تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیپلومات امریکایی: اختلاف‌ها میان غنی و عبدالله بازی با آتش است

یک دیپلومات بلندپایه امریکایی می‌گوید در حالی که دشمنان افغانستان در کمین نشسته‌اند اختلاف‌ها میان غنی و عبدالله بازی با آتش است. 

این دیپلومات که نمی‌خواهد نامی از او گرفته شود، با اشاره به بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های امریکا برای حل اختلاف‌ها میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله هشدار می‌دهد که این دو تن بر سرچوکی‌یی که با پیشرفت در روند صلح  برای مدت محدود است، افغانستان را با بحران روبه‌رو ساخته‌اند. 

او تاکید می‌ورزد که واشنگتن ازخطرهای به توافق نرسیدن اشرف غنی وعبدالله نگران است و درصورت ادامه این اختلاف‌ها امریکا گزینه کاهش هرچه بیشتر کمک هایش را به افغانستان بررسی خواهد کرد: «کار عبدالله وغنی بازی با آتش است،  دشمن درکمین است و ممکن است کسانی باشند که ازاین وضاع به سود خود شان استفاده کنند.

این کار عبدالله و غنی در واقعیت همکاری با طالب است و نقش طالبان را نیرومندتر می‌سازد.» 

او‌ می‌افزاید: «از خطرهای عدم موافقت دو داکتر نگران استیم. با حکومت موازی مخالف استیم. دو تیم کوچک برسرچوکی این مشکلات را به وجود آورده‌اند. آن هم برسرچوکی‌یی که با پیشرفت در روند صلح برای وقت محدود خواهد بود.»

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند امریکا باید در کنار مردم افغانستان باید بیاستد. 

عبدالستار حسینی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «امیدوارم هستم که امریکا در کنار حکومت و مردم افغانستان ایستاد باشد تا کنار یک گروپ که سالیان سال مردم و ملت افغانستان را به چالش کشیده.»

مطیع الله زلاند، آگاه مسایل سیاسی نیز بیان داشت: «سیاسیون مردم افغانستان باید یک راه حل پیدا کنند تا خود را از شرم نجات دهند.» 

در همین حال، لورل میلر، سرپرست پیشین نماینده‌گی امریکا برای افغانستان و پاکستان نیز تاکید می‌ورزد که اگر آقای غنی و آقای عبدالله تهدید کاهش کمک‌های ایالات متحده امریکا را جدی نگیرند یک کار غیر عاقلانه خواهد بود: «فکر می‌کنم که تهدید امریکا به قطع کمک‌ها در سال روان و کاهش یک میلیارد دالر دیگر در سال آینده یک تهدید جدی است. این بسیار غیرعاقلانه خواهد بود که این تهدید جدی گرفته نشود. همچنان فکر می‌کنم که اگر ایالات متحده کمک هایش را تا این اندازه قطع کند، ممکن است که کمک کننده‌گان خارجی دیگر نیز همین راه را تعقیب کنند.»

در همین حال، یاران عبدالله عبدالله می گ‌گویند که پس از  پایان بی‌نتیجه دیدار مایک پومپیو از کابل، رفت‌وآمدهای میان آنان و یاران اشرف غنی ازبهر حل اختلاف گ‌های سیاسی صورت نگرفته‌اند.

فضل احمد معنوی، از یاران عبدالله عبدالله گفت: «منحیث میانجی در قضیه داخل نشده بود و حامل پیام بود و پیام شان به هر دو طرف جور آمدن بود و میکانیزم هم باید یک میکانیزم افغانی باشد و گفته بود که اگر جورآمدی بین دو رهبر به وجود نیاید این می‌تواند بالای بر برنامه‌های صلح تاثیر بگذارد.»

با این حال، یک دیپلومات بلند‌پایه  دیگر امریکایی می‌گوید که واشنگتن امید وار است واکنش‌های مردم دربرابر این اختلاف‌ها و موضع‌گیری امریکا سبب شوند تا اشرف غنی و عبدالله عبدالله باهم کنار آیند.

