Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راه‌اندازی پیکار آگاهی‌دهی در بارۀ انتخابات در بدخشان

بزرگان اقوام و فعالان جامعۀ مدنی ولایت بدخشان، ازبهر آگاهی دهی باشنده‌گان این ولایت از روند ثبت نام‌ های رأی‌ دهنده‌ گان، پیکاری را به راه انداخته اند.

آنان، از باشنده‌گان این ولایت می‌خواهند که در انتخابات پیش‌رو، به‌گونۀ گسترده شرکت کنند.

شرکت کننده‌گان این پیکار می‌گویند که با رفتن روستا به روستا و نیز رفتن به مرکزهای ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان، به مردم اطمینان می‌دهند که هیچ تهدید امنیتی برای‌شان پیش نخواهد آمد.

نزیرمحمد نیازی، یکی از اعضای این پیکار گفت: «ما در هرجا گفتیم و درهرجا نفر فرستادیم. دیروز رییس‌های ناحیه را خواستیم،  به نماینده‌های‌شان گوش‌زد کردیم تا در مسجدها به ملاامامان‌شان بگویند و مردم را تشویق کنند.»

شماری‌ از باشنده‌گان بدخشان، افزایش ناامنی‌ها، پیمان‌شکنی‌های مقام‌های حکومتی و نماینده‌گان مجلس را نسبت به تعهدات‌شان در برابر مردم، مایۀ دل‌سردی‌شان نسبت به روند ‌انتخابات عنوان می‌کنند. اما شماری دیگر می‌گویند که مردم نباید به‌دلیل ناکاره‌گی‌های مسؤولان، روندهای دموکراسی را به‌چالش بکشند.

عبدالبصیر حق‌جو، باشندۀ ولایت بدخشان بیان داشت: «تقلب گسترده در گذشته باعث این شد تا مردم نسبت به روند انتخابات بی‌اعتماد باشند، اما مردم ما این‌طور فکر بکنند که در انتخاب خود، البته اشتباه کرده بودند. انتخابات برگزار می‌شود و باید به افراد شایسته و مورد اعتماد، پاک و با تقوا که در کشور ما استند و داریم، رأی بدهند.»

عبدالعلیم خدام، عالم دین نیز اظهار داشت: «نظر شخصی من این است که سه‌عامل عمده وجود دارد که مردم به پای صندوق‌های رأی نمی‌روند، یک عاملش موجودیت گسترش ناامنی در سطح کُل کشور است.»

در همین‌حال، رییس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که میزان مراجعه مردم به مرکزهای ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان نسبت به روزهای گذشته افزایش یافته‌است.

حمیدالله بلوچ، گفت: «من امروز خیلی خوش استم چون در این بخش می‌فهمید که کمیسیون مستقل انتخابات از طریق رسانه های محلی و ملی، تبلیغات و آگاهی دهی را در سرتاسر افغانستان شروع کرده‌اند. بدبختی و چالش در این‌جا است که مناطق بدخشان کوهی است و رسانه‌های محلی در فاصله بسیار محدود قابل شنیدن است.»

اما، آمارهای گردآوری‌شدۀ دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در بدخشان از ۲۰ مرکز ثبت‌نام در مرکز این ولایت نشان می‌دهد که در پنج روز گذشته نزدیک به ۵۰۰ تن از باشنده‌گان بدخشان ثبت‌نام کرده‌اند.

راه‌اندازی پیکار آگاهی‌دهی در بارۀ انتخابات در بدخشان

شرکت‌کننده‌گان این پیکار، می‌گویند که آنان با گشت‌زنی روستا به روستا و حتا خانه به خانه ونیز نظارت از مرکزهای ثبت‌نام‌های رای‌دهنده‌گان می‌خواهند که بدخشانیان را برای شرکت در انتخابات تشویق کنند.

تصویر بندانگشتی

بزرگان اقوام و فعالان جامعۀ مدنی ولایت بدخشان، ازبهر آگاهی دهی باشنده‌گان این ولایت از روند ثبت نام‌ های رأی‌ دهنده‌ گان، پیکاری را به راه انداخته اند.

آنان، از باشنده‌گان این ولایت می‌خواهند که در انتخابات پیش‌رو، به‌گونۀ گسترده شرکت کنند.

شرکت کننده‌گان این پیکار می‌گویند که با رفتن روستا به روستا و نیز رفتن به مرکزهای ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان، به مردم اطمینان می‌دهند که هیچ تهدید امنیتی برای‌شان پیش نخواهد آمد.

نزیرمحمد نیازی، یکی از اعضای این پیکار گفت: «ما در هرجا گفتیم و درهرجا نفر فرستادیم. دیروز رییس‌های ناحیه را خواستیم،  به نماینده‌های‌شان گوش‌زد کردیم تا در مسجدها به ملاامامان‌شان بگویند و مردم را تشویق کنند.»

شماری‌ از باشنده‌گان بدخشان، افزایش ناامنی‌ها، پیمان‌شکنی‌های مقام‌های حکومتی و نماینده‌گان مجلس را نسبت به تعهدات‌شان در برابر مردم، مایۀ دل‌سردی‌شان نسبت به روند ‌انتخابات عنوان می‌کنند. اما شماری دیگر می‌گویند که مردم نباید به‌دلیل ناکاره‌گی‌های مسؤولان، روندهای دموکراسی را به‌چالش بکشند.

عبدالبصیر حق‌جو، باشندۀ ولایت بدخشان بیان داشت: «تقلب گسترده در گذشته باعث این شد تا مردم نسبت به روند انتخابات بی‌اعتماد باشند، اما مردم ما این‌طور فکر بکنند که در انتخاب خود، البته اشتباه کرده بودند. انتخابات برگزار می‌شود و باید به افراد شایسته و مورد اعتماد، پاک و با تقوا که در کشور ما استند و داریم، رأی بدهند.»

عبدالعلیم خدام، عالم دین نیز اظهار داشت: «نظر شخصی من این است که سه‌عامل عمده وجود دارد که مردم به پای صندوق‌های رأی نمی‌روند، یک عاملش موجودیت گسترش ناامنی در سطح کُل کشور است.»

در همین‌حال، رییس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که میزان مراجعه مردم به مرکزهای ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان نسبت به روزهای گذشته افزایش یافته‌است.

حمیدالله بلوچ، گفت: «من امروز خیلی خوش استم چون در این بخش می‌فهمید که کمیسیون مستقل انتخابات از طریق رسانه های محلی و ملی، تبلیغات و آگاهی دهی را در سرتاسر افغانستان شروع کرده‌اند. بدبختی و چالش در این‌جا است که مناطق بدخشان کوهی است و رسانه‌های محلی در فاصله بسیار محدود قابل شنیدن است.»

اما، آمارهای گردآوری‌شدۀ دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در بدخشان از ۲۰ مرکز ثبت‌نام در مرکز این ولایت نشان می‌دهد که در پنج روز گذشته نزدیک به ۵۰۰ تن از باشنده‌گان بدخشان ثبت‌نام کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید