Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دومین نشست سه‌جانبۀ پاکستان، افغانستان و چین در کابل برگزار شد

دومین نشست سه جانبۀ افغانستان، پاکستان و چین، امروز (شنبه) در کابل برگزار شد.

در این نشست، وزیران خارجۀ پاکستان، چین و افغانستان و نیز هیئت‌های این کشورها شرکت کرده بودند.

در این نشست یک روزه، سه طرف توافق کرده‌اند که مشترکأ در برابر تروریزم به گونۀ جدی مبارزه کنند.

در اعلامیۀ مشترک وزیران خارجۀ این سه کشور آمدهاست که طرف‌ها روی مبارزۀ مشترک با هراس‌افگنی، پشتیبانی از روند صلح در افغانستان، ادامۀ همکاری‌های اقتصادی و اجازه ندادن به فعالیت هراس‌افگنان در افغانستان، چین و پاکستان، توافق کرده‌اند.

در اعلامیه هم‌چنان آمده است که طرف‌ها برای عملی‌سازی این توافقات متعهد استند و نیز پاکستان و چین از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها پشتیبانی می‌کنند: «سه طرف، ارادۀ جدی شان را مبنی‌براین‌که به هیچ کشوری اجازه داده نشود تا قلمروش از سوی کشوری، گروهی و یا فردی به هدف فعالیت تروریستی برای تهدید یک کشور دیگر، استفاده شود، اظهار داشتند.»

وزیران خارجۀ این سه کشور، از طالبان خواسته‌اند که به خشونت‌ها و کشتار «افراد بی‌گناه» در افغانستان پایان دهند.

در پایان این نشست، وزیران خارجۀ افغانستان، پاکستان و چین در یک نشست خبری شرکت کردند و در بارۀ برگزاری و توافقات این نشست به خبرنگاران معلومات دادند.

در این نشست خبری، شاه‌محمود قریشی، وزیرخارجۀ پاکستان هرچند گفت کشورش از تلاش‌های صلح در افغانستان پشتیبانی می‌کند، اما تأکید کرد که نباید انگشت انتقاد به سوی پاکستان دراز شود.

او در این باره افزود: «اگر صلح میخواهید، اگر مصالحه می‌خواهید و اگر می‌خواهید به پیش بروید، پس بد گمانیها را از ذهن تان بیرون بکشید، باید بدانیم که با ملامت ساختن یکدیگر به هیچ جای نمی‌رسیم، ما دهه‌ها را سپری کردهایم، ویرانی را دیدهایم، ما دیدیم که مردم در هردو سوی مرز کشته و زخمی میشوند ... زمان حرکت فرا رسیده است، زمان پایان دادن به نشانهگیری رسیده است، زمان یکجا ساختن دستها برای آینده ما، مردم ما، کودکان ما، برای رفاه برای منطقه و از همین رو من این جا هستم.»

اما، صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجۀ کشور گفت اکنون زمان آن رسیده تا پاکستان صداقتش را در بارۀ صلح افغانستان نشان دهد و تعهداتش را عملی سازد. 

وانگ یی، وزیر خارجۀ چین اما از تلاش‌های افغانستان و پاکستان برای صلح ستایش کرد و از طالبان خواست که به روند صلح بپیوندند: «تاریخ نشان داده است که جنگ به نتیجه نمیرسد و تنها در صلح و گفت وگو می‌توان به هدفها رسید. و ما از تلاشهای صلح به رهبری و مالکیت افغانستان پشتیبانی میکنیم، از طالبان می‌خواهیم که به صلح پاسخ مثبت دهند، پاکستان همسایه مهم افغانستان است و می‌تواند همکاری بهتر بکند.»

نخستین دور نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان پاکستان و چین، سال گذشته در بیجینگ برگزار شد و قرار است که دور سوم این نشست، سال آینده در اسلام آباد برگزار شود.

