به پیش می‌رود؛ چنان‌که بربنیاد گفته‌های مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات در ۲۴ساعت گذشته، تنها اطلاعات ۴۵ دستگاه به بانک اطلاعات مرکزی انتقال یافته‌‎اند.

در انتخابات ریاست‌جمهوری که در ششم ماه میزان برگزار شد، از بیش از ۲۶ هزار دستگاۀ شناخت بایومتریک کار گرفته شدند.

در دوازده روز پس از انتخابات، اطلاعات ۲۲۴۴۵ دستگاۀ شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی انتقال یافته‌اند و اطلاعات بیش از سه و نیم هزار دستگاۀ دیگر باید وارد این بانک اطلاعات شوند.

محمد حنیف دانشیار، عضو کمیسیون مستقل انتخابات امروز (چهارشنبه، ۱۷میزان) به طلوع‌نیوز گفت که اگر روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی به همین منوال ادامه یابد، کمیسیون مستقل انتخابات قادر نخواهد که نتایج انتخابات را در زمان از پیش تعیین شدۀ آن اعلام کند.

او در این باره اظهار داشت: «اگر انتقال مکمل دیتا (اطلاعات) همانطوری‌که در چند روز بسیار کند صورت می‌گیرد، به همین قسم صورت بگیرد، ممکن نیست که ما در بیست و هفت میزان نتایج ابتدایی را اعلام کنیم.»

بربنیاد جدول زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است نتایج نخستین انتخابات به تاریخ بیست و هفت میزان و نتایج نهایی در شانزدهم ماه عقرب اعلام خواهند شد.

این عضو کمیسیون مستقل انتخابات، پایین بودن سرعت انترنت را چالش اصلی در برابر کندی روند انتقال اطلاعات دستگاه‌ها می‌داند.

اما، اورنگ زیب، یک عضو دیگر کمیسیون مستقل انتخابات این مشکل را جدی نمی‌داند و تأکید دارد که قرار است برای سرعت بخشیدن کارهای انتقال اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعاتی، دو کارمند شرکت فراهم کنندۀ این دستگاه‌ها از آلمان به کابل بیایند: «مشکل وجود ندارد که خدا نخواسته پروسه را متضرر بسازد.... انجنیران را هم که ما خواستیم بخاطر دقت کار است. به این خاطر که ما آرای پاک و ناپاک را از هم تفکیک کنیم.»

در همین حال، ناظران در کمیسیون مستقل انتخابات، مشکل به میان آمده در انتقال اطلاعات به بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات را پرسش برانگیز می‌دانند.
یونس نواندیش، یکی از این ناظران گفت: «تقریبأ یک هفته است که کار بسیار زیاد به آهسته‌‎گی پیش می‌رود. در صورتی که کار به این آهسته‌گی پیش برود مسلمأ که برنامه‌ها در زمان معیین آن عملی نشود.»

واسع رحمانی، ناظر دیگر نیز بیان داشت: «اگر مشکل حل نشد، باید نتایج ابتدایی از طریق ریزلت شیت‌ها/ برگه‌های نتایج اعلام شود. مشکلات تخینیکی کمیسیون باید دلایل موجه برای ناظران داشته باشند.»

با این هم کمیسیون وعده سپرده است که می‌کوشد نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری را تا ده روز دیگر کند.

در ۲۴ ساعت تنها اطلاعات ۴۵ دستگاه به بانک مرکزی انتقال یافته‌اند

در دوازده روز پس از انتخابات، اطلاعات ۲۲۴۴۵ دستگاۀ شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی انتقال یافته‌اند.

تصویر بندانگشتی

روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات هم‌چنان به کندی به پیش می‌رود؛ چنان‌که بربنیاد گفته‌های مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات در ۲۴ساعت گذشته، تنها اطلاعات ۴۵ دستگاه به بانک اطلاعات مرکزی انتقال یافته‌‎اند.

در انتخابات ریاست‌جمهوری که در ششم ماه میزان برگزار شد، از بیش از ۲۶ هزار دستگاۀ شناخت بایومتریک کار گرفته شدند.

در دوازده روز پس از انتخابات، اطلاعات ۲۲۴۴۵ دستگاۀ شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی انتقال یافته‌اند و اطلاعات بیش از سه و نیم هزار دستگاۀ دیگر باید وارد این بانک اطلاعات شوند.

محمد حنیف دانشیار، عضو کمیسیون مستقل انتخابات امروز (چهارشنبه، ۱۷میزان) به طلوع‌نیوز گفت که اگر روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی به همین منوال ادامه یابد، کمیسیون مستقل انتخابات قادر نخواهد که نتایج انتخابات را در زمان از پیش تعیین شدۀ آن اعلام کند.

او در این باره اظهار داشت: «اگر انتقال مکمل دیتا (اطلاعات) همانطوری‌که در چند روز بسیار کند صورت می‌گیرد، به همین قسم صورت بگیرد، ممکن نیست که ما در بیست و هفت میزان نتایج ابتدایی را اعلام کنیم.»

بربنیاد جدول زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است نتایج نخستین انتخابات به تاریخ بیست و هفت میزان و نتایج نهایی در شانزدهم ماه عقرب اعلام خواهند شد.

این عضو کمیسیون مستقل انتخابات، پایین بودن سرعت انترنت را چالش اصلی در برابر کندی روند انتقال اطلاعات دستگاه‌ها می‌داند.

اما، اورنگ زیب، یک عضو دیگر کمیسیون مستقل انتخابات این مشکل را جدی نمی‌داند و تأکید دارد که قرار است برای سرعت بخشیدن کارهای انتقال اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعاتی، دو کارمند شرکت فراهم کنندۀ این دستگاه‌ها از آلمان به کابل بیایند: «مشکل وجود ندارد که خدا نخواسته پروسه را متضرر بسازد.... انجنیران را هم که ما خواستیم بخاطر دقت کار است. به این خاطر که ما آرای پاک و ناپاک را از هم تفکیک کنیم.»

در همین حال، ناظران در کمیسیون مستقل انتخابات، مشکل به میان آمده در انتقال اطلاعات به بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات را پرسش برانگیز می‌دانند.
یونس نواندیش، یکی از این ناظران گفت: «تقریبأ یک هفته است که کار بسیار زیاد به آهسته‌‎گی پیش می‌رود. در صورتی که کار به این آهسته‌گی پیش برود مسلمأ که برنامه‌ها در زمان معیین آن عملی نشود.»

واسع رحمانی، ناظر دیگر نیز بیان داشت: «اگر مشکل حل نشد، باید نتایج ابتدایی از طریق ریزلت شیت‌ها/ برگه‌های نتایج اعلام شود. مشکلات تخینیکی کمیسیون باید دلایل موجه برای ناظران داشته باشند.»

با این هم کمیسیون وعده سپرده است که می‌کوشد نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری را تا ده روز دیگر کند.

هم‌رسانی کنید