تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

رایزنی‌های مقام‌های غربی و ملل متحد در بارۀ روند صلح افغانستان

درنشست هماهنگی تلاش‌های امریکا واروپا درآلمان، برآغاز هرچه زودتر گفت‌وگوها میان افغانان توافق شد.

نشست هماهنگی تلاش‌های صلح ایالات متحده و اروپا  دربارۀ افغانستان، با حضور زلمی خلیل ، فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، تادامیچی یاماماتو، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، نماینده‌گان سازمان ملل درافغانستان، فرستاده‌گان ویژه اتحادیه اروپا وآلمان برای افغانستان وادریس زمان، معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان  دربرلین برگزار شد.

درهمین حال زلمی خلیل زاد می‌گوید که دراین نشست، چگونه‌گی برگزاری نشست‌ها در بارۀ  صلح افغانستان در ناروی ، آلمان و قطر  بحث شد.

اما تاکنون زمان برگزاری این نشست‌ها روشن نشده اند.

خلیل‌زاد در صفحه تویترش در این باره بیان داشت:«آلمان همچنان میزبان دومین نشست امریکا - اروپا در باره صلح افغانستان بود‌. پس از دادن اطلاعات در باره روند صلح، ما نشست آینده اوسلو و گفت‌وگوها میان افغانان را به میزانی آلمان و قطر بررسی کردیم. تمرکز ما بر گفت‌وگوها میان افغانان بود که به تهیه یک نقشه راه سیاسی بانجامد و این که چی کسی می تواند برای برگزاری زودتر آن چی کاری انجام‌دهد.»

آگاهان چه میگویند؟ 

سید علی کاظمی، رییس حزب اقتدار ملی گفت:« امید وار هستم که کشور المان بتواند با یک هم نظری با مردم ،حکومت افغانستان و گروه طالبان به صورت فشرده با گرفتن نتیجه این گفتمان را پیش ببرند.»

حامد سلطانی، آگاه مسایل سیاسی گفت:« اگر تمام کشور ها اروپایی و کشور های هم جوار افغانستان در پروسه صلح صادقانه دست به هم دهند به یک نتیجه مثبت خواهد رسیدم.»

فرستاده  ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان که در ماه‌های پسین دو بار با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان در قطر دیدار کرده است درصفحه تویترش برآغاز هرچه زودتر گفت وگوها میان افغانان تاکید می ورزد.

مولوده توانا، فعال حقوق زن گفت:« نیاز است تا جناه های که در رس حکومت استند به خصوص افراد که تاثیر گذار استند باید در این گفتمان شرکت کنند.»

انتظارمی رود درروزهای نزدیک برای هفتمین بار با نماینده گان طالبان درقطر نیز گفت‌وگو نماید.

وحید مژه، آگاه مسایل سیاسی گفت:« قرار بود که سفر خلیل زاد قبل از عید صورت بگیرد اما به دلیل نشست مسکو این سفر صورت نگرفت، گفته می شود که اقای خلیل زاد بعد از عید با طالبان بیبیند. در نشست ششم هم کدام تاریخ برای گفت گو تعین نشده بود.»

دردورهای گذشته گفت‌وگوهای خلیل‌زاد با نماینده‌گان طالبان درقطر بیشتر در باره چگونه‌گی تعین جدول زمانی برای خروج نیروهای امریکایی ازافغانستان وتهدید نشدن جهان ازافغانستان بحث شده است.

افغانستان

رایزنی‌های مقام‌های غربی و ملل متحد در بارۀ روند صلح افغانستان

فرستاده  ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان که در ماه‌های پسین دو بار با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان در قطر دیدار کرده است درصفحه تویترش برآغاز هرچه زودتر گفت وگوها میان افغانان تاکید می ورزد.

Thumbnail

درنشست هماهنگی تلاش‌های امریکا واروپا درآلمان، برآغاز هرچه زودتر گفت‌وگوها میان افغانان توافق شد.

نشست هماهنگی تلاش‌های صلح ایالات متحده و اروپا  دربارۀ افغانستان، با حضور زلمی خلیل ، فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، تادامیچی یاماماتو، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، نماینده‌گان سازمان ملل درافغانستان، فرستاده‌گان ویژه اتحادیه اروپا وآلمان برای افغانستان وادریس زمان، معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان  دربرلین برگزار شد.

درهمین حال زلمی خلیل زاد می‌گوید که دراین نشست، چگونه‌گی برگزاری نشست‌ها در بارۀ  صلح افغانستان در ناروی ، آلمان و قطر  بحث شد.

اما تاکنون زمان برگزاری این نشست‌ها روشن نشده اند.

خلیل‌زاد در صفحه تویترش در این باره بیان داشت:«آلمان همچنان میزبان دومین نشست امریکا - اروپا در باره صلح افغانستان بود‌. پس از دادن اطلاعات در باره روند صلح، ما نشست آینده اوسلو و گفت‌وگوها میان افغانان را به میزانی آلمان و قطر بررسی کردیم. تمرکز ما بر گفت‌وگوها میان افغانان بود که به تهیه یک نقشه راه سیاسی بانجامد و این که چی کسی می تواند برای برگزاری زودتر آن چی کاری انجام‌دهد.»

آگاهان چه میگویند؟ 

سید علی کاظمی، رییس حزب اقتدار ملی گفت:« امید وار هستم که کشور المان بتواند با یک هم نظری با مردم ،حکومت افغانستان و گروه طالبان به صورت فشرده با گرفتن نتیجه این گفتمان را پیش ببرند.»

حامد سلطانی، آگاه مسایل سیاسی گفت:« اگر تمام کشور ها اروپایی و کشور های هم جوار افغانستان در پروسه صلح صادقانه دست به هم دهند به یک نتیجه مثبت خواهد رسیدم.»

فرستاده  ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان که در ماه‌های پسین دو بار با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان در قطر دیدار کرده است درصفحه تویترش برآغاز هرچه زودتر گفت وگوها میان افغانان تاکید می ورزد.

مولوده توانا، فعال حقوق زن گفت:« نیاز است تا جناه های که در رس حکومت استند به خصوص افراد که تاثیر گذار استند باید در این گفتمان شرکت کنند.»

انتظارمی رود درروزهای نزدیک برای هفتمین بار با نماینده گان طالبان درقطر نیز گفت‌وگو نماید.

وحید مژه، آگاه مسایل سیاسی گفت:« قرار بود که سفر خلیل زاد قبل از عید صورت بگیرد اما به دلیل نشست مسکو این سفر صورت نگرفت، گفته می شود که اقای خلیل زاد بعد از عید با طالبان بیبیند. در نشست ششم هم کدام تاریخ برای گفت گو تعین نشده بود.»

دردورهای گذشته گفت‌وگوهای خلیل‌زاد با نماینده‌گان طالبان درقطر بیشتر در باره چگونه‌گی تعین جدول زمانی برای خروج نیروهای امریکایی ازافغانستان وتهدید نشدن جهان ازافغانستان بحث شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره