تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رأیزنی‌ها برای پیوستن شماری از اعضای تیم صلح و اعتدال با عبدالله

پس از بروز اختلاف‌ها در دستۀ انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر، شماری از اعضای این دستۀ انتخاباتی، با عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و رهبر دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی، دیدار کرده‌اند.

دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی می‌گوید که که صلاح‌الدین ربانی یکی از اعضای بلندپایۀ دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی، با محمد یونس قانونی، معاون نخست دستۀ انتخاباتی صلح و اعتدال و عطامحمد نور، عضو رهبری این دستۀ انتخاباتی، دیدار کرده‌است.

فریدون خزون، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی می‌گوید که در این دیدار روی پیوستن شمار از اعضای برجستۀ دستۀ انتخاباتی صلح و اعتدال به دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی رأی‌زنی شده‌است.

خزون افزود: «گفت‌و گوهای ما با یک شمار از چهره‌های مطرح و رهبری تیم صلح و اعتدال و نیز یک شمار دسته‌های دیگر و چهره‌های مطرح ادامه دارد آرزو داریم که به‌زودی این گفت‌وگوها نتیجه مثبت بدهد.»

منابعی در دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر، می‌گویند که از ۹۳دفتر پیکارهای انتخاباتی دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر که در ولایت‌های گوناگون ایجاد شده بودند، همه بسته شده‌اند و تنها یک مرکز در کابل فعال است.

عبدالظاهر تمیم، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره اظهار داشت: «این‌ها می‌روند به تیم‌های دیگر جذب می‌شوند به خاطر منافع کوچک خود و ما و شما در آینده شاهد این گپ خواهیم بود.»

پیش از این، دستۀ انتخاباتی وفاق ملی به رهبری احمد ولی مسعود نیز از دیدارهای این دستۀ انتخاباتی با شماری از چهره‌های دستۀ انتخاباتی حنیف اتمر سخن زده بودند.

اما، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر در حالی که فروپاشی این دستۀ انتخاباتی را نمی‌پذیرد اما دیدار چهره‌های مطرح این دستۀ انتخاباتی را با دسته‌های دیگر انتخاباتی رد نمی‌کند.

قادر شاه، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی حنیف اتمر می‌گوید تا زمانی که از شفافیت انتخابات اطمینان بدست نیارند به پیکارهای انتخاباتی آغاز نمی‌کنند: «در اوضاع کنونی هیچ اعتمادی وجود ندارد که ما انتخابات شفاف داشته باشیم اگر این اوضاع ادامه پیدا کند یک بحث است و اگر این حالت تغییر کند و تضمین به وجود آید رهبران ما می‌نشینند و تصمیم می‌گیرند.»

دستۀ انتخاباتی حنیف اتمر، دو روز پیش اعلام کرد که پیکارهای انتخاباتی اش را بدلیل عدم اطمینان از شفافیت انتخابات و نیز اولویت دادن به روند صلح، متوقف کرده‌است.

اختلاف‌ها پس از آن در دستۀ انتخاباتی حنیف اتمر بالا گرفتند که عطامحمد نور خواهان معرفی شدنش همچون نخست وزیر این دستۀ انتخاباتی شد اما اتمر این کار را به برگزاری لویه جرگه موکول کرد. این اختلاف‌ها تا جایی رسیده‌است که اکنون منابع می‌گویند که این تیم از هم پاشیده‌است.

در این تیم، محمد حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بود و محمد یونس قانون و محمد محقق، هم‌چون معاونان نخست و دوم او بودند.

رأیزنی‌ها برای پیوستن شماری از اعضای تیم صلح و اعتدال با عبدالله

پیش از این، دستۀ انتخاباتی وفاق ملی به رهبری احمد ولی مسعود نیز از دیدارهای این دستۀ انتخاباتی با شماری از چهره‌های دستۀ انتخاباتی حنیف اتمر سخن زده بودند.

تصویر بندانگشتی

پس از بروز اختلاف‌ها در دستۀ انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر، شماری از اعضای این دستۀ انتخاباتی، با عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و رهبر دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی، دیدار کرده‌اند.

دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی می‌گوید که که صلاح‌الدین ربانی یکی از اعضای بلندپایۀ دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی، با محمد یونس قانونی، معاون نخست دستۀ انتخاباتی صلح و اعتدال و عطامحمد نور، عضو رهبری این دستۀ انتخاباتی، دیدار کرده‌است.

فریدون خزون، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی می‌گوید که در این دیدار روی پیوستن شمار از اعضای برجستۀ دستۀ انتخاباتی صلح و اعتدال به دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی رأی‌زنی شده‌است.

خزون افزود: «گفت‌و گوهای ما با یک شمار از چهره‌های مطرح و رهبری تیم صلح و اعتدال و نیز یک شمار دسته‌های دیگر و چهره‌های مطرح ادامه دارد آرزو داریم که به‌زودی این گفت‌وگوها نتیجه مثبت بدهد.»

منابعی در دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر، می‌گویند که از ۹۳دفتر پیکارهای انتخاباتی دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر که در ولایت‌های گوناگون ایجاد شده بودند، همه بسته شده‌اند و تنها یک مرکز در کابل فعال است.

عبدالظاهر تمیم، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره اظهار داشت: «این‌ها می‌روند به تیم‌های دیگر جذب می‌شوند به خاطر منافع کوچک خود و ما و شما در آینده شاهد این گپ خواهیم بود.»

پیش از این، دستۀ انتخاباتی وفاق ملی به رهبری احمد ولی مسعود نیز از دیدارهای این دستۀ انتخاباتی با شماری از چهره‌های دستۀ انتخاباتی حنیف اتمر سخن زده بودند.

اما، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر در حالی که فروپاشی این دستۀ انتخاباتی را نمی‌پذیرد اما دیدار چهره‌های مطرح این دستۀ انتخاباتی را با دسته‌های دیگر انتخاباتی رد نمی‌کند.

قادر شاه، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی حنیف اتمر می‌گوید تا زمانی که از شفافیت انتخابات اطمینان بدست نیارند به پیکارهای انتخاباتی آغاز نمی‌کنند: «در اوضاع کنونی هیچ اعتمادی وجود ندارد که ما انتخابات شفاف داشته باشیم اگر این اوضاع ادامه پیدا کند یک بحث است و اگر این حالت تغییر کند و تضمین به وجود آید رهبران ما می‌نشینند و تصمیم می‌گیرند.»

دستۀ انتخاباتی حنیف اتمر، دو روز پیش اعلام کرد که پیکارهای انتخاباتی اش را بدلیل عدم اطمینان از شفافیت انتخابات و نیز اولویت دادن به روند صلح، متوقف کرده‌است.

اختلاف‌ها پس از آن در دستۀ انتخاباتی حنیف اتمر بالا گرفتند که عطامحمد نور خواهان معرفی شدنش همچون نخست وزیر این دستۀ انتخاباتی شد اما اتمر این کار را به برگزاری لویه جرگه موکول کرد. این اختلاف‌ها تا جایی رسیده‌است که اکنون منابع می‌گویند که این تیم از هم پاشیده‌است.

در این تیم، محمد حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بود و محمد یونس قانون و محمد محقق، هم‌چون معاونان نخست و دوم او بودند.

هم‌رسانی کنید