تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دو سال پس از ایجاد ادارۀ بازرس این اداره هنوز چارچوب قانونی ندارد

رییس ادارۀ بازرس افغانستان می‌گوید که این نهاد هنوز چارچوب قانونی ندارد و به‌همین دلیل نتوانسته‌است کارش را برای رسیده‌گی به ادعاهای فساد در برابر فسادپیشه‌گان - به‌ویژه مقام‌های بلندپایه حکومتی - آغاز کند.

رییس‌جمهورغنی، دوسال پیش در فرمانی این اداره را ایجاد کرد. در فرمان رییس‌جمهور آمده‌است که طرح چارچوب قانونی این اداره در سه ماه باید آماده شود.

یک سال پیش، غزال حارث کارش به‌حیث رییس ادارۀ بارزس افغانستان آغاز کرد.

اما اکنون با گذشت یک‌سال، غزال حارس، رییس این اداره می‌گوید که تاکنون ادارۀ بازرس چارچوب قانونی ندارد و کاری را در زمینۀ رسیده‌گی به اتهام‌های کلان درباره فساد و ادعاها دربارۀ بهره‌گیری جنسی در دفترهای دولتی انجام نداده‌است: «هرگاه طی مراحل قانونی صورت گرفت، ادارۀ بازرس می‌تواند عملأ شکایت‌های مردم را در رابطه مقامات عالی رتبه دولتی دریافت بکند.»

رییس‌جمهور، یک‌سال پیش در مراسم معرفی غزال حارس، به‌حیث رییس ادارۀ بازرس افغانستان گفته بود که این ادار می‌تواند تمامی ادعاها بر مقام‌های حکومت - حتا رییس‌جمهور - را بررسی کند و از همین رو این اداره ایجاد شده‌است.

رحمت‌الله بیژن پور، آگاۀ سیاسی در این باره اظهار داشت: «در حقیقت این بازرس در دستور رییس‌جمهور قرار دارد. رییس‌جمهور در هر بازیی که درگیرش کرد و هرجایی که فرستاد طبیعتأ همان کار را انجام می‌دهد. چارچوب وظایف قانونی آن تعریف نشده‌است.»

ادارۀ بازرس افغانستان در اوضاعی ایجاد شد که انتقادها از فساد گسترده در حکومت بالا گرفتند و حتا در ارگ ریاست‌جمهوری کسانی در بهره‌گیری جنسی از زنان متهم ساخته شد.

آرش شهیر پور، استاد دانشگاه گفت: «کمیسیون‌ها به دوهدف به وجود آمدند. یک کنترل و مدیریت افکار عمومی و دوم تطمیع شخصیت‌های سیاسی و رسیدن به اهداف شخصی.»

ناصر تمیوری، عضو دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز بیان داشت: «تا این‌که نهاد مستقل مبارزه با فساد اداری ایجاد و حمایت و نهادهای عدلی و قضای عاری از فساد و مداخله سیاسی نشوند، کار مبارزه با فساد حکومت نتیجه نخواهد داد.»

بررسی چگونگی مدیریت مبارزه با ویروس کرونا و فساد در این روند، نخستین مأموریت ادارۀ بازرس افغانستان است؛ اما این مأموریت نیز با نارسایی‌هایی روبه‌رو است.

رییس این اداره می‌گوید که وزارت صحت‌عامه اطلاعات درست بدست نمی‌دهد و اطلاعات بدست آمده تناقض دارند.

دو سال پس از ایجاد ادارۀ بازرس این اداره هنوز چارچوب قانونی ندارد

رییس‌جمهورغنی، دوسال پیش در فرمانی این اداره را ایجاد کرد. در فرمان رییس‌جمهور آمده‌است که طرح چارچوب قانونی این اداره در سه ماه باید آماده شود.

تصویر بندانگشتی

رییس ادارۀ بازرس افغانستان می‌گوید که این نهاد هنوز چارچوب قانونی ندارد و به‌همین دلیل نتوانسته‌است کارش را برای رسیده‌گی به ادعاهای فساد در برابر فسادپیشه‌گان - به‌ویژه مقام‌های بلندپایه حکومتی - آغاز کند.

رییس‌جمهورغنی، دوسال پیش در فرمانی این اداره را ایجاد کرد. در فرمان رییس‌جمهور آمده‌است که طرح چارچوب قانونی این اداره در سه ماه باید آماده شود.

یک سال پیش، غزال حارث کارش به‌حیث رییس ادارۀ بارزس افغانستان آغاز کرد.

اما اکنون با گذشت یک‌سال، غزال حارس، رییس این اداره می‌گوید که تاکنون ادارۀ بازرس چارچوب قانونی ندارد و کاری را در زمینۀ رسیده‌گی به اتهام‌های کلان درباره فساد و ادعاها دربارۀ بهره‌گیری جنسی در دفترهای دولتی انجام نداده‌است: «هرگاه طی مراحل قانونی صورت گرفت، ادارۀ بازرس می‌تواند عملأ شکایت‌های مردم را در رابطه مقامات عالی رتبه دولتی دریافت بکند.»

رییس‌جمهور، یک‌سال پیش در مراسم معرفی غزال حارس، به‌حیث رییس ادارۀ بازرس افغانستان گفته بود که این ادار می‌تواند تمامی ادعاها بر مقام‌های حکومت - حتا رییس‌جمهور - را بررسی کند و از همین رو این اداره ایجاد شده‌است.

رحمت‌الله بیژن پور، آگاۀ سیاسی در این باره اظهار داشت: «در حقیقت این بازرس در دستور رییس‌جمهور قرار دارد. رییس‌جمهور در هر بازیی که درگیرش کرد و هرجایی که فرستاد طبیعتأ همان کار را انجام می‌دهد. چارچوب وظایف قانونی آن تعریف نشده‌است.»

ادارۀ بازرس افغانستان در اوضاعی ایجاد شد که انتقادها از فساد گسترده در حکومت بالا گرفتند و حتا در ارگ ریاست‌جمهوری کسانی در بهره‌گیری جنسی از زنان متهم ساخته شد.

آرش شهیر پور، استاد دانشگاه گفت: «کمیسیون‌ها به دوهدف به وجود آمدند. یک کنترل و مدیریت افکار عمومی و دوم تطمیع شخصیت‌های سیاسی و رسیدن به اهداف شخصی.»

ناصر تمیوری، عضو دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز بیان داشت: «تا این‌که نهاد مستقل مبارزه با فساد اداری ایجاد و حمایت و نهادهای عدلی و قضای عاری از فساد و مداخله سیاسی نشوند، کار مبارزه با فساد حکومت نتیجه نخواهد داد.»

بررسی چگونگی مدیریت مبارزه با ویروس کرونا و فساد در این روند، نخستین مأموریت ادارۀ بازرس افغانستان است؛ اما این مأموریت نیز با نارسایی‌هایی روبه‌رو است.

رییس این اداره می‌گوید که وزارت صحت‌عامه اطلاعات درست بدست نمی‌دهد و اطلاعات بدست آمده تناقض دارند.

هم‌رسانی کنید