Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار داوودزی با مقام‌های هند در باره روند صلح افغانستان

محمدعمر داووزی نماینده ویژه رییس جمهور غنی در سفرش به دهلی نو با سوشما سواراج وزیر خارجه هند در باره روند صلح افغانستان دیدار و گفتگو کرد.  

آقای داوودزى با اجیت دوال مشاور شورای امنیت ملی هند نیز دیدار کرد. 

در این دیدار دو طرف روی نقش و اهمیت کشور های منطقه در روند صلح بحث شد. 

آقای داوودزى در این دیدار ضمن تأکید بر اهمیت کشور های منطقه به ویژه هند در روند صلح افغانستان گفت که این روند به رهبری و حاکمیت حکومت افغانستان به پیش برده می‌شود.

از سوی هم آقای دوال گفت که جنگ راه حل افغانستان نیست و این معضل باید از راه مذاکرات مستقیم به رهبری و حاکمیت حکومت افغانستان حل شود.

دیدار داوودزی با مقام‌های هند در باره روند صلح افغانستان

مشاور امنیت ملی هند می‌گوید که معضل افغانستان باید از راه گفتگوهای مستقیم حل شود. 

تصویر بندانگشتی

محمدعمر داووزی نماینده ویژه رییس جمهور غنی در سفرش به دهلی نو با سوشما سواراج وزیر خارجه هند در باره روند صلح افغانستان دیدار و گفتگو کرد.  

آقای داوودزى با اجیت دوال مشاور شورای امنیت ملی هند نیز دیدار کرد. 

در این دیدار دو طرف روی نقش و اهمیت کشور های منطقه در روند صلح بحث شد. 

آقای داوودزى در این دیدار ضمن تأکید بر اهمیت کشور های منطقه به ویژه هند در روند صلح افغانستان گفت که این روند به رهبری و حاکمیت حکومت افغانستان به پیش برده می‌شود.

از سوی هم آقای دوال گفت که جنگ راه حل افغانستان نیست و این معضل باید از راه مذاکرات مستقیم به رهبری و حاکمیت حکومت افغانستان حل شود.

هم‌رسانی کنید