Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدار خلیل‎زاد با رهبران و سیاسون حکومت

 زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژه امریکا برای صلح افغانستان روز دوشنبه (۱۲ حمل) در ادامۀ دیدارش از کابل با رییس‌جمهور غنی، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه وچندین تن از سیاستگران و نماینده‌گان زنان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

خلیل‌زاد روز یک‌شنبه برای گفت‌وگو دربارۀ چگونگی پیشبرد روند صلح با طالبان، به کابل آمد.

آقای خلیل‎زاد با رییس‌جمهورغنی درارگ در حالی دیدار کرد که حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور در آن حضور نداشت.

رییس اجراییه کشور درصفحۀ تویترش نگاشته‌است که در دیدار با زلمی خلیل‌زاد دربارۀ روند صلح به رهبری و مالیکت افغانان، گفت‌وگو کرد.

با این حال، آقای خلیل‌زاد درصفحۀ تویترش نگاشته‌است که با سیاست‌گران دیگر چون عبدرب رسول سیاف، حکمت خلیل کرزی، عمرزاخیلوال ونماینده‌گان شبکۀ زنان دیدار و گفت‌وگو کرده‌است.

به گفتۀ خلیل‌زاد، محور دیدارهایش ایجاد هیآت فراگیر گفت‌وگو کننده با طالبان بوده‌است.

در پنجمین دیدار نماینده‌گان امریکا و طالبان که در دوحه برگزار شده بود، پس از ۱۶ روز در۲۱حوت پایان یافت.

 در این دیدار، طرف‌های دربارۀ موضوعات چون مبارزه با هراس‌افگنی و خروج نیروهای خارجی از افغانستان در یک پیش‌نویس، به توافق رسیده‌ بودند.

دیدار خلیل‎زاد با رهبران و سیاسون حکومت

ریاست جمهوری می‌گوید که دوطرف دربارۀ صلح گفت‌وگو کردند و هم‎زمان با پیشرفت دربحث‌ها، جزییات آن پخش خواهند شد.

Thumbnail

 زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژه امریکا برای صلح افغانستان روز دوشنبه (۱۲ حمل) در ادامۀ دیدارش از کابل با رییس‌جمهور غنی، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه وچندین تن از سیاستگران و نماینده‌گان زنان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

خلیل‌زاد روز یک‌شنبه برای گفت‌وگو دربارۀ چگونگی پیشبرد روند صلح با طالبان، به کابل آمد.

آقای خلیل‎زاد با رییس‌جمهورغنی درارگ در حالی دیدار کرد که حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور در آن حضور نداشت.

رییس اجراییه کشور درصفحۀ تویترش نگاشته‌است که در دیدار با زلمی خلیل‌زاد دربارۀ روند صلح به رهبری و مالیکت افغانان، گفت‌وگو کرد.

با این حال، آقای خلیل‌زاد درصفحۀ تویترش نگاشته‌است که با سیاست‌گران دیگر چون عبدرب رسول سیاف، حکمت خلیل کرزی، عمرزاخیلوال ونماینده‌گان شبکۀ زنان دیدار و گفت‌وگو کرده‌است.

به گفتۀ خلیل‌زاد، محور دیدارهایش ایجاد هیآت فراگیر گفت‌وگو کننده با طالبان بوده‌است.

در پنجمین دیدار نماینده‌گان امریکا و طالبان که در دوحه برگزار شده بود، پس از ۱۶ روز در۲۱حوت پایان یافت.

 در این دیدار، طرف‌های دربارۀ موضوعات چون مبارزه با هراس‌افگنی و خروج نیروهای خارجی از افغانستان در یک پیش‌نویس، به توافق رسیده‌ بودند.

هم‌رسانی کنید