Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

راهبرد تازه امریکا با واکنش‌های گونه‌گون روبه‌رو شد

کابل از اعلام راهبرد تازه امریکا در باره افغانستان و جنوب آسیا استقبال می‌کند و آن را به سود کشور می‌داند. ساعاتی پس از پایان سخنرانی رییس جمهور ترمپ در واشنگتن، رییس اجراییه راهبرد تازه امریکا را برای افغانستان و جنوب آسیا راهبردی بی‌پیشینه و بی‌نقص می‌داند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، گفت: «مشکل خوب تشخیص شده است. موجودیت پناه‌گاه‌های تروریستی و حمایت از طالبان و نیروهای تروریستی به حیث نقطه اصلی یا عامل اصلی خوب تشخیص شده و در این راستا پیام واضح وجود دارد.»

این مقام حکومت با استقبال از آماج قرار گرفتن لانه‌های اصلی هراس افگنان در این راهبرد در آن سوی مرزهای افغانستان، به طالبان، پشتیبانان آنان و نیز به کشورهای همسایه پیام‌های دارد.

عبدالله افزود: «ما اعلام پالیسی جدید را یک فرصت می‌دانیم. حکومت افغانستان یک بار دیگر آماده‌گی‌اش را برای بحث و مذاکره روی تمام مسایل با کشورهای همسایه اعلام می‌کند.»

عبدالله عبدالله به هراس افگنان و کشورهای پشتیبان آنان هشدار می‌دهد که از فرصت بهره بگیرند و از هراس‌افگنی دست بردارند؛ در غیر آن زیان خواهند دید.

در همین حال، رییس جمهور غنی در سخنرانی‌اش در ولایت کندهار، از راهبرد تازه امریکا برای افغانستان پشتیبانی کرد.  

آقای غنی همچنان از مخالفان مسلح دولت خواست که به روند صلح بپیوندند.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور، گفت: «پس از این هیچ قید و شرط زمانی وجود ندارد و امریکا تا آخر با مردم افغانستان می‌باشد.»

درهمین حال حزب اسلامی گلبدین حکمتیار راهبرد تازه امریکا را برای افغانستان پر از پرسش می‌داند و آن را راهبرد نه، بل اعلام یک موقف دفاعی می‌گوید.

به باور این حزب، این راهبرد فاقد یک راه حل برای بیرون رفت از بحران کنونی است.

محمد امین کریم، عضو شورای سیاسی حزب اسلامی، گفت: «راه حل توقف جنگ و بیرون رفت از بحران ارائه نشد. فقط یکموقف دفاعی بود که ما نمی‌گذاریم دولت افغانستان سقوط کند.»

در همین حال حامد کرزی، رییس جمهور پیشین در یک بیانیه که از طرف دفتر وی نشر شده است، راهبرد تازه امریکا درباره افغانستان را محکوم کرده است.

در بیانیه آمده است که افغان‌ها به دنبال صلح و امنیت است، ولی در راهبرد تازه امریکا بیشتر به جنگ تأکید شده است.

در این بیانیه، پذیرش اشتباهات گذشته از سوی امریکا، به عنوان نقطه مثبت راهبرد امریکا، گفته شده است. 

طالبان در واکنش به اعلام این راهبرد هشدار می‌دهند که تا بیرون شدن آخرین سرباز امریکایی از افغانستان  به جنگ ادامه خواهند داد.

راهبرد تازه امریکا با واکنش‌های گونه‌گون روبه‌رو شد

راهبرد تازه امریکا در باره افغانستان و جنوب آسیا با واکنش‌های گونه‌گون در افغانستان روبه‌رو شد؛ برخی آن را به سود کشور می‌گویند و برخی هم به آن خوش‌بین نیستند.

Thumbnail

کابل از اعلام راهبرد تازه امریکا در باره افغانستان و جنوب آسیا استقبال می‌کند و آن را به سود کشور می‌داند. ساعاتی پس از پایان سخنرانی رییس جمهور ترمپ در واشنگتن، رییس اجراییه راهبرد تازه امریکا را برای افغانستان و جنوب آسیا راهبردی بی‌پیشینه و بی‌نقص می‌داند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، گفت: «مشکل خوب تشخیص شده است. موجودیت پناه‌گاه‌های تروریستی و حمایت از طالبان و نیروهای تروریستی به حیث نقطه اصلی یا عامل اصلی خوب تشخیص شده و در این راستا پیام واضح وجود دارد.»

این مقام حکومت با استقبال از آماج قرار گرفتن لانه‌های اصلی هراس افگنان در این راهبرد در آن سوی مرزهای افغانستان، به طالبان، پشتیبانان آنان و نیز به کشورهای همسایه پیام‌های دارد.

عبدالله افزود: «ما اعلام پالیسی جدید را یک فرصت می‌دانیم. حکومت افغانستان یک بار دیگر آماده‌گی‌اش را برای بحث و مذاکره روی تمام مسایل با کشورهای همسایه اعلام می‌کند.»

عبدالله عبدالله به هراس افگنان و کشورهای پشتیبان آنان هشدار می‌دهد که از فرصت بهره بگیرند و از هراس‌افگنی دست بردارند؛ در غیر آن زیان خواهند دید.

در همین حال، رییس جمهور غنی در سخنرانی‌اش در ولایت کندهار، از راهبرد تازه امریکا برای افغانستان پشتیبانی کرد.  

آقای غنی همچنان از مخالفان مسلح دولت خواست که به روند صلح بپیوندند.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور، گفت: «پس از این هیچ قید و شرط زمانی وجود ندارد و امریکا تا آخر با مردم افغانستان می‌باشد.»

درهمین حال حزب اسلامی گلبدین حکمتیار راهبرد تازه امریکا را برای افغانستان پر از پرسش می‌داند و آن را راهبرد نه، بل اعلام یک موقف دفاعی می‌گوید.

به باور این حزب، این راهبرد فاقد یک راه حل برای بیرون رفت از بحران کنونی است.

محمد امین کریم، عضو شورای سیاسی حزب اسلامی، گفت: «راه حل توقف جنگ و بیرون رفت از بحران ارائه نشد. فقط یکموقف دفاعی بود که ما نمی‌گذاریم دولت افغانستان سقوط کند.»

در همین حال حامد کرزی، رییس جمهور پیشین در یک بیانیه که از طرف دفتر وی نشر شده است، راهبرد تازه امریکا درباره افغانستان را محکوم کرده است.

در بیانیه آمده است که افغان‌ها به دنبال صلح و امنیت است، ولی در راهبرد تازه امریکا بیشتر به جنگ تأکید شده است.

در این بیانیه، پذیرش اشتباهات گذشته از سوی امریکا، به عنوان نقطه مثبت راهبرد امریکا، گفته شده است. 

طالبان در واکنش به اعلام این راهبرد هشدار می‌دهند که تا بیرون شدن آخرین سرباز امریکایی از افغانستان  به جنگ ادامه خواهند داد.

هم‌رسانی کنید