تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

دومین روز تظاهرات در غرب کابل در اعتراض به بازداشت علی‌پور

شماری از شهروندان غرب کابل، برای دومین روز در اعتراض بازداشت علی‌پور، یک فرماندۀ خیزش‌های مردمی در ولایت‌های مرکزی، به جاده‌ها ریختند.

بربنیاد گزارش‌ها، علی‌پور، مشهور به قومندان شمشیر روز گذشته در برچی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

هواداران قومندان شمشیر، ساعتی پس از بازداشت او دست به تظاهرات زدند – تظاهراتی که به خشونت کشیده شد و بربنیاد گفته‌های فرمانده پولیس کابل، ۲۰پولیس در آن زخمی شده‌اند.

تظاهرات روز گذشته، تا ناوقت شب ادامه داشت و مسیرهای منتهی به غرب کابل به همین دلیل بسته بودند.

امروز نیز بسیاری راه‌های غرب کابل به ویژه دشت برچی بسته‌اند و معترضان در پل‌سوخته تجمع کرده‌اند.

همزمان با این، شماری از باشنده‌گان ولایت‌های مزار و بامیان نیز در اعتراض به بازداشت علی‌پور، به جاده‌ها ریخته‌اند.

در همین حال، ریاست‌عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه‌یی، تأیید می‌کند که نیروهای امنیتی، عبدالغنی علی‌پور را به تاریخ چهارم قوس از منطقۀ قلعۀ قاضی شهر کابل بازداشت کرده‌اند. این ریاست گفته علی‌پور به اتهام داشتن افراد مسلح غیرمسؤول، فعالیت‌های غیرقانونی، باج‌گیری، اخاذی و حمله بر نیروهای امنیتی بازداشت شده‌است.

افغانستان

دومین روز تظاهرات در غرب کابل در اعتراض به بازداشت علی‌پور

این معترضان، خواهان رهایی علی‌پور هستند و می‌گویند تا زمانی‌که اورا حکومت آزاد نکند، دست از اعتراض بر نخواهند داشت.

Thumbnail

شماری از شهروندان غرب کابل، برای دومین روز در اعتراض بازداشت علی‌پور، یک فرماندۀ خیزش‌های مردمی در ولایت‌های مرکزی، به جاده‌ها ریختند.

بربنیاد گزارش‌ها، علی‌پور، مشهور به قومندان شمشیر روز گذشته در برچی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

هواداران قومندان شمشیر، ساعتی پس از بازداشت او دست به تظاهرات زدند – تظاهراتی که به خشونت کشیده شد و بربنیاد گفته‌های فرمانده پولیس کابل، ۲۰پولیس در آن زخمی شده‌اند.

تظاهرات روز گذشته، تا ناوقت شب ادامه داشت و مسیرهای منتهی به غرب کابل به همین دلیل بسته بودند.

امروز نیز بسیاری راه‌های غرب کابل به ویژه دشت برچی بسته‌اند و معترضان در پل‌سوخته تجمع کرده‌اند.

همزمان با این، شماری از باشنده‌گان ولایت‌های مزار و بامیان نیز در اعتراض به بازداشت علی‌پور، به جاده‌ها ریخته‌اند.

در همین حال، ریاست‌عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه‌یی، تأیید می‌کند که نیروهای امنیتی، عبدالغنی علی‌پور را به تاریخ چهارم قوس از منطقۀ قلعۀ قاضی شهر کابل بازداشت کرده‌اند. این ریاست گفته علی‌پور به اتهام داشتن افراد مسلح غیرمسؤول، فعالیت‌های غیرقانونی، باج‌گیری، اخاذی و حمله بر نیروهای امنیتی بازداشت شده‌است.

هم‌رسانی کنید