تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

روایت باشنده‌گان ولسوالی «اچین» از زنده‌گی در حاکمیت داعش

ولسوالی اچین ننگرهار که سه سال هسته مرکزی فعالیت‌های گروه داعش در شرق کشور بود، چند ماهی شده‌است که بار دیگر در نبود داعش زندگی‌ها به همان زیبایی‌های گذشته اش برگشته است.

اما داستان‌های سه سال حاکمیت داعش در اچین هنوزهم تکان‌دهنده است، مثل داستان احمد، کودک نه ساله که می‌گوید که جنگ‌جویان داعش او را از مکتب ربودند و چهار ماه به او آموزش‌های نظامی دادند.

احمد- باشنده اچین – ننگرهار گفت:«ما را از طرف شب ویدیو نشان میدادند و در آن ویدیوها سر کافران را میزدند. میگفتند با کافران جنگ کنید، آنها را نزدیک تان نمانید و آنان را با کارد بزنید.»

ولی خانواده این کودک برای نجات پسر شان ناگزیر شد که از اچین فرار کنند، اما وقتی دوباره برگشتند خانه شان را ویرانه یی بیش ندیدند.  

سید آجان- باشنده اچین – ننگرهار گفت:«زمانی که جنگ های داعش و دیگران آمد این قبرستان از دست ازینا پر شد و تمامی خانه ها را نیز ویران ساختند.»

اچین در حاکمیت داعشیان روزگاران دشواری را پشت سر گذاشته است. 

امان الله - باشنده اچین ننگرهار گفت:«پسر من طوری شهید شد که نزده روز در قید آنها بود و در روز بیستم وی را به شهادت رساندند.»

اما شوق بازگشت به زندگی عادی در اچین بار دیگر زنده شده است و مردم بی هیچ مزدی برای هموار ساختن ناهمواری های اچین می شتابند.

حتا بر خلاف انتظار ها، بازار های اچین در شب‌ها هم پر جنب و جوش استند - بازاری که در حاکمیت داعشیان یک ویرانه بود.

افغانستان

روایت باشنده‌گان ولسوالی «اچین» از زنده‌گی در حاکمیت داعش

ولی خانواده این کودک برای نجات پسر شان ناگزیر شد که از اچین فرار کنند، اما وقتی دوباره برگشتند خانه شان را ویرانه یی بیش ندیدند.  

Thumbnail

ولسوالی اچین ننگرهار که سه سال هسته مرکزی فعالیت‌های گروه داعش در شرق کشور بود، چند ماهی شده‌است که بار دیگر در نبود داعش زندگی‌ها به همان زیبایی‌های گذشته اش برگشته است.

اما داستان‌های سه سال حاکمیت داعش در اچین هنوزهم تکان‌دهنده است، مثل داستان احمد، کودک نه ساله که می‌گوید که جنگ‌جویان داعش او را از مکتب ربودند و چهار ماه به او آموزش‌های نظامی دادند.

احمد- باشنده اچین – ننگرهار گفت:«ما را از طرف شب ویدیو نشان میدادند و در آن ویدیوها سر کافران را میزدند. میگفتند با کافران جنگ کنید، آنها را نزدیک تان نمانید و آنان را با کارد بزنید.»

ولی خانواده این کودک برای نجات پسر شان ناگزیر شد که از اچین فرار کنند، اما وقتی دوباره برگشتند خانه شان را ویرانه یی بیش ندیدند.  

سید آجان- باشنده اچین – ننگرهار گفت:«زمانی که جنگ های داعش و دیگران آمد این قبرستان از دست ازینا پر شد و تمامی خانه ها را نیز ویران ساختند.»

اچین در حاکمیت داعشیان روزگاران دشواری را پشت سر گذاشته است. 

امان الله - باشنده اچین ننگرهار گفت:«پسر من طوری شهید شد که نزده روز در قید آنها بود و در روز بیستم وی را به شهادت رساندند.»

اما شوق بازگشت به زندگی عادی در اچین بار دیگر زنده شده است و مردم بی هیچ مزدی برای هموار ساختن ناهمواری های اچین می شتابند.

حتا بر خلاف انتظار ها، بازار های اچین در شب‌ها هم پر جنب و جوش استند - بازاری که در حاکمیت داعشیان یک ویرانه بود.

هم‌رسانی کنید