تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدبان محیط زیست: بیماری‎های روانی برخاسته از آلوده‎گی‎‎ها است

دیده بان محیط زیست افغانستان، پرخاش گری و بیماری های روانی را در میان مردم برخاسته از افزایش آلوده گی آب و هوا می داند.

این نهاد در بارۀ افزایش آلوده گی ها، پژوهشی انجام داده است و می گوید که ده درصد آب بیست و دو ناحیه شهر کابل، به مواد کیمیایی نیتریت آلوده است و این مواد بیماری های کلیه یی را در میان استفاده کننده گان این آب ها، افزایش داده است.

این پژوهش امروز در کابل به نشر رسید. بربنیاد آن، مواد سوخت با کیفیت پایین و آلوده و خامه بودن جاده ها را از علت اصلی آلوده گی هوای پایتخت است.

ناصر صدیقی، عضو بورد دیده بان محیط زیست افغانستان در این براه گفت: «مردم کابل کمتر تحمل دیدگاه مخالف را دارند؛ چرا بیشتر پرخاشگر استند، چرا حس همدیگر پذیری در میان ما کمتر است؟ ممکن ابعاد فرهنگی و تاریخی نیز داشته باشد، اما نمی توانیم تأثیرات آلوده گی های محیط زیست را در برخورد این افراد و اشخاص نادیده بگیریم.»

در همین حال نثار احمد حارث، رییس منابع طبیعی محیط زیست و رفاه عامه مجلس سنا، وضعیت محیط زیست را در پایتخت نگران کننده می داند و  واردات نفت آلوده را از علت های اصلی آلوده گی محیط زیست می گوید.

از سویی هم، باشنده گان پایتخت نیز از افزایش آلوده گی آب و هوای پایتخت نگران استند و از حکومت می خواهد تا در این زمینه توجه کند.

ذبیح الله، باشنده کابل گفت: «آلوده گی هوا به اندازۀ شده که هنگامی که چند قدم راه می رویم، نفس ما تنگ می شود و نیز روی روان ما تأثیر گذاشته است.»

شهرداری کابل یکی از نهادها مسوول در نگهداری محیط زیست دانسته می شود، اما جلیل سلطانی، سخنگوی این نهاد در باره این انتقادها چنین پاسخ می دهد: «در شهر کابل ما بیشتر از ۳۲۰۰ کیلومتر سرگ معادل جاده هفت متره راجستر داریم که از جمله ۵۲ درصد آن پخته شده و بقیه آن نیاز به بازسازی مجدد دارد.»

بر بنیاد آمار های احصاییه مرکزی، هجوم شهروندان به شهرها افزایش یافته است و بی پروایی مردم در کارگیری از منابع آبی و سوخت بر مشکلات محیط زیستی افزوده اند.

دیدبان محیط زیست: بیماری‎های روانی برخاسته از آلوده‎گی‎‎ها است

در این پژوهش، از آب و خون مردم نمونه برداری شده است و نتیجه بررسی ها نشان می دهند که آلوده گی آب و هوا افسرده گی، پرخاشگری و بیماری های روانی را در کابل افزایش داده است.

تصویر بندانگشتی

دیده بان محیط زیست افغانستان، پرخاش گری و بیماری های روانی را در میان مردم برخاسته از افزایش آلوده گی آب و هوا می داند.

این نهاد در بارۀ افزایش آلوده گی ها، پژوهشی انجام داده است و می گوید که ده درصد آب بیست و دو ناحیه شهر کابل، به مواد کیمیایی نیتریت آلوده است و این مواد بیماری های کلیه یی را در میان استفاده کننده گان این آب ها، افزایش داده است.

این پژوهش امروز در کابل به نشر رسید. بربنیاد آن، مواد سوخت با کیفیت پایین و آلوده و خامه بودن جاده ها را از علت اصلی آلوده گی هوای پایتخت است.

ناصر صدیقی، عضو بورد دیده بان محیط زیست افغانستان در این براه گفت: «مردم کابل کمتر تحمل دیدگاه مخالف را دارند؛ چرا بیشتر پرخاشگر استند، چرا حس همدیگر پذیری در میان ما کمتر است؟ ممکن ابعاد فرهنگی و تاریخی نیز داشته باشد، اما نمی توانیم تأثیرات آلوده گی های محیط زیست را در برخورد این افراد و اشخاص نادیده بگیریم.»

در همین حال نثار احمد حارث، رییس منابع طبیعی محیط زیست و رفاه عامه مجلس سنا، وضعیت محیط زیست را در پایتخت نگران کننده می داند و  واردات نفت آلوده را از علت های اصلی آلوده گی محیط زیست می گوید.

از سویی هم، باشنده گان پایتخت نیز از افزایش آلوده گی آب و هوای پایتخت نگران استند و از حکومت می خواهد تا در این زمینه توجه کند.

ذبیح الله، باشنده کابل گفت: «آلوده گی هوا به اندازۀ شده که هنگامی که چند قدم راه می رویم، نفس ما تنگ می شود و نیز روی روان ما تأثیر گذاشته است.»

شهرداری کابل یکی از نهادها مسوول در نگهداری محیط زیست دانسته می شود، اما جلیل سلطانی، سخنگوی این نهاد در باره این انتقادها چنین پاسخ می دهد: «در شهر کابل ما بیشتر از ۳۲۰۰ کیلومتر سرگ معادل جاده هفت متره راجستر داریم که از جمله ۵۲ درصد آن پخته شده و بقیه آن نیاز به بازسازی مجدد دارد.»

بر بنیاد آمار های احصاییه مرکزی، هجوم شهروندان به شهرها افزایش یافته است و بی پروایی مردم در کارگیری از منابع آبی و سوخت بر مشکلات محیط زیستی افزوده اند.

هم‌رسانی کنید