تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار زلمی خلیل‌زاد با نماینده‌گان طالبان در پاکستان

مقام‌های ارشد پاکستانی به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان با نماینده‌گان طالبان در پاکستان دیدار کرده‌است.

زلمی خلیل‌زاد و یک هئیت از گروۀ طالبان، به‌گونۀ همزمان دو روز پیش از اسلام‌آباد دیدار کردند.

به نقل از رویترز، خلیل‌زاد و نماینده‌گان طالبان برای در حدود بیش از یک ساعت در اسلا‌م‌آباد روی موارد مختلف گفت‌وگو کرده‌اند.

این نخستین دیدار رسمی خلیل‌زاد با نماینده‌گان طالبان پس از توقف گفت‌وگوهای امریکا با طالبان است.

مقام‌های ارشد پاکستانی که نخواسته‌اند نام شان در گزارش گرفته‌ شوند، گفته‌اند که این دیدار جنبۀ رسمی گفت‌وگوهای صلح را نداشته‌است و تنها برای ایجاد اعتماد میان طرف‌ها بوده‌است.

در همین حال، وزارت خارجۀ امریکا هرچند تأیید کرده‌است که زلمی خلیل‌زاد برای چند در اسلام‌آباد بوده‌است، اما سفر او به منظور آغاز گفت‌وگوها میان امریکا و طالبان نبوده‌است.

طالبان اما تاکنون دربارۀ دیدار نماینده‌گان این گروه با خلیل‌زاد در پاکستان چیزی نگفته‌اند.

دیدار زلمی خلیل‌زاد با نماینده‌گان طالبان در پاکستان

این نخستین دیدار رسمی خلیل‌زاد با نماینده‌گان طالبان پس از توقف گفت‌وگوهای امریکا با طالبان است.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های ارشد پاکستانی به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان با نماینده‌گان طالبان در پاکستان دیدار کرده‌است.

زلمی خلیل‌زاد و یک هئیت از گروۀ طالبان، به‌گونۀ همزمان دو روز پیش از اسلام‌آباد دیدار کردند.

به نقل از رویترز، خلیل‌زاد و نماینده‌گان طالبان برای در حدود بیش از یک ساعت در اسلا‌م‌آباد روی موارد مختلف گفت‌وگو کرده‌اند.

این نخستین دیدار رسمی خلیل‌زاد با نماینده‌گان طالبان پس از توقف گفت‌وگوهای امریکا با طالبان است.

مقام‌های ارشد پاکستانی که نخواسته‌اند نام شان در گزارش گرفته‌ شوند، گفته‌اند که این دیدار جنبۀ رسمی گفت‌وگوهای صلح را نداشته‌است و تنها برای ایجاد اعتماد میان طرف‌ها بوده‌است.

در همین حال، وزارت خارجۀ امریکا هرچند تأیید کرده‌است که زلمی خلیل‌زاد برای چند در اسلام‌آباد بوده‌است، اما سفر او به منظور آغاز گفت‌وگوها میان امریکا و طالبان نبوده‌است.

طالبان اما تاکنون دربارۀ دیدار نماینده‌گان این گروه با خلیل‌زاد در پاکستان چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید