Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رهبر شاخۀ خراسان داعش بازداشت شد

ریاست عمومی امنیت ملی، می‌گوید که نیروهای این ریاست، اسلم فاروقی، رهبر شاخۀ خراسان داعش را بازداشت کرده‌اند.

دفتر مسؤول رسانه‌های امنیت ملی، می‌گوید که اسلم فاروقی همراه با ۱۹جنگجوی دیگر داعش روز گذشته (جمعه، ۱۵حمل) در ولایت کندهار بازداشت شد.

در اعلامیۀ امنیت ملی آمده‌است: «عبدالله اورکزی، مشهور به اسلم فاروقی، رهبر گروه تروریستی داعش شاخۀ خراسان با ۱۹تن از همکاران نزدیکش به‌شمول قاری ذاهد و سیف‌الله مشهور به ابوطلحۀ پاکستانی طی یک عملیات هدفمند و پیچیده توسط نیروهای قطعات خاص امنیت ملی دستگیر شدند.»

در این اعلامیه هم‌چنان آمده‌است که اسلم فاروقی، باشندۀ اصلی روستای «آخندزاده‌گان» منطقۀ اورکزی اجنسی پاکستان بوده‌است.

به گفتۀ ریاست امنیت ملی، اسلم فاروفی پیش از این به‌عنوان مسؤول نظامی شهر پشاور، فرمانده گروۀ داعش مستقر در درۀ عبدالخیل ولسوالی اچین ولایت ننگرهار و مسؤول عملیات‌های داعش در خیبر اجنسی فعالیت داشته‌است.

امنیت ملی، می‌‎گوید که پس از کشته شدن ابوسعید باجوری، اسلم فاروقی به‌عنوان والی نام نهاد داعش در افغانستان تعیین گردید: «موصوف روابط تنگاتنگی با سایر شبکه‌های تروریستی مانند لشکر طیبه و شبکه‌ حقانی نیز داشت که این ارتباطات اکنون در سطوع مختلف گروه داعش شاخه خراسان گسترش یافته‌است.»

بربنیاد خبر نامۀ امنیت ملی، قاری زاهد مشهور به معاذ، مسؤول نظامی داعش در افغانستان و سیف الله، مشهور به ابوطلحۀ پاکستانی مسؤول جلب و جذب و تنظیم افراد در کتیبه‌های مختلف داعش در ولایت ننگرهار بوده‌اند.

داعش اخیرأ دست به چندین حملۀ خون‌بار در کشور زده‌است. این گروۀ مسؤولیت حملۀ ماه حوت بر مراسم یادبود از عبدالعلی مزاری در کابل که در آن ۳۲ تن کشته شدند، به عهده گرفت. چند روز پیش، حملۀ دیگری را بر عبادت‌گاه شهروندان سیک در کابل را نیز به عهده گرفت. در این حمله بیست و پنج تن جان باختند.

رهبر شاخۀ خراسان داعش بازداشت شد

امنیت ملی، می‌‎گوید که پس از کشته شدن ابوسعید باجوری، اسلم فاروقی به‌عنوان والی نام نهاد داعش در افغانستان تعیین گردید.

تصویر بندانگشتی

ریاست عمومی امنیت ملی، می‌گوید که نیروهای این ریاست، اسلم فاروقی، رهبر شاخۀ خراسان داعش را بازداشت کرده‌اند.

دفتر مسؤول رسانه‌های امنیت ملی، می‌گوید که اسلم فاروقی همراه با ۱۹جنگجوی دیگر داعش روز گذشته (جمعه، ۱۵حمل) در ولایت کندهار بازداشت شد.

در اعلامیۀ امنیت ملی آمده‌است: «عبدالله اورکزی، مشهور به اسلم فاروقی، رهبر گروه تروریستی داعش شاخۀ خراسان با ۱۹تن از همکاران نزدیکش به‌شمول قاری ذاهد و سیف‌الله مشهور به ابوطلحۀ پاکستانی طی یک عملیات هدفمند و پیچیده توسط نیروهای قطعات خاص امنیت ملی دستگیر شدند.»

در این اعلامیه هم‌چنان آمده‌است که اسلم فاروقی، باشندۀ اصلی روستای «آخندزاده‌گان» منطقۀ اورکزی اجنسی پاکستان بوده‌است.

به گفتۀ ریاست امنیت ملی، اسلم فاروفی پیش از این به‌عنوان مسؤول نظامی شهر پشاور، فرمانده گروۀ داعش مستقر در درۀ عبدالخیل ولسوالی اچین ولایت ننگرهار و مسؤول عملیات‌های داعش در خیبر اجنسی فعالیت داشته‌است.

امنیت ملی، می‌‎گوید که پس از کشته شدن ابوسعید باجوری، اسلم فاروقی به‌عنوان والی نام نهاد داعش در افغانستان تعیین گردید: «موصوف روابط تنگاتنگی با سایر شبکه‌های تروریستی مانند لشکر طیبه و شبکه‌ حقانی نیز داشت که این ارتباطات اکنون در سطوع مختلف گروه داعش شاخه خراسان گسترش یافته‌است.»

بربنیاد خبر نامۀ امنیت ملی، قاری زاهد مشهور به معاذ، مسؤول نظامی داعش در افغانستان و سیف الله، مشهور به ابوطلحۀ پاکستانی مسؤول جلب و جذب و تنظیم افراد در کتیبه‌های مختلف داعش در ولایت ننگرهار بوده‌اند.

داعش اخیرأ دست به چندین حملۀ خون‌بار در کشور زده‌است. این گروۀ مسؤولیت حملۀ ماه حوت بر مراسم یادبود از عبدالعلی مزاری در کابل که در آن ۳۲ تن کشته شدند، به عهده گرفت. چند روز پیش، حملۀ دیگری را بر عبادت‌گاه شهروندان سیک در کابل را نیز به عهده گرفت. در این حمله بیست و پنج تن جان باختند.

هم‌رسانی کنید