تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدارهای مقام‌های امریکایی و طالبان درتفاهم با کابل انجام شده‌اند

در حالی که اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر پذیرفته‌اند که سه بار با مقام‌های امریکایی دیدار کرده اند، اما حکومت می‌گوید که این دیدارهای مقام‌های امریکایی در تفاهم با حکومت افغانستان انجام شده‌اند.

رییس دبیر خانه شورای عالی صلح می‌گوید که افغانستان به صلح نزدیک‌تر شده است و این تلاش‌های امریکا و کشورهای اسلامی از بهر ساده‌سازی آغاز گفت‌وگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان بوده اند.

این مقام شورای عالی صلح می‌گوید که در این دیدارها امریکا به طالبان هیچگونه تعهدی برای انجام کاری نداده است و تنها روی آغاز گفت‌وگوها بحث شده است.

محمد اکرم خپلواک، رییس دبیر خانه شورای عالی صلح، گفت: «تا اکنون مذاکرات رسمی از سوی هیچ کس و در هیچ جا شروع نشده است، بلکه تسهیلات است برای مذاکرات مستقیم و اطمینان داریم که مذاکرات مستقیم آغاز می‌شود.»

طالبان در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز پذیرفته‌اند که مقام‌های امریکایی در چنده ماه گذشته سه بار در دفتر سیاسی آنان در قطر با این گروه گفت‌وگو کرده‌اند.

برخی از منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که قرار است چهارمین دیدار طالبان و مقام‌های امریکایی جدی‌تر باشد و روی موضوعات اساسی گفت‌وگو شود، اما در سه دور پیشین این گفت‌وگوها چی گذشته است؟

نظر محمد مطمین، آگاه سیاسی، گفت: «این گفت‌وگوها مقدماتی بود و قرار است در دورهای بعد در این گفت‌وگوها موضوعات اساسی‌تر میان آنان رد و بدل شوند.»

حبیه سرابی، معاون شورای عالی صلح، گفت: «هر فرد و هر نهادی که در راستای صلح قدم بردارد واقعا قابل قدر است و ما را میتواند که یک قدم به طرف صلح نزدیک بسازد.»

در حالی که حکومت افغانستان بارها از رهبری و مالکیت روند گفت‌وگوهای صلح اطمینان داده است، اما برخی از سیاست‌گران کشور به این باور استند که در بسیاری از حالت‌ها حکومت از این گفت‌وگوها از رسانه‌ها آگاه می‌شود.

دیدارهای مقام‌های امریکایی و طالبان درتفاهم با کابل انجام شده‌اند

شورای عالی صلح می‌گوید که افغانستان به صلح نزدیک شده است و هرگونه تلاش را برای رسیدن به این هدف می‌ستاید.

Thumbnail

در حالی که اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر پذیرفته‌اند که سه بار با مقام‌های امریکایی دیدار کرده اند، اما حکومت می‌گوید که این دیدارهای مقام‌های امریکایی در تفاهم با حکومت افغانستان انجام شده‌اند.

رییس دبیر خانه شورای عالی صلح می‌گوید که افغانستان به صلح نزدیک‌تر شده است و این تلاش‌های امریکا و کشورهای اسلامی از بهر ساده‌سازی آغاز گفت‌وگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان بوده اند.

این مقام شورای عالی صلح می‌گوید که در این دیدارها امریکا به طالبان هیچگونه تعهدی برای انجام کاری نداده است و تنها روی آغاز گفت‌وگوها بحث شده است.

محمد اکرم خپلواک، رییس دبیر خانه شورای عالی صلح، گفت: «تا اکنون مذاکرات رسمی از سوی هیچ کس و در هیچ جا شروع نشده است، بلکه تسهیلات است برای مذاکرات مستقیم و اطمینان داریم که مذاکرات مستقیم آغاز می‌شود.»

طالبان در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز پذیرفته‌اند که مقام‌های امریکایی در چنده ماه گذشته سه بار در دفتر سیاسی آنان در قطر با این گروه گفت‌وگو کرده‌اند.

برخی از منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که قرار است چهارمین دیدار طالبان و مقام‌های امریکایی جدی‌تر باشد و روی موضوعات اساسی گفت‌وگو شود، اما در سه دور پیشین این گفت‌وگوها چی گذشته است؟

نظر محمد مطمین، آگاه سیاسی، گفت: «این گفت‌وگوها مقدماتی بود و قرار است در دورهای بعد در این گفت‌وگوها موضوعات اساسی‌تر میان آنان رد و بدل شوند.»

حبیه سرابی، معاون شورای عالی صلح، گفت: «هر فرد و هر نهادی که در راستای صلح قدم بردارد واقعا قابل قدر است و ما را میتواند که یک قدم به طرف صلح نزدیک بسازد.»

در حالی که حکومت افغانستان بارها از رهبری و مالکیت روند گفت‌وگوهای صلح اطمینان داده است، اما برخی از سیاست‌گران کشور به این باور استند که در بسیاری از حالت‌ها حکومت از این گفت‌وگوها از رسانه‌ها آگاه می‌شود.

هم‌رسانی کنید