تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دادگاهی در کابل دو جوان را به جرم قتل به اعدام محکوم کرد

دادگاۀ استیناف رسیده‌گی به جرایم علیۀ امنیت داخلی و خارجی کابل، امروز (یک‌شنبه، ۲۹جدی) حکم دادگاۀ ابتدایی دربارۀ اعدام دو جوان را تأیید کرد.

نبی خان ۲۳ ساله و اسماعیل ۲۵، یک جوان سیزده سال را به نام فیصل به قتل رسانده بودند.

معراج الدین حامد، رییس دادگاۀ استیناف دیوان رسیده‌گی به جرایم علیۀ امنیت داخلی و خارجی ولایت کابل حکم دادگاه را این‌گونه قرآئت کرد: «تو هریک نبی خان ولد میرا جان و اسماعیل ولد علی احمد را در قضیۀ اختطاف منجر به قتل طفل خردسال به نام فیصل ولد نجم الدین، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم به جزا نمودیم.»

به گفتۀ اعضای خانوادۀ فیصل، محکوم شده‌گان شش ماه پیش فرزند شان را از حوزۀ هشتم شهرکابل برای دریافت یک صد هزار دالر ربودند و سپس اورا با خفه کردن کشتند.

لوی سارنوالی، می‌گوید که این دوجوان، پس از آن به قتل فیصل اقدام می‌کنند که فیصل، یکی از این مجرمان – نبی خان – را که از نزدیکان مادر فیصل است، می‌شناسد.

خانوادۀ فیصل، می‌گوید هنگامی که جسد فیصل را یافتند قابل شناخت نبود و تنها از لباس و کفش‌ها او را تشخیص دادند.

اما، مجرمان این پرونده، در جریان نشست امروز دادگاه، گفته‌های متضاد به اظهارات وکیلان مدافع شان ابراز کردند و حتا گفتند با شکنجه از آنان اعتراف گرفته شده‌است.

نبی خان گفت: «من مجرم نیستم. من خودم را تسلیم کردم، بازداشت نشده‌ام.»

اسماعیل نیز افزود: «از این کار من خبر ندارم.»

به گفتۀ رییس دادگاه، محکوم شده‌گان می‌توانند خواهان بازنگری پروندۀ شان از سوی دادگاۀ تمیز شوند.

این درحالی است که اخیرأ گزارش‌هایی دربارۀ افزایش جرم‌های جنایی در کابل نشر شده‌اند.

در تازه‌ترین رویداد، دزدان مسلح، بامداد روز در یکی از پرورشگاه‌های مرغ در دشت برچی در غرب کابل رفتند و یک نگهبان این پرورشگاه را به قتل رسانیدند.

گواهان این رویداد، می‌گویند که دزدان در نزدیکی یک پاسگاۀ پولیس، این نگهبان را کشتند و سپس از محل فرار کردند.

علی، کارمند این پروشگاه مرغ گفت: «حتا کسانی هم بوده در این فارم که دزد را خودشان معلوم کردند به پولیس تسلیم کردند، خانه‌اش را نشان داده‌اند اما هیچ اقدامی نکردند.»

به گفتۀ مسؤولان این پرورشگاه، این هشتمین باری است که دزدان به این محل میایند و همه دار و ندار شان را باخود می‌برند.

در همین حال، باشنده‌گان غرب کابل، می‌گویند که اگر حکومت در گرفتن امنیت مردم ناتوان است باید اجاره بدهد تا مردم خودشان دست به کار شوند.

فردوس فرامرز، سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل در این باره گفت: «یافته‌های ابتدایی ما نشان می‌دهد که هیچ سرقتی در آن ساحه صورت نگرفته‌است اما انگیزۀ قتل معلوم نیست؛ موضوع تحت کشف قرار دارد.»

باشنده‌گان غرب کابل، می‌گویند که بارها از رهبری وزارت امور داخله شنیده‌اند که در نهادهای پولیس پایتخت اصلاحات به میان می‌آورند، اما تاکنون این وعده‌ها عملی نشده‌اند.

