Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار نماینده‌گان افغانستان از پاکستان دست‌آوردی نداشته‌است

وزارت خارجۀ کشور دریک خبرنامۀ دیروز (شنبه، ۲۱دلو) اعلام کرده است که دیدار نماینده‌گان کشور از پاکستان، هیج دست‌آوردی نداشته‌است.

در این گفت‌و‎گوها حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجۀ و تهمینه جنجوا، معاون وزارت خارجۀ پاکستان گفت‌و‌گو کردند.

گفته می‎شود که در این گفت‌و‌گوها دربارۀ مسایل مهم پیش رفت چشم گیری به میان نیامده است.

در خبرنامۀ وزارت خارجۀ کشور آمده‌است: «هیئت بلند‌پایۀ متشکل از مقام‌هایی ارشد نظامی و غیرنظامی به ریاست حکمت‌خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجۀ کشور، به‌هدف ادامۀ گفت‌وگو با همتایان پاکستانی‌شان به ریاست تهمینه جنجوعه، ‌معین وزارت امور خارجه آن کشور، پیرامون برنامه عمل افغانستان-پاکستان برای صلح و همبسته‎گی، به اسلام آباد سفر کرده‌است.»

خبرنامه می‌افزاید: «درحالی‌که پیرامون سازوکار همکاری میان دو کشور قدری پیشرفت شد، هیچ پیشرفتی پیرامون اقدامات مشخص، نتیجۀ محور و زمان‌بندی‌شده در برنامه عمل افغانستان-پاکستان برای صلح و همبستگی، به‌ویژه در زمینۀ مبارزه با هراس‌افگنی، کاهش خشونت‌ها، صلح و آشتی‌که اولویت‌های افغانستان را برآورده سازد، صورت نگرفت.»

در همین‌حال، وزارت امور خارجۀ پاکستان گفته‌است که مقام‌هایی افغان و پاکستان پس از به‌پایان رساندن گفت‌وگوی‌هایی دوروزه دربارۀ مسائل مهم، «گفت‌وگوهایی خوبی» داشتند.

گفت‌وگوها در اسلام‌آباد در زمینه‌های اصلی مبارزه با هراس‌افگنی و کاهش خشونت، صلح و آشتی، بازگشت پناهنده‌گان و توسعه اقتصادی مشترک صورت گرفته است.

این دومین نشست هیات بلندپایۀ دوکشور در یک هفتۀ گذشته که نشان‌دهندۀ تعیین دوطرف برای پیگیری سیاست تعامل با وجود تفاوت در موارد ویژۀ است، بوده‎است.

 دور نخست این هیات بلندپایۀ در تاریخ ۳ ماه فبروری در کابل، پس‌از مرگ‌بارترین حملات تاریخ ۲۰ و ۲۷جنوری که مسؤولیت آن‌ها را طالبان به‌دوش گرفتند و در آن نزدیک به ۱۲۵تن کشته و بیش‎از ۲۵۰تن دیگر زخمی شدند، برگزار شده بود.

پاکستان بررسی‌هایی مشترک را دربارۀ حملات کابل پیشنهاد کرد که کابل این حملات را به شبکۀ حقانی نسبت داده بود.

محمدفیصل، سخن‌گوی وزارت امور خارجۀ پاکستان، که ظاهرا از این گفت‌وگو خوشنود به‌نظر می‌رسد، در حساب توییترش نگاشته‌است: «مذاکرات پاکستان و افغانستان، دو روز بحث خوبی بود و برخی توافق‌ها انجام شد و نیاز کارهای بیشتری می‌رود.»

وزارت خارجۀ کشور، هرچند گفته‎است که هیچ پیشرفتی دربارۀ مبارزه با هراس‌افگنی صورت نگرفته‌است.

دیدار نماینده‌گان افغانستان از پاکستان دست‌آوردی نداشته‌است

دومین دور گفت‎و‌گوهای دو جانبه میان افغانستان و پاکستان در شهر اسلام آباد، به پایان رسید.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجۀ کشور دریک خبرنامۀ دیروز (شنبه، ۲۱دلو) اعلام کرده است که دیدار نماینده‌گان کشور از پاکستان، هیج دست‌آوردی نداشته‌است.

در این گفت‌و‎گوها حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجۀ و تهمینه جنجوا، معاون وزارت خارجۀ پاکستان گفت‌و‌گو کردند.

گفته می‎شود که در این گفت‌و‌گوها دربارۀ مسایل مهم پیش رفت چشم گیری به میان نیامده است.

در خبرنامۀ وزارت خارجۀ کشور آمده‌است: «هیئت بلند‌پایۀ متشکل از مقام‌هایی ارشد نظامی و غیرنظامی به ریاست حکمت‌خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجۀ کشور، به‌هدف ادامۀ گفت‌وگو با همتایان پاکستانی‌شان به ریاست تهمینه جنجوعه، ‌معین وزارت امور خارجه آن کشور، پیرامون برنامه عمل افغانستان-پاکستان برای صلح و همبسته‎گی، به اسلام آباد سفر کرده‌است.»

خبرنامه می‌افزاید: «درحالی‌که پیرامون سازوکار همکاری میان دو کشور قدری پیشرفت شد، هیچ پیشرفتی پیرامون اقدامات مشخص، نتیجۀ محور و زمان‌بندی‌شده در برنامه عمل افغانستان-پاکستان برای صلح و همبستگی، به‌ویژه در زمینۀ مبارزه با هراس‌افگنی، کاهش خشونت‌ها، صلح و آشتی‌که اولویت‌های افغانستان را برآورده سازد، صورت نگرفت.»

در همین‌حال، وزارت امور خارجۀ پاکستان گفته‌است که مقام‌هایی افغان و پاکستان پس از به‌پایان رساندن گفت‌وگوی‌هایی دوروزه دربارۀ مسائل مهم، «گفت‌وگوهایی خوبی» داشتند.

گفت‌وگوها در اسلام‌آباد در زمینه‌های اصلی مبارزه با هراس‌افگنی و کاهش خشونت، صلح و آشتی، بازگشت پناهنده‌گان و توسعه اقتصادی مشترک صورت گرفته است.

این دومین نشست هیات بلندپایۀ دوکشور در یک هفتۀ گذشته که نشان‌دهندۀ تعیین دوطرف برای پیگیری سیاست تعامل با وجود تفاوت در موارد ویژۀ است، بوده‎است.

 دور نخست این هیات بلندپایۀ در تاریخ ۳ ماه فبروری در کابل، پس‌از مرگ‌بارترین حملات تاریخ ۲۰ و ۲۷جنوری که مسؤولیت آن‌ها را طالبان به‌دوش گرفتند و در آن نزدیک به ۱۲۵تن کشته و بیش‎از ۲۵۰تن دیگر زخمی شدند، برگزار شده بود.

پاکستان بررسی‌هایی مشترک را دربارۀ حملات کابل پیشنهاد کرد که کابل این حملات را به شبکۀ حقانی نسبت داده بود.

محمدفیصل، سخن‌گوی وزارت امور خارجۀ پاکستان، که ظاهرا از این گفت‌وگو خوشنود به‌نظر می‌رسد، در حساب توییترش نگاشته‌است: «مذاکرات پاکستان و افغانستان، دو روز بحث خوبی بود و برخی توافق‌ها انجام شد و نیاز کارهای بیشتری می‌رود.»

وزارت خارجۀ کشور، هرچند گفته‎است که هیچ پیشرفتی دربارۀ مبارزه با هراس‌افگنی صورت نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید