Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

"ربوده شدن" ۲۷ عضو حرکت مردمی صلح خواهان در هرات

منابع به طلوع نیوز می‌گویند که نزدیک به ۲۷ تن از اعضای حرکت مردمی صلح خواهان که به تازه‌گی سفرهای شان را به ولایت‌های کشور آغاز کرده ند، در مسیر شاهراه هرات - فراه "ربوده شده‌اند".

کاروان این صلح خواهان، متشکل از شش موتر بود و به گفتۀ منابع، این کاروان در مسیر شاهراۀ هرات - فراه، شام روز سه‌شنبه از سوی «طالبان متوقف شد» و تاکنون از سرنوشت آنان خبری در دست نیست.

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نه گفته اند.

دادالله قانع، عضو شورای ولایتی، فراه با تأیید این خبر گفت که این کاروان از هرات به سوی ولایت نیمروز در حرکت بودند که در منطقۀ فراه رود در مسیر شاهراه هرات - فراه طالبان آنان را با خود برده‌اند.

از سویی دیگر، پولیس فراه می‌گوید که تلاش‌های نیروهای امنیتی برای ردیابی ربوده شده‌گان ادامه دارند.

پیش از این اعضای این کاروان در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند توسط طالبان به جای نامعلوم انتقال داده شده بودند که پس از چندین روز رها شدند.

"ربوده شدن" ۲۷ عضو حرکت مردمی صلح خواهان در هرات

اعضای حرکت مردمی صلح خواهان به تازه‌گی سفرشان را به ولایت‌های کشور برای صلح خواهی آغاز کرده اند.

Thumbnail

منابع به طلوع نیوز می‌گویند که نزدیک به ۲۷ تن از اعضای حرکت مردمی صلح خواهان که به تازه‌گی سفرهای شان را به ولایت‌های کشور آغاز کرده ند، در مسیر شاهراه هرات - فراه "ربوده شده‌اند".

کاروان این صلح خواهان، متشکل از شش موتر بود و به گفتۀ منابع، این کاروان در مسیر شاهراۀ هرات - فراه، شام روز سه‌شنبه از سوی «طالبان متوقف شد» و تاکنون از سرنوشت آنان خبری در دست نیست.

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نه گفته اند.

دادالله قانع، عضو شورای ولایتی، فراه با تأیید این خبر گفت که این کاروان از هرات به سوی ولایت نیمروز در حرکت بودند که در منطقۀ فراه رود در مسیر شاهراه هرات - فراه طالبان آنان را با خود برده‌اند.

از سویی دیگر، پولیس فراه می‌گوید که تلاش‌های نیروهای امنیتی برای ردیابی ربوده شده‌گان ادامه دارند.

پیش از این اعضای این کاروان در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند توسط طالبان به جای نامعلوم انتقال داده شده بودند که پس از چندین روز رها شدند.

هم‌رسانی کنید