تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

دیدار وزیر خارجۀ امریکا با ملا عبدالغنی برادر در دوحه

وزیر خارجۀ ایالات متحده پس از رایزنی‌های هفت ساعته با اشرف غنی وعبدالله عبدالله به دوحه رفت وبا ملا عبدالغنی برادر، مسؤول دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرد.

او  کاهش خشونت‌های طالبان را واقعی می داند اما می‌گوید که این کاهش بسنده نیست. 

به گفتۀ مایک پومپیو، درجریان سه هفته پس از امضای توافق‌نامۀ صلح با طالبان هیچ حمله‌یی برنیروهای امریکایی درافغانستان ثبت نشده است.

سید اکبر آغا از فرماندهان پیشین طالبان در این باره گفت:«این گپ هم به طالبان گفته شده است که در عملیات‌های شان کاهش بیاید اما طالبان این گپ را گفته اند که باید برای آزاد سازی زندانیان عجله شود.»

درهمین حال سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر درصفحه تویترش نگاشته است که دوطرف بر رهایی زندانیان طالب را برای آغاز مذاکرات میان افغانان وبرقراری صلح همیشه‌گی درافغانستان ضروری دانستند.
 
سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد در دوحه گفت:«مسله صلح افغانستان دچار مشکلات جدی است و به نظر نمی رسد که یک توافق رسیده شود.»

ازسوی دیگر وزیرخارجه ایالات متحده می‌گوید که به اشرف غنی وعبدالله عبدالله  روشن ساخته است که  امریکا عملیات‌های امنیتی را که تحرک سیاسی دارند پشتیبانی نمی کند ونیز امریکا  از رهبران سیاسی که این گونه عملیات‌ها را فرمان می دهند یا آنانی که از آن دفاع می کنند یا از حکومت موازی پشتیبانی می کنند، حمایت نمی کند.

امید رهنورد باشنده کابل گفت:«اینها اگر بین خودشان جور نیایند معلومدار است که امریکا کمک‌های خودش را قطع می کند و احتمال این می رود که طالبان را بیاورد.»

نثار احمد خواصی باشنده کابل گفت:«رابطه ما با امریکا رابط دولت با دولت است نه رابط فرد با فرد.»

پس از بن‌بست و بی نتیجه پایان یافتن دیدارهای وزیر خازجه ایالات متحده با رهبران سیاسی افغانستان، رییس‌جمهور غنی در سخنرانی طالبان را بار دیگر به پذیرفتن یک آتش بس فرا میخواند.

اشرف غنی ، رییس جمهور گفت:«به طالبان صدا می کنم که به صدای عالمان دین لبیک بگویند، برای نجات مردم از مصیبت کرونا به آتش بس موافقه کنند، اگر فاجعه پیش بیاید، خدا و ملت شاهد است که مسوول به دوش طالبان وحامیان خارجی آنان است.» 

در اعلامیه‌یی وزارت خارجۀ ایالات متحده امریکا آمده است که اگر رهبران افغانستان راه تشکیل یک حکومت همه‌شمول را انتخاب کنند که بتواند امنیت را تأمین کند و در روند صلح اشتراک کنند، ایالات متحده امریکا آماده است تا از این تلاش‌ها حمایت کند و کمک‌هایش را به گونۀ عادی به افغانستان از سر گیرد.

افغانستان

دیدار وزیر خارجۀ امریکا با ملا عبدالغنی برادر در دوحه

به گفتۀ مایک پومپیو، درجریان سه هفته پس از امضای توافق‌نامۀ صلح با طالبان هیچ حمله‌یی برنیروهای امریکایی درافغانستان ثبت نشده است.

Thumbnail

وزیر خارجۀ ایالات متحده پس از رایزنی‌های هفت ساعته با اشرف غنی وعبدالله عبدالله به دوحه رفت وبا ملا عبدالغنی برادر، مسؤول دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرد.

او  کاهش خشونت‌های طالبان را واقعی می داند اما می‌گوید که این کاهش بسنده نیست. 

به گفتۀ مایک پومپیو، درجریان سه هفته پس از امضای توافق‌نامۀ صلح با طالبان هیچ حمله‌یی برنیروهای امریکایی درافغانستان ثبت نشده است.

سید اکبر آغا از فرماندهان پیشین طالبان در این باره گفت:«این گپ هم به طالبان گفته شده است که در عملیات‌های شان کاهش بیاید اما طالبان این گپ را گفته اند که باید برای آزاد سازی زندانیان عجله شود.»

درهمین حال سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر درصفحه تویترش نگاشته است که دوطرف بر رهایی زندانیان طالب را برای آغاز مذاکرات میان افغانان وبرقراری صلح همیشه‌گی درافغانستان ضروری دانستند.
 
سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد در دوحه گفت:«مسله صلح افغانستان دچار مشکلات جدی است و به نظر نمی رسد که یک توافق رسیده شود.»

ازسوی دیگر وزیرخارجه ایالات متحده می‌گوید که به اشرف غنی وعبدالله عبدالله  روشن ساخته است که  امریکا عملیات‌های امنیتی را که تحرک سیاسی دارند پشتیبانی نمی کند ونیز امریکا  از رهبران سیاسی که این گونه عملیات‌ها را فرمان می دهند یا آنانی که از آن دفاع می کنند یا از حکومت موازی پشتیبانی می کنند، حمایت نمی کند.

امید رهنورد باشنده کابل گفت:«اینها اگر بین خودشان جور نیایند معلومدار است که امریکا کمک‌های خودش را قطع می کند و احتمال این می رود که طالبان را بیاورد.»

نثار احمد خواصی باشنده کابل گفت:«رابطه ما با امریکا رابط دولت با دولت است نه رابط فرد با فرد.»

پس از بن‌بست و بی نتیجه پایان یافتن دیدارهای وزیر خازجه ایالات متحده با رهبران سیاسی افغانستان، رییس‌جمهور غنی در سخنرانی طالبان را بار دیگر به پذیرفتن یک آتش بس فرا میخواند.

اشرف غنی ، رییس جمهور گفت:«به طالبان صدا می کنم که به صدای عالمان دین لبیک بگویند، برای نجات مردم از مصیبت کرونا به آتش بس موافقه کنند، اگر فاجعه پیش بیاید، خدا و ملت شاهد است که مسوول به دوش طالبان وحامیان خارجی آنان است.» 

در اعلامیه‌یی وزارت خارجۀ ایالات متحده امریکا آمده است که اگر رهبران افغانستان راه تشکیل یک حکومت همه‌شمول را انتخاب کنند که بتواند امنیت را تأمین کند و در روند صلح اشتراک کنند، ایالات متحده امریکا آماده است تا از این تلاش‌ها حمایت کند و کمک‌هایش را به گونۀ عادی به افغانستان از سر گیرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره