تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

دومین نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل یک بانو برگزیده شد

عایشه خرم که دانشجوی رشتۀ حقوق در دانشگاه کابل است، به تازه‌گی هم‌چون نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد برگزیده شده‌است.

مناظرۀ گزینش نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد که روز گذشته (دوشنبه، ۱۵میزان) برگزار شد، از سوی تدامیچی یوماماتو، نمایندۀ دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان، ادریس زمان، معین وزارت امور خارجه، پیتر پروگل، سفیر آلمان در افغانستان و نهاد اندیشه‌وران افغانستان رهبری می‌شد.

عایشه خرم، دومین کسی است که هم‌چون نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد برگزیده شده‌است. سال گذشته، رامز بخیار نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل بود.

عایشه خرم، از میان هشتاد نامزد برگزیده شده‌است و قرار است به مدت یک‌سال نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد باشد.

عایشه خرم، در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز دربارۀ برنامه‌هایش برای یک سال آینده گفت: «خط سرخ من نه تنها زن هایی نیستند که در مرکز هستند، زن هایی هستند که از حق تعلیم و تحصیل مستفید شدند، بلکه زن هایی هستند که در ولایت‌ها زنده‌گی می‌کنند، تحت حاکمیت طالبان زنده‌گی می‌کنند و زن هایی که حتی فکر تعلیم و تحصیل در ذهن شان نیست هستند.»

او افزود: «بعد از این‌که من صدای جوانان افغانستان را به جامعۀ بین‌المللی رساندم در افغانستان بخاطر جوانان افغانستان برنامه‌هایی را طرح‌ریزی کنیم که واقعأ
آن‌ها را در زمینۀ حکومت داری در سیاست و در تصامیم مهمی که مربوط سرنوشت شان می‌شود دخیل بسازیم.»

در همین حال، شماری از دانشجویان از نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد می‌خواهد که مشکلات و چالش‌های جوانان افغانستان را در نشست‌های سازمان ملل مطرح سازد.

امین، یکی از این دانشجویان گفت: «خواست‌های ما از بانو عایشه این است که بتواند صدای میلیون‌ها جوان درد دیدۀ افغان را که امروز از تحصیل باز مانده‌اند، صدای ما را و صدای دختر خانم‌ها را به گوش دنیا برساند.»

قرار است عایشه خرم تا دوماۀ آینده کارش را به مدت یک سال با سازمان ملل متحد آغاز کند. بربنیاد قطع‌نامۀ ۲۲۵۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد، نمایندۀ جوانان در این سازمان با رهبران جهان مشکلات جوانان را در میان خواهد گذاشت.

افغانستان

دومین نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل یک بانو برگزیده شد

عایشه خرم، از میان هشتاد نامزد برگزیده شده‌است و قرار است به مدت یک‌سال نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد باشد.

تصویر بندانگشتی

عایشه خرم که دانشجوی رشتۀ حقوق در دانشگاه کابل است، به تازه‌گی هم‌چون نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد برگزیده شده‌است.

مناظرۀ گزینش نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد که روز گذشته (دوشنبه، ۱۵میزان) برگزار شد، از سوی تدامیچی یوماماتو، نمایندۀ دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان، ادریس زمان، معین وزارت امور خارجه، پیتر پروگل، سفیر آلمان در افغانستان و نهاد اندیشه‌وران افغانستان رهبری می‌شد.

عایشه خرم، دومین کسی است که هم‌چون نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد برگزیده شده‌است. سال گذشته، رامز بخیار نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل بود.

عایشه خرم، از میان هشتاد نامزد برگزیده شده‌است و قرار است به مدت یک‌سال نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد باشد.

عایشه خرم، در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز دربارۀ برنامه‌هایش برای یک سال آینده گفت: «خط سرخ من نه تنها زن هایی نیستند که در مرکز هستند، زن هایی هستند که از حق تعلیم و تحصیل مستفید شدند، بلکه زن هایی هستند که در ولایت‌ها زنده‌گی می‌کنند، تحت حاکمیت طالبان زنده‌گی می‌کنند و زن هایی که حتی فکر تعلیم و تحصیل در ذهن شان نیست هستند.»

او افزود: «بعد از این‌که من صدای جوانان افغانستان را به جامعۀ بین‌المللی رساندم در افغانستان بخاطر جوانان افغانستان برنامه‌هایی را طرح‌ریزی کنیم که واقعأ
آن‌ها را در زمینۀ حکومت داری در سیاست و در تصامیم مهمی که مربوط سرنوشت شان می‌شود دخیل بسازیم.»

در همین حال، شماری از دانشجویان از نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد می‌خواهد که مشکلات و چالش‌های جوانان افغانستان را در نشست‌های سازمان ملل مطرح سازد.

امین، یکی از این دانشجویان گفت: «خواست‌های ما از بانو عایشه این است که بتواند صدای میلیون‌ها جوان درد دیدۀ افغان را که امروز از تحصیل باز مانده‌اند، صدای ما را و صدای دختر خانم‌ها را به گوش دنیا برساند.»

قرار است عایشه خرم تا دوماۀ آینده کارش را به مدت یک سال با سازمان ملل متحد آغاز کند. بربنیاد قطع‌نامۀ ۲۲۵۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد، نمایندۀ جوانان در این سازمان با رهبران جهان مشکلات جوانان را در میان خواهد گذاشت.

هم‌رسانی کنید