Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدار خلیل‌زاد با وزیر خارجه ناروی دربارۀ صلح افغانستان

سفارت ایالات متحده امریکا در شهر اسلو، پایتخت روز دوشنبه (۶اسد) در یک خبرنامه گفته است که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان با مقام‎های این کشور دیدار کرد و دربارۀ روند صلح افغانستان، بحث و گفتگو کرد.

این ناروی بر شمولیت کامل زنان در مذاکرات میان افغانان تاکید ‌ورزند.

خبرنامه می‌افزاید که آقای خلیل‌زاد با اینه اریکسن سوریدی، وزیر امور خارجه ناروی و دیگر مقام های این کشور دربارۀ آخرین جزئیات گفتگوهای صلح افغانستان و گفتگوهای میان افغان‎ها، بحث و گفتگو کردند.

خلیل‌زاد در این دیدارها، دربارۀ موانع فرا راه آغاز گفتگوهای میان افغان‎ها و این که تمامی طرف‌ها، برای برداشته شدن این موانع چه‌گونه کار می‌کنند، جزئیات داده‌است.

در ادامۀ خبرنامه آمده‌است که وزیر خارجه ناروی و خلیل‌زاد دربارۀ "تمامی مسایل کلیدی که بر روند صلح افغانستان اثرگذار استند، به ویژه اهمیت شمولیت کامل زنان در مذاکرات میان افغانان،" بحث و گفتگو کرده‌اند.

این درحالی‎است که خلیل‌زاد، سفری تازه‌اش را از بهر کاهش خشونت‌ها، آزادی زندانیان و آماده‌گی‌ها برای آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان به افغانستان، قطر، پاکستان، ناروی و بلغاریا آغاز کرده‌است.

وزارت خارجۀ امریکا در یک خبرنامه دربارۀ این سفرها گفته‎است که خلیل‌زاد می‌کوشد که در دوحه و کابل دربارۀ گفت‌وگوهای میان افغان‌ها و برداشتن موانع از برابر این روند گفت‌وگو کند.

همچمنان در اسلام آباد، خلیل‎زاد دربارۀ همکاری‌های پاکستان را در این روند و در بلغاریا و ناروی هم‌پیمانان ناتو را از روند گفت‌وگوهای صلح افغانستان، آگاه خواهد ساخت.

دیدار خلیل‌زاد با وزیر خارجه ناروی دربارۀ صلح افغانستان

خلیل‌زاد، سفری تازه‌اش را ازبهر کاهش خشونت‌ها، آزادی زندانیان و آماده‌گی‌ها برای آغاز گفت‌وگوها آغاز کرده‌است.

Thumbnail

سفارت ایالات متحده امریکا در شهر اسلو، پایتخت روز دوشنبه (۶اسد) در یک خبرنامه گفته است که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان با مقام‎های این کشور دیدار کرد و دربارۀ روند صلح افغانستان، بحث و گفتگو کرد.

این ناروی بر شمولیت کامل زنان در مذاکرات میان افغانان تاکید ‌ورزند.

خبرنامه می‌افزاید که آقای خلیل‌زاد با اینه اریکسن سوریدی، وزیر امور خارجه ناروی و دیگر مقام های این کشور دربارۀ آخرین جزئیات گفتگوهای صلح افغانستان و گفتگوهای میان افغان‎ها، بحث و گفتگو کردند.

خلیل‌زاد در این دیدارها، دربارۀ موانع فرا راه آغاز گفتگوهای میان افغان‎ها و این که تمامی طرف‌ها، برای برداشته شدن این موانع چه‌گونه کار می‌کنند، جزئیات داده‌است.

در ادامۀ خبرنامه آمده‌است که وزیر خارجه ناروی و خلیل‌زاد دربارۀ "تمامی مسایل کلیدی که بر روند صلح افغانستان اثرگذار استند، به ویژه اهمیت شمولیت کامل زنان در مذاکرات میان افغانان،" بحث و گفتگو کرده‌اند.

این درحالی‎است که خلیل‌زاد، سفری تازه‌اش را از بهر کاهش خشونت‌ها، آزادی زندانیان و آماده‌گی‌ها برای آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان به افغانستان، قطر، پاکستان، ناروی و بلغاریا آغاز کرده‌است.

وزارت خارجۀ امریکا در یک خبرنامه دربارۀ این سفرها گفته‎است که خلیل‌زاد می‌کوشد که در دوحه و کابل دربارۀ گفت‌وگوهای میان افغان‌ها و برداشتن موانع از برابر این روند گفت‌وگو کند.

همچمنان در اسلام آباد، خلیل‎زاد دربارۀ همکاری‌های پاکستان را در این روند و در بلغاریا و ناروی هم‌پیمانان ناتو را از روند گفت‌وگوهای صلح افغانستان، آگاه خواهد ساخت.

هم‌رسانی کنید