Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

راه اندازی عملیات گُستردۀ نظامی در ولایت سرپل

مقام‎های محلی ولایت سرپل گفته‌اند که در یک عملیات نیروهای امنیتی در ولایت سرپل ۲۵ هراس‎افگن کشته شدند و ۳۴ تن دیگر شان زخم برداشته‎اند.

محمد ظاهر وحدت، والی سرپل می‎گوید که این عملیات یک هفته پیش در بخش‎های نا امن این ولایت آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد.

وی به هراس‏افگنان هشدار می‎دهند که اگر به روند صلح یک جا نشوند، نابود خواهند شد.

وی می‎افزاید: "از آغاز عملیات تا اکنون ۲۵ شورشی کشته شدند و ۳۴ تن دیگر شان زخم برداشته‌اند. این عملیات برای نابود سازی شورشیان ادامه خواهد داشت."

وی در ادامه گفت که در این عملیات چندین فرمانده مشهور هراس‎افگنان نیز کشته شده‌اند.

وی اضافه کرد: "در میان کشته شده‎گان یک تن از فرمانده‎هان طالبان به نام غضنفر و یک فرمانده تبعۀ خارجی بنام مستحب، استند."

والی سرپل تصریح کرد که در حال حاضر نه تنها گروه طالبان بل گروه داعش و هراس‎افگنان خارجی نیز با نیروهای امنیتی درگیر نبرد هستند.

وی از حکومت مرکزی و نهادهای امنیتی خواسته است تا هرچه زودتر نیروهای کمکی بیشتر و نیروهای هوایی را در این ولایت بفرستد.

راه اندازی عملیات گُستردۀ نظامی در ولایت سرپل

محمد ظاهر وحدت، والی سرپل می‎گوید که این عملیات یک هفته پیش در بخش‎های نا امن این ولایت آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد.

Thumbnail

مقام‎های محلی ولایت سرپل گفته‌اند که در یک عملیات نیروهای امنیتی در ولایت سرپل ۲۵ هراس‎افگن کشته شدند و ۳۴ تن دیگر شان زخم برداشته‎اند.

محمد ظاهر وحدت، والی سرپل می‎گوید که این عملیات یک هفته پیش در بخش‎های نا امن این ولایت آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد.

وی به هراس‏افگنان هشدار می‎دهند که اگر به روند صلح یک جا نشوند، نابود خواهند شد.

وی می‎افزاید: "از آغاز عملیات تا اکنون ۲۵ شورشی کشته شدند و ۳۴ تن دیگر شان زخم برداشته‌اند. این عملیات برای نابود سازی شورشیان ادامه خواهد داشت."

وی در ادامه گفت که در این عملیات چندین فرمانده مشهور هراس‎افگنان نیز کشته شده‌اند.

وی اضافه کرد: "در میان کشته شده‎گان یک تن از فرمانده‎هان طالبان به نام غضنفر و یک فرمانده تبعۀ خارجی بنام مستحب، استند."

والی سرپل تصریح کرد که در حال حاضر نه تنها گروه طالبان بل گروه داعش و هراس‎افگنان خارجی نیز با نیروهای امنیتی درگیر نبرد هستند.

وی از حکومت مرکزی و نهادهای امنیتی خواسته است تا هرچه زودتر نیروهای کمکی بیشتر و نیروهای هوایی را در این ولایت بفرستد.

هم‌رسانی کنید