Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار رییس‎جمهور با مقام ارشد اتحادیۀ اروپا در حاشیه نشست تاشکند

رییس‌جمهور اشرف ‌غنی رییس‌جمهور امروز سه شنبه در حاشیۀ نشست بین‌المللی تاشکند برای افغانستان با فدریکا موگرینی، مسؤول روابط خارجی و نمایندۀ ویژه اتحادیۀ اروپا دیدار کرد.

ریاست جمهوری در یک خبرنامه می‌نویسد که دراین دیدار آقای غنی از کمک و همکارهای اتحادیه اروپا به افغانستان و همچنان از اشتراک او و هیئت همراه شان در این نشست سپاس گذاری کرد.

آقای غنی و خانم موگرینی همچنان در باره انتخابات پارلمانی، شوراهای ولسوالی و انتخابات ریاست جمهوری، فراهم آوری زمینه‌های آموزش‌های حرفه‌یی، پشتیبانی از زنان، مبارزه با هراس‌افگنی و شبکه‌های اقتصادی جرمی، گفت‌وگو کردند.

در این د یدار، خانم موگرینی از دستاوردهای حکومت افغانستان بخصوص در بخش های ایجاد تحرک در منطقه، اتصال منطقوی، ترانزیت و تجارت ستایش کرد. 

او گفت که اتحادیه اروپا از روند صلح افغانستان پشتیبانی می‌کند و آمادۀ هرنوع همکاری است.

نشست صلح تاشکند با حضور نماینده‌گان ۲۱ کشور و اتحادیه اروپا و ناتو امروز سه شنبه در تاشکند، پایتخت ازبیکستان، برگذار شد. این نشست با سخنرانی‌های رییسان جمهور افغانستان، ازبیکستان و مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد.

رییس‌جمهورغنی در این نشست گفت که جنگ کنونی در افغانستان بر سرموقعیت افغانستان است و برای پایان دادن به این جنگ نیاز است تا اجماع منطقه‌یی وجهانی ایجاد شود.

آقای غنی افزود که هراس‌افگنان خارجی نمی‌گذارند تا طالبان به روند صلح بپیوندند اما برای شکست این هراس‌افگنان که کشورهای منطقه و جهان را تهدید می‌کند نیاز است تا کشورها از سیاست تقابل در برابر یکدیگر دست بکشند.

او هرچند تهدیدها را در افغانستان فراوان خواند اما گفت که افغان‌ها با درک وضعیت حساس کنونی ارادۀ نیرومند برای پایان جنگ دارند.

آخرین باری که نشست مهم در بارۀ افغانستان در تاشکند برگزار شد، حدود بیست سال پپس بود که این همسایۀ شمالی کشور، خواهان مصالحه میان طالبان و جبهۀ متحد بود. حالا با آمدن رییس‌جمهور تازه در ازبیکستان، این کشور در تلاش نقش بارز تر در عرصه سیاست خارجی‌اش است و منطقه و غرب را گردهم آورده تا مشترک از طالبان بخواهند تا به روند صلح بپیوندد.

دیدار رییس‎جمهور با مقام ارشد اتحادیۀ اروپا در حاشیه نشست تاشکند

فدریکا موگرینی، مسؤول روابط خارجی و نمایندۀ ویژه اتحادیۀ اروپا، می‌گوید که اتحادیه اروپا از روند صلح افغانستان پشتیبانی می‌کند و آمادۀ هرنوع همکاری است.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور اشرف ‌غنی رییس‌جمهور امروز سه شنبه در حاشیۀ نشست بین‌المللی تاشکند برای افغانستان با فدریکا موگرینی، مسؤول روابط خارجی و نمایندۀ ویژه اتحادیۀ اروپا دیدار کرد.

ریاست جمهوری در یک خبرنامه می‌نویسد که دراین دیدار آقای غنی از کمک و همکارهای اتحادیه اروپا به افغانستان و همچنان از اشتراک او و هیئت همراه شان در این نشست سپاس گذاری کرد.

آقای غنی و خانم موگرینی همچنان در باره انتخابات پارلمانی، شوراهای ولسوالی و انتخابات ریاست جمهوری، فراهم آوری زمینه‌های آموزش‌های حرفه‌یی، پشتیبانی از زنان، مبارزه با هراس‌افگنی و شبکه‌های اقتصادی جرمی، گفت‌وگو کردند.

در این د یدار، خانم موگرینی از دستاوردهای حکومت افغانستان بخصوص در بخش های ایجاد تحرک در منطقه، اتصال منطقوی، ترانزیت و تجارت ستایش کرد. 

او گفت که اتحادیه اروپا از روند صلح افغانستان پشتیبانی می‌کند و آمادۀ هرنوع همکاری است.

نشست صلح تاشکند با حضور نماینده‌گان ۲۱ کشور و اتحادیه اروپا و ناتو امروز سه شنبه در تاشکند، پایتخت ازبیکستان، برگذار شد. این نشست با سخنرانی‌های رییسان جمهور افغانستان، ازبیکستان و مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد.

رییس‌جمهورغنی در این نشست گفت که جنگ کنونی در افغانستان بر سرموقعیت افغانستان است و برای پایان دادن به این جنگ نیاز است تا اجماع منطقه‌یی وجهانی ایجاد شود.

آقای غنی افزود که هراس‌افگنان خارجی نمی‌گذارند تا طالبان به روند صلح بپیوندند اما برای شکست این هراس‌افگنان که کشورهای منطقه و جهان را تهدید می‌کند نیاز است تا کشورها از سیاست تقابل در برابر یکدیگر دست بکشند.

او هرچند تهدیدها را در افغانستان فراوان خواند اما گفت که افغان‌ها با درک وضعیت حساس کنونی ارادۀ نیرومند برای پایان جنگ دارند.

آخرین باری که نشست مهم در بارۀ افغانستان در تاشکند برگزار شد، حدود بیست سال پپس بود که این همسایۀ شمالی کشور، خواهان مصالحه میان طالبان و جبهۀ متحد بود. حالا با آمدن رییس‌جمهور تازه در ازبیکستان، این کشور در تلاش نقش بارز تر در عرصه سیاست خارجی‌اش است و منطقه و غرب را گردهم آورده تا مشترک از طالبان بخواهند تا به روند صلح بپیوندد.

هم‌رسانی کنید