تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

ربانی: تلاش‌های ارگ برای انحصار قدرت سبب تضعیف نظام شده‌اند

صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه می‌گوید که تلاش‌های ارگ ریاست‌جمهوری برای انحصار قدرت در پنج سال اخیر، سبب تضعیف نظام شده‌اند.

سرپرست وزارت خارجه که امروز (جمعه، ۲۹سنبله) در مراسم یادبود از هشتمین سال‌روز جان باختن برهان‌الدین ربانی، رییس‌جمهور پیشین، در تالار لویۀ جرگه سخن می‌زد، افزود که برای پیکار در برابر انحصارگرایی ایستاده‌گی کرده‌است و این پیکار را ادامه خواهد داد.

ربانی افزود: «ما طی پنج سال، پیوسته نسبت به تمرکز قدرت هشدار دادیم و هرازگاهی در برابر بی عدالتی و فلج سازی نهادها ایستاده‌گی کردیم و در آینده نیز در همین مسیر استوار خواهیم ماند.»

دو روز پیش، سخن‌گوی وزارت خارجه گفت که حکم رییس‌جمهور مبنی بر بررسی آن‌چه که اتهام‌های استخدام‌های سلیقه‌یی در این وزارت گفته می‌شود را وزارت خارجه رد کرده‌است. این حکم رییس‌جمهور، هفتۀ پیش از سوی عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه کشور نیز تعلیق شده بود.

وزارت خارجه گفته‌است که رییس‌جمهور باید حکم دیگری در این باره صادر کند – اما ریاست‌جمهوری می‌گوید که بربنیاد قانون روند بررسی در وزارت خارجه را ادامه خواهد داد.

در برنامۀ امروز، شماری از مقام‌های بلندپایۀ حکومت از جمله عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه، محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح و محمد محقق، معاون دوم ریاست‌اجراییه نیز حضور داشتند.

عبدالله عبدالله در این مراسم با انتقاد از رییس‌جمهور غنی گفت که رییس‌جمهور برخلاف سال‌های پیش هیچ پیامی ازبهر سال‌روز جان باختن برهان‌الدین ربانی، نفرستاده‌است: «کسی که به شهید عزت قایل نیست، آن [کس] خود را توهین می‌کند.»

شرکت کننده‌گان دیگر این نشست، از تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو نگرانی کردند و نیز دربارۀ گفت‌وگوهای صلح سخن زدند.

محمد محقق بیان داشت: «بعضی از حریفان ناجوان مرد ما تمامی معیارهای قانونی را زیرپا می‌کنند؛ این بر سر راه ما دشواری است. استفادۀ گسترده از امکانات دولتی و بسیج کردن تمامی ادارات دولتی برای تقلب.»

کریم خلیلی نیز اظهار داشت: «مسؤولین کشور! ما از شما کار نمی‌خواهیم، نان هم نمی‌خواهیم؛ نا امید هستیم. اما یک چیز می‌خواهیم صلح!»

برهان‌الدین ربانی در سال ۱۳۹۰ هجری خورشید هنگامی که رییس شورای عالی صلح بود، در یک حملۀ انتحاری در خانه‌اش در کابل جان باخت. مسؤولیت این حمله را گروه طالبان به عهده گرفتند.

افغانستان

ربانی: تلاش‌های ارگ برای انحصار قدرت سبب تضعیف نظام شده‌اند

دو روز پیش، سخن‌گوی وزارت خارجه گفت که حکم رییس‌جمهور مبنی بر بررسی آن‌چه که اتهام‌های استخدام‌های سلیقه‌یی در این وزارت گفته می‌شود را وزارت خارجه رد کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه می‌گوید که تلاش‌های ارگ ریاست‌جمهوری برای انحصار قدرت در پنج سال اخیر، سبب تضعیف نظام شده‌اند.

سرپرست وزارت خارجه که امروز (جمعه، ۲۹سنبله) در مراسم یادبود از هشتمین سال‌روز جان باختن برهان‌الدین ربانی، رییس‌جمهور پیشین، در تالار لویۀ جرگه سخن می‌زد، افزود که برای پیکار در برابر انحصارگرایی ایستاده‌گی کرده‌است و این پیکار را ادامه خواهد داد.

ربانی افزود: «ما طی پنج سال، پیوسته نسبت به تمرکز قدرت هشدار دادیم و هرازگاهی در برابر بی عدالتی و فلج سازی نهادها ایستاده‌گی کردیم و در آینده نیز در همین مسیر استوار خواهیم ماند.»

دو روز پیش، سخن‌گوی وزارت خارجه گفت که حکم رییس‌جمهور مبنی بر بررسی آن‌چه که اتهام‌های استخدام‌های سلیقه‌یی در این وزارت گفته می‌شود را وزارت خارجه رد کرده‌است. این حکم رییس‌جمهور، هفتۀ پیش از سوی عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه کشور نیز تعلیق شده بود.

وزارت خارجه گفته‌است که رییس‌جمهور باید حکم دیگری در این باره صادر کند – اما ریاست‌جمهوری می‌گوید که بربنیاد قانون روند بررسی در وزارت خارجه را ادامه خواهد داد.

در برنامۀ امروز، شماری از مقام‌های بلندپایۀ حکومت از جمله عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه، محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح و محمد محقق، معاون دوم ریاست‌اجراییه نیز حضور داشتند.

عبدالله عبدالله در این مراسم با انتقاد از رییس‌جمهور غنی گفت که رییس‌جمهور برخلاف سال‌های پیش هیچ پیامی ازبهر سال‌روز جان باختن برهان‌الدین ربانی، نفرستاده‌است: «کسی که به شهید عزت قایل نیست، آن [کس] خود را توهین می‌کند.»

شرکت کننده‌گان دیگر این نشست، از تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو نگرانی کردند و نیز دربارۀ گفت‌وگوهای صلح سخن زدند.

محمد محقق بیان داشت: «بعضی از حریفان ناجوان مرد ما تمامی معیارهای قانونی را زیرپا می‌کنند؛ این بر سر راه ما دشواری است. استفادۀ گسترده از امکانات دولتی و بسیج کردن تمامی ادارات دولتی برای تقلب.»

کریم خلیلی نیز اظهار داشت: «مسؤولین کشور! ما از شما کار نمی‌خواهیم، نان هم نمی‌خواهیم؛ نا امید هستیم. اما یک چیز می‌خواهیم صلح!»

برهان‌الدین ربانی در سال ۱۳۹۰ هجری خورشید هنگامی که رییس شورای عالی صلح بود، در یک حملۀ انتحاری در خانه‌اش در کابل جان باخت. مسؤولیت این حمله را گروه طالبان به عهده گرفتند.

هم‌رسانی کنید