دادگاهی در کابل دو جوان را به جرم قتل به اعدام محکوم کرد

به گفتۀ اعضای خانوادۀ فیصل، محکوم شده‌گان شش ماه پیش فرزند شان را از حوزۀ هشتم شهرکابل برای دریافت یک صد هزار دالر ربودند و سپس اورا با خفه کردن کشتند.

تصویر بندانگشتی

دادگاۀ استیناف رسیده‌گی به جرایم علیۀ امنیت داخلی و خارجی کابل، امروز (یک‌شنبه، ۲۹جدی) حکم دادگاۀ ابتدایی دربارۀ اعدام دو جوان را تأیید کرد.

نبی خان ۲۳ ساله و اسماعیل ۲۵، یک جوان سیزده سال را به نام فیصل به قتل رسانده بودند.

معراج الدین حامد، رییس دادگاۀ استیناف دیوان رسیده‌گی به جرایم علیۀ امنیت داخلی و خارجی ولایت کابل حکم دادگاه را این‌گونه قرآئت کرد: «تو هریک نبی خان ولد میرا جان و اسماعیل ولد علی احمد را در قضیۀ اختطاف منجر به قتل طفل خردسال به نام فیصل ولد نجم الدین، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم به جزا نمودیم.»

به گفتۀ اعضای خانوادۀ فیصل، محکوم شده‌گان شش ماه پیش فرزند شان را از حوزۀ هشتم شهرکابل برای دریافت یک صد هزار دالر ربودند و سپس اورا با خفه کردن کشتند.

لوی سارنوالی، می‌گوید که این دوجوان، پس از آن به قتل فیصل اقدام می‌کنند که فیصل، یکی از این مجرمان – نبی خان – را که از نزدیکان مادر فیصل است، می‌شناسد.

خانوادۀ فیصل، می‌گوید هنگامی که جسد فیصل را یافتند قابل شناخت نبود و تنها از لباس و کفش‌ها او را تشخیص دادند.

اما، مجرمان این پرونده، در جریان نشست امروز دادگاه، گفته‌های متضاد به اظهارات وکیلان مدافع شان ابراز کردند و حتا گفتند با شکنجه از آنان اعتراف گرفته شده‌است.

نبی خان گفت: «من مجرم نیستم. من خودم را تسلیم کردم، بازداشت نشده‌ام.»

اسماعیل نیز افزود: «از این کار من خبر ندارم.»

به گفتۀ رییس دادگاه، محکوم شده‌گان می‌توانند خواهان بازنگری پروندۀ شان از سوی دادگاۀ تمیز شوند.

این درحالی است که اخیرأ گزارش‌هایی دربارۀ افزایش جرم‌های جنایی در کابل نشر شده‌اند.

در تازه‌ترین رویداد، دزدان مسلح، بامداد روز در یکی از پرورشگاه‌های مرغ در دشت برچی در غرب کابل رفتند و یک نگهبان این پرورشگاه را به قتل رسانیدند.

گواهان این رویداد، می‌گویند که دزدان در نزدیکی یک پاسگاۀ پولیس، این نگهبان را کشتند و سپس از محل فرار کردند.

علی، کارمند این پروشگاه مرغ گفت: «حتا کسانی هم بوده در این فارم که دزد را خودشان معلوم کردند به پولیس تسلیم کردند، خانه‌اش را نشان داده‌اند اما هیچ اقدامی نکردند.»

به گفتۀ مسؤولان این پرورشگاه، این هشتمین باری است که دزدان به این محل میایند و همه دار و ندار شان را باخود می‌برند.

در همین حال، باشنده‌گان غرب کابل، می‌گویند که اگر حکومت در گرفتن امنیت مردم ناتوان است باید اجاره بدهد تا مردم خودشان دست به کار شوند.

فردوس فرامرز، سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل در این باره گفت: «یافته‌های ابتدایی ما نشان می‌دهد که هیچ سرقتی در آن ساحه صورت نگرفته‌است اما انگیزۀ قتل معلوم نیست؛ موضوع تحت کشف قرار دارد.»

باشنده‌گان غرب کابل، می‌گویند که بارها از رهبری وزارت امور داخله شنیده‌اند که در نهادهای پولیس پایتخت اصلاحات به میان می‌آورند، اما تاکنون این وعده‌ها عملی نشده‌اند.

هم‌رسانی کنید