تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار خلیل‌زاد باکرزی؛ فرستادۀ امریکا به مذاکرات صلح 'خوشبین' است

ارگ ریاست‌جمهوری و دفتر حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین دیدگاه‌های متفاوتی را از گفته‌های زلمی خلیل‌زاد دربارۀ گفت‌وگوها با طالبان ارایه کرده‌اند.

روزگذشته، ارگ ریاست‌جمهوری در اعلامیه‌یی گفت که خلیل‌زاد در دیدارش با رییس‌جمهور غنی گفته‌است که در گفت‌‎وگوها با طالبان «پیشرفت‌ قابل ملاحظه صورت نگرفته‌است»، اما، امروز (یک‌شنبه، ۱۳دلو) دفتر رسانه‌های حامدکرزی گفت که خلیل‌زاد در دیدارش با آقای کرزی «از پیشرفت‌ در گفت‌وگوهای صلح ابراز خوشبینی» کرده‌است.

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان روز گذشته به کابل آمد.

او پس از چاشت روز گذشته با رییس‌جمهور دیدار کرد و پیش از چاشت امروز با حامدکرزی و شماری از سیاسیون دیداری داشت.

در همین حال، عمرزاخیلوال، سفیر پیشین افغانستان در پاکستان نیز پس از دیدارش با زلمی خلیل‌زاد، در تویتی گفته‌است که از پیشرفت دل‌گرم کننده در گفت‌وگوهای صلح با طالبان شنیده‌است.

این در حالی است که ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان و ایالات متحده، بر «کاهش خشونت» و «آتش‌بس» نیز دیدگاۀ واحدی ندارند.

ریاست‌جمهوری افغانستان، برقراری آتش‌بس را از سوی طالبان پیش شرط گفت‌وگوهای صلح گفته‌است، اما مقام‌های امریکایی گفته‌اند که حتا کاهش خشونت‌ها از سوی طالبان که در نهایت منجر به آتش‌بس شود نیز پذیرفتنی خواهد بود.

آقای خلیل‌زاد، با عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه و شماری از سیاسیون دیگر نیز دیداری جداگانه‌یی داشته‌است.

ریاست اجراییه، پس از دیدار رییس اجراییه با خلیل‌زاد، گفته‌است که آقای خلیل‌زاد دست‌یافتن به صلح را در افغانستان از اهداف اصلی ایالات متحده خوانده و تأکید کرده که واشنگتن بر اصل «کاهش خشونت با تعریف و مکانیزم مشخص پذیرفتنی برای امریکا، حکومت و مردم افغانستان به‌عنوان پیش‌ شرط امضای توافق‌نامۀ‌ صلح با طالبان پای‌بند است و او در این راستا منتظر پاسخ گروۀ طالبان است.»

امید میثم، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه در این باره گفت: «دربارۀ یک تیم مذاکره کننده همه‌شمول و فراگیر تبادل نظر و بحث صورت گرفت.»

در همین حال، مولوی دین محمد، معاون شورای عالی صلح نیز می‌گوید که خلیل‌زاد از گفت‌وگوها با طالبان خوشبین است: «[خلیل‌زاد] گفت که بسیار مذاکرات ما با سرعت نیست، آهسته است؛ اما ثمر بخش است. چیزهایی که تا حال صورت گرفته، از آن خوشبین استیم.»

سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد نیز بیان داشت: «با وجود این فضای بی اعتمادی هر دو طرف به گفت‌‎وگوها ادامه می‌دهند؛ گفت‌وگوها بسیار آهسته ادامه دارند که نتیجه آن هم همین گونه است.»

همزمان با این گلبدین حکمتیار، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و رهبر حزب اسلامی می‌گوید که گفت وگوهای صلح از سوی دسته‌های انتخاباتی خود او، اشر ف غنی، عبدالله عبدالله و جریان‌های سیاسی مربوط به حامد کرزی به یپش برده شوند: «این چهار دسته استند که باید بنشینند و یک موقف واضیح دربارۀ صلح ارایه کنند – به‌شمول رییس‌جمهور که از این حلقه بیرون نیست.»

خلیل‌زاد در حالی به کابل می‌آید که او پس از گفت‌وگو با طالبان در قطر، به بروکسیل و پاکستان نیز سفری داشت.

منابع می‌گویند که گفت‌وگوهای صلح امریکا با طالبان به مرحلۀ حساسی رسیده‌اند و طرف‌های برای امضای یک توافق‌نامه رآی‌زنی می‌کنند.

