Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دو سرباز امریکایی در سقوط یک چرخبال در افغانستان کشته شدند

ارتش ایالات متحده امریکا در افغانستان امروز (چهارشنبه ۲۹ عقرب) در یک خبرنامه تأیید کرده است که دو سرباز آنان در نتیجۀ سقوط یک چرخبال در افغانستان، کشته شدند.

خبرنامه می افزاید که بررسی های نخستین نشان می دهند این چرخبال درنتیجۀ شلیک "دشمن" سقوط نکرده است.

در خبرنامه اضافه شده است که بررسی ها در بارۀ این رویداد، آغاز شدهاند، اما جزئیات بیشتر ارایه نشده‌است.

اما طالبان ادعا دارند که این چرخبال را جنگجویان آنان در ولسوالی چرخ ولایت لوگر، سرنگون کردهاند.

امریکا هم اکنون حدود ۱۲هزار سرباز در افغانستان دارد که بیشتر آنان مصروف آموزش و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغان و نیز مبارزه با تروریزم، استند.

دو سرباز امریکایی در سقوط یک چرخبال در افغانستان کشته شدند

طالبان ادعا می کنند که این چرخبال از سوی جنگجویان این گروه در ولایت لوگر، سقوط داده شده است.

Thumbnail

ارتش ایالات متحده امریکا در افغانستان امروز (چهارشنبه ۲۹ عقرب) در یک خبرنامه تأیید کرده است که دو سرباز آنان در نتیجۀ سقوط یک چرخبال در افغانستان، کشته شدند.

خبرنامه می افزاید که بررسی های نخستین نشان می دهند این چرخبال درنتیجۀ شلیک "دشمن" سقوط نکرده است.

در خبرنامه اضافه شده است که بررسی ها در بارۀ این رویداد، آغاز شدهاند، اما جزئیات بیشتر ارایه نشده‌است.

اما طالبان ادعا دارند که این چرخبال را جنگجویان آنان در ولسوالی چرخ ولایت لوگر، سرنگون کردهاند.

امریکا هم اکنون حدود ۱۲هزار سرباز در افغانستان دارد که بیشتر آنان مصروف آموزش و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغان و نیز مبارزه با تروریزم، استند.

هم‌رسانی کنید