Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدار مقام‌های افغانستان و امریکا روی پیشرفت‌ها در روند صلح

حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان امروز چهارشنبه با زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، در کابل روی پیشرفت‌ها در روند صلح کشور در چند ماه پسین پس از آغاز تلاش‌های امریکا در این راستا، دیدار و گفتگو کردند. 

دفتر مشاور امنیت ملی در یک خبرنامه می‌گوید که در این دیدار همچنان روی موضوعات مختلف به ویژه روند گفتگوهای صلح و هماهنگی مشترک میان دو طرف در این زمینه و اجماع بین المللی برای آوردن صلح در افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

بر بنیاد این خبرنامه، آقای محب از نقش سازنده ایالات متحده امریکا برای تسهیل روند گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان با طالبان و از تلاش های زلمی خلیلزاد در این راستا قدردانی کرد و گفت که در افغانستان اجماع کامل برای آوردن صلح وجود دارد.

او افزود: «در حال حاضر قدرت و ظرفیت نظامی قواي امنيتي و دفاعی افغانستان جایگاه اش را در حفاظت و حراست از ارزش ها و منافع ملی کشور ثابت ساخته است.»

در این دیدار آقای خلیلزاد اطمینان داد که مردم و دولت ایالات متحده امریکا در کنار مردم و دولت  افغانستان بوده و در این راستا به تلاش های خود ادامه می‌دهند.

این بار سوم است که آقای خلیلزاد از کابل دیدن می‌کند. پیش از این در ماه‌های میزان و قوس از کابل دیدن کرد و با رهبران حکومت و رهبران سیاسی و جهادی کشور روی روند صلح افغانستان دیدن کرد.

این سفر آقای خلیلزاد در هژدهم ماه جدی سال روان خورشیدی آغاز شد و تا دوم ماه دلو ادامه خواهد داشت. 

پیش از رسیدن به کابل، آقای خلیلزاد به هند، امارات متحده عربی و چین نیز سفر کرده است.

دیدار مقام‌های افغانستان و امریکا روی پیشرفت‌ها در روند صلح

مشاور امنیت ملی و نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان روی هماهنگی، همکاری‌های مشترک و ادامه تلاش‌های صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها تأکید کردند.  

Thumbnail

حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان امروز چهارشنبه با زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، در کابل روی پیشرفت‌ها در روند صلح کشور در چند ماه پسین پس از آغاز تلاش‌های امریکا در این راستا، دیدار و گفتگو کردند. 

دفتر مشاور امنیت ملی در یک خبرنامه می‌گوید که در این دیدار همچنان روی موضوعات مختلف به ویژه روند گفتگوهای صلح و هماهنگی مشترک میان دو طرف در این زمینه و اجماع بین المللی برای آوردن صلح در افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

بر بنیاد این خبرنامه، آقای محب از نقش سازنده ایالات متحده امریکا برای تسهیل روند گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان با طالبان و از تلاش های زلمی خلیلزاد در این راستا قدردانی کرد و گفت که در افغانستان اجماع کامل برای آوردن صلح وجود دارد.

او افزود: «در حال حاضر قدرت و ظرفیت نظامی قواي امنيتي و دفاعی افغانستان جایگاه اش را در حفاظت و حراست از ارزش ها و منافع ملی کشور ثابت ساخته است.»

در این دیدار آقای خلیلزاد اطمینان داد که مردم و دولت ایالات متحده امریکا در کنار مردم و دولت  افغانستان بوده و در این راستا به تلاش های خود ادامه می‌دهند.

این بار سوم است که آقای خلیلزاد از کابل دیدن می‌کند. پیش از این در ماه‌های میزان و قوس از کابل دیدن کرد و با رهبران حکومت و رهبران سیاسی و جهادی کشور روی روند صلح افغانستان دیدن کرد.

این سفر آقای خلیلزاد در هژدهم ماه جدی سال روان خورشیدی آغاز شد و تا دوم ماه دلو ادامه خواهد داشت. 

پیش از رسیدن به کابل، آقای خلیلزاد به هند، امارات متحده عربی و چین نیز سفر کرده است.

هم‌رسانی کنید