دیپلومات امریکایی: اختلاف‌ها میان غنی و عبدالله بازی با آتش است

در پی‌عدم توافق عنی و عبدالله روی یک حکومت همه‌شمول‌ امریکا گفت یک‌ میلیارد دالر کمک‌هایش به افغانستان را قطع می‌کند. 

Thumbnail

یک دیپلومات بلندپایه امریکایی می‌گوید در حالی که دشمنان افغانستان در کمین نشسته‌اند اختلاف‌ها میان غنی و عبدالله بازی با آتش است. 

این دیپلومات که نمی‌خواهد نامی از او گرفته شود، با اشاره به بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های امریکا برای حل اختلاف‌ها میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله هشدار می‌دهد که این دو تن بر سرچوکی‌یی که با پیشرفت در روند صلح  برای مدت محدود است، افغانستان را با بحران روبه‌رو ساخته‌اند. 

او تاکید می‌ورزد که واشنگتن ازخطرهای به توافق نرسیدن اشرف غنی وعبدالله نگران است و درصورت ادامه این اختلاف‌ها امریکا گزینه کاهش هرچه بیشتر کمک هایش را به افغانستان بررسی خواهد کرد: «کار عبدالله وغنی بازی با آتش است،  دشمن درکمین است و ممکن است کسانی باشند که ازاین وضاع به سود خود شان استفاده کنند.

این کار عبدالله و غنی در واقعیت همکاری با طالب است و نقش طالبان را نیرومندتر می‌سازد.» 

او‌ می‌افزاید: «از خطرهای عدم موافقت دو داکتر نگران استیم. با حکومت موازی مخالف استیم. دو تیم کوچک برسرچوکی این مشکلات را به وجود آورده‌اند. آن هم برسرچوکی‌یی که با پیشرفت در روند صلح برای وقت محدود خواهد بود.»

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند امریکا باید در کنار مردم افغانستان باید بیاستد. 

عبدالستار حسینی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «امیدوارم هستم که امریکا در کنار حکومت و مردم افغانستان ایستاد باشد تا کنار یک گروپ که سالیان سال مردم و ملت افغانستان را به چالش کشیده.»

مطیع الله زلاند، آگاه مسایل سیاسی نیز بیان داشت: «سیاسیون مردم افغانستان باید یک راه حل پیدا کنند تا خود را از شرم نجات دهند.» 

در همین حال، لورل میلر، سرپرست پیشین نماینده‌گی امریکا برای افغانستان و پاکستان نیز تاکید می‌ورزد که اگر آقای غنی و آقای عبدالله تهدید کاهش کمک‌های ایالات متحده امریکا را جدی نگیرند یک کار غیر عاقلانه خواهد بود: «فکر می‌کنم که تهدید امریکا به قطع کمک‌ها در سال روان و کاهش یک میلیارد دالر دیگر در سال آینده یک تهدید جدی است. این بسیار غیرعاقلانه خواهد بود که این تهدید جدی گرفته نشود. همچنان فکر می‌کنم که اگر ایالات متحده کمک هایش را تا این اندازه قطع کند، ممکن است که کمک کننده‌گان خارجی دیگر نیز همین راه را تعقیب کنند.»

در همین حال، یاران عبدالله عبدالله می گ‌گویند که پس از  پایان بی‌نتیجه دیدار مایک پومپیو از کابل، رفت‌وآمدهای میان آنان و یاران اشرف غنی ازبهر حل اختلاف گ‌های سیاسی صورت نگرفته‌اند.

فضل احمد معنوی، از یاران عبدالله عبدالله گفت: «منحیث میانجی در قضیه داخل نشده بود و حامل پیام بود و پیام شان به هر دو طرف جور آمدن بود و میکانیزم هم باید یک میکانیزم افغانی باشد و گفته بود که اگر جورآمدی بین دو رهبر به وجود نیاید این می‌تواند بالای بر برنامه‌های صلح تاثیر بگذارد.»

با این حال، یک دیپلومات بلند‌پایه  دیگر امریکایی می‌گوید که واشنگتن امید وار است واکنش‌های مردم دربرابر این اختلاف‌ها و موضع‌گیری امریکا سبب شوند تا اشرف غنی و عبدالله عبدالله باهم کنار آیند.

هم‌رسانی کنید