دیدار خلیل‌زاد باکرزی؛ فرستادۀ امریکا به مذاکرات صلح 'خوشبین' است

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان روز گذشته به کابل آمد.

تصویر بندانگشتی

ارگ ریاست‌جمهوری و دفتر حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین دیدگاه‌های متفاوتی را از گفته‌های زلمی خلیل‌زاد دربارۀ گفت‌وگوها با طالبان ارایه کرده‌اند.

روزگذشته، ارگ ریاست‌جمهوری در اعلامیه‌یی گفت که خلیل‌زاد در دیدارش با رییس‌جمهور غنی گفته‌است که در گفت‌‎وگوها با طالبان «پیشرفت‌ قابل ملاحظه صورت نگرفته‌است»، اما، امروز (یک‌شنبه، ۱۳دلو) دفتر رسانه‌های حامدکرزی گفت که خلیل‌زاد در دیدارش با آقای کرزی «از پیشرفت‌ در گفت‌وگوهای صلح ابراز خوشبینی» کرده‌است.

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان روز گذشته به کابل آمد.

او پس از چاشت روز گذشته با رییس‌جمهور دیدار کرد و پیش از چاشت امروز با حامدکرزی و شماری از سیاسیون دیداری داشت.

در همین حال، عمرزاخیلوال، سفیر پیشین افغانستان در پاکستان نیز پس از دیدارش با زلمی خلیل‌زاد، در تویتی گفته‌است که از پیشرفت دل‌گرم کننده در گفت‌وگوهای صلح با طالبان شنیده‌است.

این در حالی است که ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان و ایالات متحده، بر «کاهش خشونت» و «آتش‌بس» نیز دیدگاۀ واحدی ندارند.

ریاست‌جمهوری افغانستان، برقراری آتش‌بس را از سوی طالبان پیش شرط گفت‌وگوهای صلح گفته‌است، اما مقام‌های امریکایی گفته‌اند که حتا کاهش خشونت‌ها از سوی طالبان که در نهایت منجر به آتش‌بس شود نیز پذیرفتنی خواهد بود.

آقای خلیل‌زاد، با عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه و شماری از سیاسیون دیگر نیز دیداری جداگانه‌یی داشته‌است.

ریاست اجراییه، پس از دیدار رییس اجراییه با خلیل‌زاد، گفته‌است که آقای خلیل‌زاد دست‌یافتن به صلح را در افغانستان از اهداف اصلی ایالات متحده خوانده و تأکید کرده که واشنگتن بر اصل «کاهش خشونت با تعریف و مکانیزم مشخص پذیرفتنی برای امریکا، حکومت و مردم افغانستان به‌عنوان پیش‌ شرط امضای توافق‌نامۀ‌ صلح با طالبان پای‌بند است و او در این راستا منتظر پاسخ گروۀ طالبان است.»

امید میثم، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه در این باره گفت: «دربارۀ یک تیم مذاکره کننده همه‌شمول و فراگیر تبادل نظر و بحث صورت گرفت.»

در همین حال، مولوی دین محمد، معاون شورای عالی صلح نیز می‌گوید که خلیل‌زاد از گفت‌وگوها با طالبان خوشبین است: «[خلیل‌زاد] گفت که بسیار مذاکرات ما با سرعت نیست، آهسته است؛ اما ثمر بخش است. چیزهایی که تا حال صورت گرفته، از آن خوشبین استیم.»

سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد نیز بیان داشت: «با وجود این فضای بی اعتمادی هر دو طرف به گفت‌‎وگوها ادامه می‌دهند؛ گفت‌وگوها بسیار آهسته ادامه دارند که نتیجه آن هم همین گونه است.»

همزمان با این گلبدین حکمتیار، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و رهبر حزب اسلامی می‌گوید که گفت وگوهای صلح از سوی دسته‌های انتخاباتی خود او، اشر ف غنی، عبدالله عبدالله و جریان‌های سیاسی مربوط به حامد کرزی به یپش برده شوند: «این چهار دسته استند که باید بنشینند و یک موقف واضیح دربارۀ صلح ارایه کنند – به‌شمول رییس‌جمهور که از این حلقه بیرون نیست.»

خلیل‌زاد در حالی به کابل می‌آید که او پس از گفت‌وگو با طالبان در قطر، به بروکسیل و پاکستان نیز سفری داشت.

منابع می‌گویند که گفت‌وگوهای صلح امریکا با طالبان به مرحلۀ حساسی رسیده‌اند و طرف‌های برای امضای یک توافق‌نامه رآی‌زنی می‌کنند.

هم‌رسانی کنید