تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دومین سمپوزیم جهانی امام اعظم در کابل برگزار شد

دومین گردهمایی جهانی امام ابوحنیفه فقیه و متکلم نامدار و پایه‌گذار مذهب حنفی امروز ( چهارشنبه ۲۹جوزا) در تلار لویه جرگۀ کابل برگزارشد.

دراین گردهمایی یک هزار عالم دین اسلام از درون کشور و یک صد عالم دین ازکشورهای اسلامی برای دو روز درباره فقه حنفی و شخصیت امام اعظم به بحث می‌پردازند.

شماری ازشرکت کننده‌گان این گردهمایی ترویج اندیشه‌های امام اعظم و توجه بیشتررا به فقه حنفی درپیکار با هراس‌افگنی وتندروی اثرگذار می‌گویند.

عبدالستار عبدالجبار عباس الربیعی، امام و خطیب مسجد امام ابوحنیفه گفت:« به باور من، دموکراسی به هر اندازه که تکامل یافته است، به جایی که ابوحنیفه آن را رساند، نرسیده است.»

این عالمان دین بر همبستگی میان شیعان و سنیان نیز تاکید می‌ورزند.

عبدالستار الجبلی، عالم دین مصر گفت:« ناپلیون به قانون خودش افتخار می‌کرد؛ اما بزرگترین استنباط کننده قوانین اسلام، امام ابوحنیفه بود که در عراق، شام، حجاز و مصر از او سخن گفته می‌شود.»

محمد سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور دراین گردهمایی می‌گوید اگر طالبان پیرو فقه حنفی استند پس درباره انکار ازصلح توضیحات بدهند.

محمد سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور گفت:« حکومت افغانستان هم تا کنون در کمال حسن نیت از هر اقدامی اعتماد سازی کار گرفته است، اما این تنها جانب مقابل است که حتا حاضر به گفتگوی مستقیم هم نشده است.»

عبدالوحید وحید، عالم دین گفته است که :« احترام به سرود ملی احترام به موسیقی نیست احترام به میهن و به منافع ملی است.»

ابوحنیفه بین سال‌های  ۶۹۹ و ۷۶۷ میلادی می‌زیست.

ازاوهمچون  فقیه و متکلم نامدار کوفه و پایه‌گذار مذهب حنفی از مذاهب چهارگانهٔ اهل سنت یاد می‌شود.

دومین سمپوزیم جهانی امام اعظم در کابل برگزار شد

دانش گفته است که حکومت با کمال حسن نیت برای صلح می‌کوشد، اما طالبان حاضر به کفتگوهای رو در رو با حکومت نیستند.

تصویر بندانگشتی

دومین گردهمایی جهانی امام ابوحنیفه فقیه و متکلم نامدار و پایه‌گذار مذهب حنفی امروز ( چهارشنبه ۲۹جوزا) در تلار لویه جرگۀ کابل برگزارشد.

دراین گردهمایی یک هزار عالم دین اسلام از درون کشور و یک صد عالم دین ازکشورهای اسلامی برای دو روز درباره فقه حنفی و شخصیت امام اعظم به بحث می‌پردازند.

شماری ازشرکت کننده‌گان این گردهمایی ترویج اندیشه‌های امام اعظم و توجه بیشتررا به فقه حنفی درپیکار با هراس‌افگنی وتندروی اثرگذار می‌گویند.

عبدالستار عبدالجبار عباس الربیعی، امام و خطیب مسجد امام ابوحنیفه گفت:« به باور من، دموکراسی به هر اندازه که تکامل یافته است، به جایی که ابوحنیفه آن را رساند، نرسیده است.»

این عالمان دین بر همبستگی میان شیعان و سنیان نیز تاکید می‌ورزند.

عبدالستار الجبلی، عالم دین مصر گفت:« ناپلیون به قانون خودش افتخار می‌کرد؛ اما بزرگترین استنباط کننده قوانین اسلام، امام ابوحنیفه بود که در عراق، شام، حجاز و مصر از او سخن گفته می‌شود.»

محمد سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور دراین گردهمایی می‌گوید اگر طالبان پیرو فقه حنفی استند پس درباره انکار ازصلح توضیحات بدهند.

محمد سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور گفت:« حکومت افغانستان هم تا کنون در کمال حسن نیت از هر اقدامی اعتماد سازی کار گرفته است، اما این تنها جانب مقابل است که حتا حاضر به گفتگوی مستقیم هم نشده است.»

عبدالوحید وحید، عالم دین گفته است که :« احترام به سرود ملی احترام به موسیقی نیست احترام به میهن و به منافع ملی است.»

ابوحنیفه بین سال‌های  ۶۹۹ و ۷۶۷ میلادی می‌زیست.

ازاوهمچون  فقیه و متکلم نامدار کوفه و پایه‌گذار مذهب حنفی از مذاهب چهارگانهٔ اهل سنت یاد می‌شود.

هم‌رسانی کنید