Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دو حمله‌کنندۀ انتحاری و یک طراح در شهر جلال‌آباد بازداشت شدند

مقام‌های محلی ولایت ننگرهار امروز (سه‌شنبه ۹عقرب) تأیید می‌کنند که دو حمله‌کنندۀ انتحاری و یک طراح ازسوی نیروهای امنیت ملی در شهر جلال‌آباد، بازداشت شدند.

گلاب منگل، والی ننگرهار می‌گوید که: "این افراد می‌خواستند که حملۀ انتحاری را در بخش‌های پُرازدحام شهر انجام دهند، که ازسوی نیروهای امنیت ملی، بازداشت شدند. این افراد از آن‌سوی مرز، وارد شهر جلال‌آباد شده بودند."

 مقام‌های محلی گفته‌اند که دو فرد از ولایت‌های کندهار و لغمان هستند و طراح حمله از کویته پاکستان می‌باشد. 

مقام‌ها می‌افزایند که: "حمله کننده‌گان در یک موتر نوع «کرولا» بازداشت شدند و حمله‌کنندۀ نخست می‌خواست مواد انفجاری همراه‌اش را در یک منطقۀ پُرازذحام منفجر سازد و حمله‌کنندۀ دومی می‌خواست مواد انفجاری‌اش را پس از حملۀ نخست، منفجر سازد."

مقام‌ها گفته‌اند که این دو فرد، ازسوی نیروهای امنیت ملی در حوزۀ سوم شهر جلال‌آباد، بازداشت شده‌اند. 

دو حمله‌کنندۀ انتحاری و یک طراح در شهر جلال‌آباد بازداشت شدند

مقام‌های محلی ولایت ننگرهار تأیید می‌کنند که حمله‌کننده‌گان انتحاری پیش از رسیدن به هدف‌شان، ازسوی نیروهای امنیت ملی در شهر جلال‌آباد، بازداشت شدند.

Thumbnail

مقام‌های محلی ولایت ننگرهار امروز (سه‌شنبه ۹عقرب) تأیید می‌کنند که دو حمله‌کنندۀ انتحاری و یک طراح ازسوی نیروهای امنیت ملی در شهر جلال‌آباد، بازداشت شدند.

گلاب منگل، والی ننگرهار می‌گوید که: "این افراد می‌خواستند که حملۀ انتحاری را در بخش‌های پُرازدحام شهر انجام دهند، که ازسوی نیروهای امنیت ملی، بازداشت شدند. این افراد از آن‌سوی مرز، وارد شهر جلال‌آباد شده بودند."

 مقام‌های محلی گفته‌اند که دو فرد از ولایت‌های کندهار و لغمان هستند و طراح حمله از کویته پاکستان می‌باشد. 

مقام‌ها می‌افزایند که: "حمله کننده‌گان در یک موتر نوع «کرولا» بازداشت شدند و حمله‌کنندۀ نخست می‌خواست مواد انفجاری همراه‌اش را در یک منطقۀ پُرازذحام منفجر سازد و حمله‌کنندۀ دومی می‌خواست مواد انفجاری‌اش را پس از حملۀ نخست، منفجر سازد."

مقام‌ها گفته‌اند که این دو فرد، ازسوی نیروهای امنیت ملی در حوزۀ سوم شهر جلال‌آباد، بازداشت شده‌اند. 

هم‌رسانی کنید