Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راه‌اندازی پیکار دو روزۀ آزمایش شکر خون در کابل

وزارت صحت عامه به همکاری نهادهای جهانی بهداشت یک پیکار دو روزه آزمایش شکر خون را برای شهروندان کشور به راه انداخته است.

به مناسبت چهاردهم نوامبر که روز جهانی مبارزه با بیماری شکر است، وزارت صحت عامه و نهادهای صحی جهانی یک برنامه دو روزۀ آزمایش شکر خون را به روز چهارشنبه در باغ بابر و به روز پنج‌شنبه در باغ زنانه، آغاز می‌کند تا تمامی باشنده‌گان کابل اندازه شکر خون شان را بدانند.

وزارت صحت عامه بیماری شکر خون را یکی از هشت بیماری کشنده در جهان می‌داند اما می‌گوید این بیماری قابل درمان است. به گفته این وزارت، شهروندان کشور می‌توانند در روزهای آینده، در دو محل در کابل، شکر خون شان را آزمایش کنند.

بربنیاد آمارهای سال ۲۰۱۲، بیش از نزده هزار و پنج صد بیمار به علت افزایش شکر خون در کشور جان باخته‌اند.

سید حبیب اروال، مسوول کنترول بیماری‌های غیرساری وزارت صحت عامه، گفت: «امید داریم که یک شمار بزرگ شهروندان کشور برای آزمایش شکر خون شان بیایند و درباره اندازه شکر خون شان بدانند و برای خود شان تصمیم بگیرند.»

نهادهای صحی می‌گویند که بیماری شکر در جهان با شتاب رو به افزایش است و مصرف خوراکی‌های غیربهداشتی، نبود فعالیت‌های فزیکی، عامل‌های ارثی، چاقی و کارگیری از دخانیات از عامل‌های به وجود آمدن بیماری شکر استند.

ریچارد پیپرکورن، نماینده سازمان جهانی بهداشت، گفت: «در منطقه شرق مدیترانه که برای سازمان صحی جهان، افغانستان در آن قرار دارد، متاسفانه گواه بیشترین آمار بیماری شکر استیم. در این منطقه چهل و سه میلیون تن بیماری شکر دارند. در هفت ولادت یکی آن، از شکر اثرپذیر می‌شوند. از همین‌رو مهم است که با آموزش‌های بیشتر به مادران و نوزادان توجه شود.»

پزشکان می‌گویند که اگر بیماری شکر کنترول گردد، خطرناک نیست و در غیر آن نه تنها که خطرهای این بیماری افزایش می‌یابند؛ بل زمینه پیدا شدن بیماری‌های دیگر نیز فراهم می‌شود.

ماموسی زیور، معین وزارت صحت عامه، گفت: «در خانواده‌های متوسط نزدیک به نیم عواید شان در درمان این بیماری به مصرف می‌رسند. بنابراین، اگر این بیماری را ما پیش‌گیری کنیم، از نگاه اقتصادی بسیار مهم و کمک کننده است و یکی از عامل‌های کاهش فقر می‌تواند پیش‌گیری بیماری شکر خون باشد.»

وزارت صحت عامه شمار بیماران شکر را در کشور هشت صدو پنجاه هزار تن می‌گوید و شمار کسانی را که از اثر بیماری شکر خون جان باخته‌اند؛ بیش از نزده هزار و پنج صد تن گزارش می‌دهد.

راه‌اندازی پیکار دو روزۀ آزمایش شکر خون در کابل

شهروندان کشور می‌توانند به روز چهارشنبه در باغ بابر و به روز پنج‌شنبه در باغ زنانه شکر خون شان را به گونۀ رایگان آزمایش کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه به همکاری نهادهای جهانی بهداشت یک پیکار دو روزه آزمایش شکر خون را برای شهروندان کشور به راه انداخته است.

به مناسبت چهاردهم نوامبر که روز جهانی مبارزه با بیماری شکر است، وزارت صحت عامه و نهادهای صحی جهانی یک برنامه دو روزۀ آزمایش شکر خون را به روز چهارشنبه در باغ بابر و به روز پنج‌شنبه در باغ زنانه، آغاز می‌کند تا تمامی باشنده‌گان کابل اندازه شکر خون شان را بدانند.

وزارت صحت عامه بیماری شکر خون را یکی از هشت بیماری کشنده در جهان می‌داند اما می‌گوید این بیماری قابل درمان است. به گفته این وزارت، شهروندان کشور می‌توانند در روزهای آینده، در دو محل در کابل، شکر خون شان را آزمایش کنند.

بربنیاد آمارهای سال ۲۰۱۲، بیش از نزده هزار و پنج صد بیمار به علت افزایش شکر خون در کشور جان باخته‌اند.

سید حبیب اروال، مسوول کنترول بیماری‌های غیرساری وزارت صحت عامه، گفت: «امید داریم که یک شمار بزرگ شهروندان کشور برای آزمایش شکر خون شان بیایند و درباره اندازه شکر خون شان بدانند و برای خود شان تصمیم بگیرند.»

نهادهای صحی می‌گویند که بیماری شکر در جهان با شتاب رو به افزایش است و مصرف خوراکی‌های غیربهداشتی، نبود فعالیت‌های فزیکی، عامل‌های ارثی، چاقی و کارگیری از دخانیات از عامل‌های به وجود آمدن بیماری شکر استند.

ریچارد پیپرکورن، نماینده سازمان جهانی بهداشت، گفت: «در منطقه شرق مدیترانه که برای سازمان صحی جهان، افغانستان در آن قرار دارد، متاسفانه گواه بیشترین آمار بیماری شکر استیم. در این منطقه چهل و سه میلیون تن بیماری شکر دارند. در هفت ولادت یکی آن، از شکر اثرپذیر می‌شوند. از همین‌رو مهم است که با آموزش‌های بیشتر به مادران و نوزادان توجه شود.»

پزشکان می‌گویند که اگر بیماری شکر کنترول گردد، خطرناک نیست و در غیر آن نه تنها که خطرهای این بیماری افزایش می‌یابند؛ بل زمینه پیدا شدن بیماری‌های دیگر نیز فراهم می‌شود.

ماموسی زیور، معین وزارت صحت عامه، گفت: «در خانواده‌های متوسط نزدیک به نیم عواید شان در درمان این بیماری به مصرف می‌رسند. بنابراین، اگر این بیماری را ما پیش‌گیری کنیم، از نگاه اقتصادی بسیار مهم و کمک کننده است و یکی از عامل‌های کاهش فقر می‌تواند پیش‌گیری بیماری شکر خون باشد.»

وزارت صحت عامه شمار بیماران شکر را در کشور هشت صدو پنجاه هزار تن می‌گوید و شمار کسانی را که از اثر بیماری شکر خون جان باخته‌اند؛ بیش از نزده هزار و پنج صد تن گزارش می‌دهد.

هم‌رسانی کنید