تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی از افزایش جرم‌های جنایی در پایتخت

یک جوان ادعا دارد که در روز سوم عید مردان مسلح موترش را ایستانیدند و بر دو برادرش شلیک کردند.

این رویداد چاشت روز سوم عید در منطقه کارته پروان اتفاق افتاده است هنگامی که غورزنگ با دوبرادرش و یکی از بستگان شان می خواستند برای تفریح از کارته سه به چاریکار پروان بروند.

غورزنگ گفت: «در پهلوی هتل کانتنینتل دو سرک که بالا رفته‌است که به گمان اغلب مربوط ناحیه دوازده می‌شود؛ در یک کوچه که رفتیم چهار پنج تن بود پیش روی موتر ایستاد شد و مرمی را تیر کرد.»

میوند زرمتی که در این رویداد جان باخت سی دو ساله بود، گواهی نامه ماستری در مهندسی داشت و کارمند سفارت جاپان در کابل بود. او امروز به خاک سپرده شد.

اما عثمان سی و شش ساله برادر بزرگ میوند که در آن رویداد زخم برداشته است، پزشک است.

بستگان این جوان، از حکومت می‌خواهد که عاملان این رویداد را بازداشت کند.

کابل خان تدبیر، از بستگان میوند گفت: «در پیش روی شان ایستاد می‌شود و زمانی‌که موتر این‌ها را ایستاد می‌کنند تفنگچه را می‌کشند؛ وقتی این‌ها مقاومت می‌کنند، دزدان شلیک می‌کنند و میوند شهید می‌شود.»

اعضای این خانواده می‌گویند که آنان با هیچ کسی دشمنی نداشتند.

محمد نعیم نوری، از بستگان میوند بیان داشت: «از ارگان‌های امنیتی می‌خواهیم که هرچه زودتر علان این رویداد را پیدا کنند و به آنان سزا بدهند.»

وزارت امور داخله می‌گوید که آنان درتلاش بازداشت عاملان این رویداد استند و تا زمانی که عاملان رویداد بازداشت نشوند نمی‌توانند در باره چگونگی این رویداد چیزی بگویند.

نگرانی از افزایش جرم‌های جنایی در پایتخت

Thumbnail

یک جوان ادعا دارد که در روز سوم عید مردان مسلح موترش را ایستانیدند و بر دو برادرش شلیک کردند.

این رویداد چاشت روز سوم عید در منطقه کارته پروان اتفاق افتاده است هنگامی که غورزنگ با دوبرادرش و یکی از بستگان شان می خواستند برای تفریح از کارته سه به چاریکار پروان بروند.

غورزنگ گفت: «در پهلوی هتل کانتنینتل دو سرک که بالا رفته‌است که به گمان اغلب مربوط ناحیه دوازده می‌شود؛ در یک کوچه که رفتیم چهار پنج تن بود پیش روی موتر ایستاد شد و مرمی را تیر کرد.»

میوند زرمتی که در این رویداد جان باخت سی دو ساله بود، گواهی نامه ماستری در مهندسی داشت و کارمند سفارت جاپان در کابل بود. او امروز به خاک سپرده شد.

اما عثمان سی و شش ساله برادر بزرگ میوند که در آن رویداد زخم برداشته است، پزشک است.

بستگان این جوان، از حکومت می‌خواهد که عاملان این رویداد را بازداشت کند.

کابل خان تدبیر، از بستگان میوند گفت: «در پیش روی شان ایستاد می‌شود و زمانی‌که موتر این‌ها را ایستاد می‌کنند تفنگچه را می‌کشند؛ وقتی این‌ها مقاومت می‌کنند، دزدان شلیک می‌کنند و میوند شهید می‌شود.»

اعضای این خانواده می‌گویند که آنان با هیچ کسی دشمنی نداشتند.

محمد نعیم نوری، از بستگان میوند بیان داشت: «از ارگان‌های امنیتی می‌خواهیم که هرچه زودتر علان این رویداد را پیدا کنند و به آنان سزا بدهند.»

وزارت امور داخله می‌گوید که آنان درتلاش بازداشت عاملان این رویداد استند و تا زمانی که عاملان رویداد بازداشت نشوند نمی‌توانند در باره چگونگی این رویداد چیزی بگویند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره