Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دنفورد: امریکا نمی‌خواهد افغانستان پناه‌گاه هراس‌افگنان باشد

جنرال جوزف دنفورد، رییس ستاد مشترک ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که امریکا نمی‌خواهد افغانستان باردیگر به پناه‌گاۀ هراس‌افگنان مبدل شود.

رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده امریکا، می‌افزاید که ایالات متحدۀ امریکا در جست‌وجوی یک توافق میان افغانان است.

او در این باره تصریح می‌کند: «من دربارۀ آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان فکر می‌کنم که به صلح و امنیت برای مردم افغانستان بیانجامد تا افغانستان پناه‌گاهی نباشد که ما از آن تهدید شویم.»

دنفورد می‌افزاید: «رییس‌جمهور[دونالد ترمپ] و وزیر خارجه در این باره واضح گفته‌اند که همزمان با پیشرفت‌ها ما مطمئن شویم که به اهداف ضدهراس‌افگنی ما رسیده‌گی شده‌است. هنوز زود است .. من اکنون واژۀ بیرون شدن را کار نمی‌گیرم. می‌خواهیم مطمئن شویم که افغانستان به پناه گاه مبدل نشود و صلح و ثبات در این کشور تأمین شود.»

این سخنان دنفورد در حالی مطرح می‌شوند که به تازه‌گی دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا گفته‌است که پس از توافق صلح با طالبان نیز ۸۶۰۰ سرباز امریکایی را در افغانستان نگه خواهد داشت.

او در گفت‌وگو با رادیو فاکس امریکا، افزوده‌است که امریکا می‌خواهد تا برای همیشه در افغانستان حضور داشته باشد: «نیروهای مان را در افغانستان به ۸۶۰۰ سرباز کاهش خواهیم داد. ما در آنجا در نبردی نمی‌جنگیم، ما تنها نقش پولیس را داریم، ما می‌توانستیم به بسیار زودی در این جنگ پیروز شویم اگر می‌خواستیم ده میلیون تن را بکشیم، اما من نمی‌خواهم. من نمی‌خواهم یک بخش بزرگ را در آن کشور بکُشم.»

منابع نزدیک به طالبان، می‌گویند که این گفته‌های ترمپ بر مذاکرات میان نماینده‌گان امریکا و طالبان که از یک هفته به‌اینسو در قطر جریان دارد، اثرگذار بوده‌اند و زلمی خلیل‌زاد، امروز دربارۀ این گفته‌های ترمپ به هیئت طالبان توضیح داده‌است.

این منابع، می‌افزایند که خلیل‌زاد به طالبان گفته‌است که توافق دوحه عملی و نهایی خواهد بود و رییس‌جمهور ترمپ ازبهر مشکلات سیاسی که با سیاست‌گران امریکایی دارد چنین مسایل را مطرح می‌سازد.

به گفتۀ منابع، مذاکرات میان نماینده‌گان امریکا و طالبان تا ساعت‌های پنج پس از نیمه‌شب پنج‌شنبه، ادامه داشتند و هردو طرف به روز جمعه پس از ساعت سه بعد از ظهر دوباره به مذاکره پرداختند.

محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح هشدار داده‌است که اگر هیئت مذاکره کنندۀ حکومت همه شمول نباشد احزاب و جریان‌های سیاسی خود با طالبان گفت‌وگو خواهند کرد.

آقای خلیلی که امروز در یک گردهمایی در کابل گفت: «جناب آقای رییس‌جمهور! اگر تلاش بر این باشد که هیئت مذاکره کننده فقط از ارگ تشکیل شود، طبق خواست ارگ ترتیب شود و به اسلو برود این بسیار یک حرکت خام است.»

قرار است پس از توافق میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در دوحه، مذاکرات میان هیئت گفت‌وگوکنندۀ حکومت افغانستان و طاللبان آغاز شوند.

دنفورد: امریکا نمی‌خواهد افغانستان پناه‌گاه هراس‌افگنان باشد

به تازه‌گی دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا گفته‌است که پس از توافق صلح با طالبان نیز ۸۶۰۰ سرباز امریکایی را در افغانستان نگه خواهد داشت.

تصویر بندانگشتی

جنرال جوزف دنفورد، رییس ستاد مشترک ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که امریکا نمی‌خواهد افغانستان باردیگر به پناه‌گاۀ هراس‌افگنان مبدل شود.

رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده امریکا، می‌افزاید که ایالات متحدۀ امریکا در جست‌وجوی یک توافق میان افغانان است.

او در این باره تصریح می‌کند: «من دربارۀ آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان فکر می‌کنم که به صلح و امنیت برای مردم افغانستان بیانجامد تا افغانستان پناه‌گاهی نباشد که ما از آن تهدید شویم.»

دنفورد می‌افزاید: «رییس‌جمهور[دونالد ترمپ] و وزیر خارجه در این باره واضح گفته‌اند که همزمان با پیشرفت‌ها ما مطمئن شویم که به اهداف ضدهراس‌افگنی ما رسیده‌گی شده‌است. هنوز زود است .. من اکنون واژۀ بیرون شدن را کار نمی‌گیرم. می‌خواهیم مطمئن شویم که افغانستان به پناه گاه مبدل نشود و صلح و ثبات در این کشور تأمین شود.»

این سخنان دنفورد در حالی مطرح می‌شوند که به تازه‌گی دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا گفته‌است که پس از توافق صلح با طالبان نیز ۸۶۰۰ سرباز امریکایی را در افغانستان نگه خواهد داشت.

او در گفت‌وگو با رادیو فاکس امریکا، افزوده‌است که امریکا می‌خواهد تا برای همیشه در افغانستان حضور داشته باشد: «نیروهای مان را در افغانستان به ۸۶۰۰ سرباز کاهش خواهیم داد. ما در آنجا در نبردی نمی‌جنگیم، ما تنها نقش پولیس را داریم، ما می‌توانستیم به بسیار زودی در این جنگ پیروز شویم اگر می‌خواستیم ده میلیون تن را بکشیم، اما من نمی‌خواهم. من نمی‌خواهم یک بخش بزرگ را در آن کشور بکُشم.»

منابع نزدیک به طالبان، می‌گویند که این گفته‌های ترمپ بر مذاکرات میان نماینده‌گان امریکا و طالبان که از یک هفته به‌اینسو در قطر جریان دارد، اثرگذار بوده‌اند و زلمی خلیل‌زاد، امروز دربارۀ این گفته‌های ترمپ به هیئت طالبان توضیح داده‌است.

این منابع، می‌افزایند که خلیل‌زاد به طالبان گفته‌است که توافق دوحه عملی و نهایی خواهد بود و رییس‌جمهور ترمپ ازبهر مشکلات سیاسی که با سیاست‌گران امریکایی دارد چنین مسایل را مطرح می‌سازد.

به گفتۀ منابع، مذاکرات میان نماینده‌گان امریکا و طالبان تا ساعت‌های پنج پس از نیمه‌شب پنج‌شنبه، ادامه داشتند و هردو طرف به روز جمعه پس از ساعت سه بعد از ظهر دوباره به مذاکره پرداختند.

محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح هشدار داده‌است که اگر هیئت مذاکره کنندۀ حکومت همه شمول نباشد احزاب و جریان‌های سیاسی خود با طالبان گفت‌وگو خواهند کرد.

آقای خلیلی که امروز در یک گردهمایی در کابل گفت: «جناب آقای رییس‌جمهور! اگر تلاش بر این باشد که هیئت مذاکره کننده فقط از ارگ تشکیل شود، طبق خواست ارگ ترتیب شود و به اسلو برود این بسیار یک حرکت خام است.»

قرار است پس از توافق میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در دوحه، مذاکرات میان هیئت گفت‌وگوکنندۀ حکومت افغانستان و طاللبان آغاز شوند.

هم‌رسانی کنید