دومین نشست سه‌جانبۀ پاکستان، افغانستان و چین در کابل برگزار شد

شاه‌محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان گفت که نشست سه‌جانبۀ بعدی کابل، اسلاآباد و بیجیگ را پاکستان میزبانی خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

دومین نشست سه جانبۀ افغانستان، پاکستان و چین، امروز (شنبه) در کابل برگزار شد.

در این نشست، وزیران خارجۀ پاکستان، چین و افغانستان و نیز هیئت‌های این کشورها شرکت کرده بودند.

در این نشست یک روزه، سه طرف توافق کرده‌اند که مشترکأ در برابر تروریزم به گونۀ جدی مبارزه کنند.

در اعلامیۀ مشترک وزیران خارجۀ این سه کشور آمدهاست که طرف‌ها روی مبارزۀ مشترک با هراس‌افگنی، پشتیبانی از روند صلح در افغانستان، ادامۀ همکاری‌های اقتصادی و اجازه ندادن به فعالیت هراس‌افگنان در افغانستان، چین و پاکستان، توافق کرده‌اند.

در اعلامیه هم‌چنان آمده است که طرف‌ها برای عملی‌سازی این توافقات متعهد استند و نیز پاکستان و چین از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها پشتیبانی می‌کنند: «سه طرف، ارادۀ جدی شان را مبنی‌براین‌که به هیچ کشوری اجازه داده نشود تا قلمروش از سوی کشوری، گروهی و یا فردی به هدف فعالیت تروریستی برای تهدید یک کشور دیگر، استفاده شود، اظهار داشتند.»

وزیران خارجۀ این سه کشور، از طالبان خواسته‌اند که به خشونت‌ها و کشتار «افراد بی‌گناه» در افغانستان پایان دهند.

در پایان این نشست، وزیران خارجۀ افغانستان، پاکستان و چین در یک نشست خبری شرکت کردند و در بارۀ برگزاری و توافقات این نشست به خبرنگاران معلومات دادند.

در این نشست خبری، شاه‌محمود قریشی، وزیرخارجۀ پاکستان هرچند گفت کشورش از تلاش‌های صلح در افغانستان پشتیبانی می‌کند، اما تأکید کرد که نباید انگشت انتقاد به سوی پاکستان دراز شود.

او در این باره افزود: «اگر صلح میخواهید، اگر مصالحه می‌خواهید و اگر می‌خواهید به پیش بروید، پس بد گمانیها را از ذهن تان بیرون بکشید، باید بدانیم که با ملامت ساختن یکدیگر به هیچ جای نمی‌رسیم، ما دهه‌ها را سپری کردهایم، ویرانی را دیدهایم، ما دیدیم که مردم در هردو سوی مرز کشته و زخمی میشوند ... زمان حرکت فرا رسیده است، زمان پایان دادن به نشانهگیری رسیده است، زمان یکجا ساختن دستها برای آینده ما، مردم ما، کودکان ما، برای رفاه برای منطقه و از همین رو من این جا هستم.»

اما، صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجۀ کشور گفت اکنون زمان آن رسیده تا پاکستان صداقتش را در بارۀ صلح افغانستان نشان دهد و تعهداتش را عملی سازد. 

وانگ یی، وزیر خارجۀ چین اما از تلاش‌های افغانستان و پاکستان برای صلح ستایش کرد و از طالبان خواست که به روند صلح بپیوندند: «تاریخ نشان داده است که جنگ به نتیجه نمیرسد و تنها در صلح و گفت وگو می‌توان به هدفها رسید. و ما از تلاشهای صلح به رهبری و مالکیت افغانستان پشتیبانی میکنیم، از طالبان می‌خواهیم که به صلح پاسخ مثبت دهند، پاکستان همسایه مهم افغانستان است و می‌تواند همکاری بهتر بکند.»

نخستین دور نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان پاکستان و چین، سال گذشته در بیجینگ برگزار شد و قرار است که دور سوم این نشست، سال آینده در اسلام آباد برگزار شود.

هم‌رسانی کنید