Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رأی‌زنی‌ها برای ایجاد یک حکومت مشترک از سوی غنی و عبدالله

چهار روز پس از برگزاری مراسم‌های جداگانۀ تحلیف در ارگ و سپیدار و اعلام دو حکومت، اکنون اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای ایجاد یک حکومت مشترک همه‌شمول رأی‌زنی می‌کنند.

نزدیکان عبدالله عبدالله می‌گویند که حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین و عبدرب الرسول سیاف، از چهره‌های جهادی با آقای عبدالله برای برون رفت از بحران کنونی رأی‌زنی کرده‌اند.

حاجی دین محمد، از نزدیکان عبدالله عبدالله گفت: «تلاش در این باره خواهد بود که چطور که شود داکتر صاحب عبدالله و داکتر صاحب اشرف غنی یک حکومت مشترک بسازند، حالا مسایلی که متمرکز بحث باشد همین خواهد بود.»

مسعود ترشتوال، سخن‌گوی عبدرب الرسول سیاف نیز افزود: «بحث پایان مشکلات است، پایان تنش‌هاست و رسیدن به یک راه حلی است که تمام اطراف و جوانب دخیل در این وضعیت اقناع شوند.»

همزمان با رأی‌زنی‌های چهره‌های داخلی، منابع می‌گویند که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان نیز در این راستا دست به کار شده‌است.

به گفتۀ این منابع، آقای خلیل‌زاد، دوبار با عبدالرشید دوستم، یکی از حامیان عبدالله عبدالله،  گفت‌وگوی تیلفونی داشته‌است و پیشنهادهایی هم برای آقای دوستم شده‌است.

اما، نزدیکان آقای دوستم می‌گوید که پیشنهادهای خلیل‌زاد نپذیرفته نشده‌‌است.

عبدالله قرلق، معاون حزب جنبش ملی اظهار داشت: «محور صحبت‌ها و مکالمات تیلفونی شان به حل مشکلات انتخاباتی و همین‌طور رسیدن به یک تفاهم و نقطه پایان گذاشتن به وضعیت موجود بوده‌است.»

در همین حال، لطیف محمود، سخن‌گوی رییس‌جمهور غنی می‌گوید که آقای غنی نیز برای ایجاد یک حکومت همه‌شمول خوشبین است: «مشارکت در ساختار نظام و حکومت همه‌شمول که تمام جناح خود را در آیینه نظام بیبیند در حکومت دموکراتیک برای ما یک اصل است.»

پس از آن‌که عبدالله عبدالله نتیجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری را نپذیرفت و آن را تقلبی خواند، او و اشرف غنی به تاریخ ۱۹ حوت مراسم‌های جداگانۀ تحلیف را برگزار کردند و هر دو خودشان را رییس‌جمهور اعلام کردند.

این بحران در حالی ایجاد شده‌است که افغانستان در شرایط حساسی قرار دارد و قرار است گفت‌وگوهای صلح با طالبان به‌زودی آغاز شود و امریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون کند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، اختلاف‌ها میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله را در این شرایط بسیار نگران کننده می‌دانند.

میرزا محمد کتوازی، معاون نخست مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «این‌ها هردوی شان باید از اختلاف‌های درونی بگذرند و بخاطر مردم، بخاطر کشور یکدیگر را بپذیرند و اتفاق کنند.»

تنش‌ها میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی پس از آن شدت گرفتند که کمیسیون مستقل انتخابات اشرف غنی را برندۀ انتخابات ریاست‌جمهوری که در ششم ماه میزان برگزار شد، اعلام کرد. عبدالله عبدالله این نتیجه را نپذیرفت و گفت که حکومت خودش را می‌سازد.

رأی‌زنی‌ها برای ایجاد یک حکومت مشترک از سوی غنی و عبدالله

به گفتۀ منابع، خلیل‌زاد، دوبار با عبدالرشید دوستم، یکی از حامیان عبدالله عبدالله،  گفت‌وگوی تیلفونی داشته‌است و پیشنهادهایی هم برای آقای دوستم شده‌است.

تصویر بندانگشتی

چهار روز پس از برگزاری مراسم‌های جداگانۀ تحلیف در ارگ و سپیدار و اعلام دو حکومت، اکنون اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای ایجاد یک حکومت مشترک همه‌شمول رأی‌زنی می‌کنند.

نزدیکان عبدالله عبدالله می‌گویند که حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین و عبدرب الرسول سیاف، از چهره‌های جهادی با آقای عبدالله برای برون رفت از بحران کنونی رأی‌زنی کرده‌اند.

حاجی دین محمد، از نزدیکان عبدالله عبدالله گفت: «تلاش در این باره خواهد بود که چطور که شود داکتر صاحب عبدالله و داکتر صاحب اشرف غنی یک حکومت مشترک بسازند، حالا مسایلی که متمرکز بحث باشد همین خواهد بود.»

مسعود ترشتوال، سخن‌گوی عبدرب الرسول سیاف نیز افزود: «بحث پایان مشکلات است، پایان تنش‌هاست و رسیدن به یک راه حلی است که تمام اطراف و جوانب دخیل در این وضعیت اقناع شوند.»

همزمان با رأی‌زنی‌های چهره‌های داخلی، منابع می‌گویند که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان نیز در این راستا دست به کار شده‌است.

به گفتۀ این منابع، آقای خلیل‌زاد، دوبار با عبدالرشید دوستم، یکی از حامیان عبدالله عبدالله،  گفت‌وگوی تیلفونی داشته‌است و پیشنهادهایی هم برای آقای دوستم شده‌است.

اما، نزدیکان آقای دوستم می‌گوید که پیشنهادهای خلیل‌زاد نپذیرفته نشده‌‌است.

عبدالله قرلق، معاون حزب جنبش ملی اظهار داشت: «محور صحبت‌ها و مکالمات تیلفونی شان به حل مشکلات انتخاباتی و همین‌طور رسیدن به یک تفاهم و نقطه پایان گذاشتن به وضعیت موجود بوده‌است.»

در همین حال، لطیف محمود، سخن‌گوی رییس‌جمهور غنی می‌گوید که آقای غنی نیز برای ایجاد یک حکومت همه‌شمول خوشبین است: «مشارکت در ساختار نظام و حکومت همه‌شمول که تمام جناح خود را در آیینه نظام بیبیند در حکومت دموکراتیک برای ما یک اصل است.»

پس از آن‌که عبدالله عبدالله نتیجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری را نپذیرفت و آن را تقلبی خواند، او و اشرف غنی به تاریخ ۱۹ حوت مراسم‌های جداگانۀ تحلیف را برگزار کردند و هر دو خودشان را رییس‌جمهور اعلام کردند.

این بحران در حالی ایجاد شده‌است که افغانستان در شرایط حساسی قرار دارد و قرار است گفت‌وگوهای صلح با طالبان به‌زودی آغاز شود و امریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون کند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، اختلاف‌ها میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله را در این شرایط بسیار نگران کننده می‌دانند.

میرزا محمد کتوازی، معاون نخست مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «این‌ها هردوی شان باید از اختلاف‌های درونی بگذرند و بخاطر مردم، بخاطر کشور یکدیگر را بپذیرند و اتفاق کنند.»

تنش‌ها میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی پس از آن شدت گرفتند که کمیسیون مستقل انتخابات اشرف غنی را برندۀ انتخابات ریاست‌جمهوری که در ششم ماه میزان برگزار شد، اعلام کرد. عبدالله عبدالله این نتیجه را نپذیرفت و گفت که حکومت خودش را می‌سازد.

هم‌رسانی کنید