Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روایت دردناک گروگانان آزادشدۀ درۀ مرزا اولنگ

مقام‎های محلی ولایت سرپل تأیید کردند که ۲۳۵ تن از گروگانان درۀ مرزا اولنگ ولسوالی صیاد این ولایت، روز سه‎شنبه پس از چهار روز، به اثر سعی و تلاش بزرگان محلی با رهبری مقام ولایت، از چنگ طالبان و داعش رها شدند و به مرکز شهر سرپل انتقال داده شده‌اند.

آزاد شده‎گان با ده‎ها درد و اندوه و با از دست دادن عزیزان شان به مرکز ولایت آورده شدند و عزیزان شان را به آغوش کشیدند.

آنان فکر می‎کردند که شاید دیگر زنده نباشند.

عادله، یک زن که با چهار فرزندش از چنگ شورشیان آزاد شده بود، گفت: "شوهرم را زنده به گور کردند. وی به خاطر طفل‎های ما، فرار کرده نتوانست."

شریف امیری، خبرنگار طلوع‎نیوز که با وی گفت‎وگو کرده است، گفت که وی روحیه خوبی نداشت و خواست که بیشتر حرف بزند."

آزاد شده‎گان توسط موترهای باربری کوچک به مرکز این ولایت انتقال یافتند.

یک مرد که تازه به مرکز سرپل رسیده و یکی از نزدیکان‎اش را در آغوش گرفته بود، گفت: " ۱۵ نفر به دست‌های خودم در یک قبر گور کردم. هیچ چیزی از این جسدها باقی نمانده بود. ما از حکومت تابوت نمی‌خواهیم، حکومت باید امنیت ما را بگیرد. این چه گونه حکومت است؟"

آزاد شده‎گان که تازه به مرکز این ولایت رسیده بودند از بهر از دست دادن عزیزان شان، فریاد و ناله می‎کردند.

اسماعیل، یک باشندۀ دیگر این دره، گفت: "پسرم را از پیش چشم مادرش بردند و کشتند. حالی هیچ جسدش معلوم نست که کجاست. از خاطر این بی کفایت‎ها (مقام‎های حکومتی). پسرم را می خواستیم که پس از این عروسی کند."

باشنده‌گان دره مرزا اولنگ حکومت را به خاطر تأخیر در راه اندازی عملیات، انتقاد کردند و افزودند که در ۵ روز گذشته، هیچ عملیات در این دره راه اندازی نشد.

یکی دیگر از باشنده‌گان این دره که چشمانش پر از اشک بود، گفت: "تمامی کسانی که کشته شدند، سلاح نداشتند. حتا مرد پیر و مریض را در پیش چشمم کشتند."

از سوی هم، یک دختر ۱۲ ساله که همراه با برادر سه ساله‌اش از این حمله جان سالم بدر بردند، گفت: "برادرم  زخمی شد. حالی نمی‌فهمم که پدر و مادرم کجاست؟"

این دختر در شفاخانه‌یی در مرکز این ولایت، زیر درمان است.

از سوی دیگر، ظاهر وحدت، والی سرپل می‎گوید که نیروهای این ولایت توانایی راه اندازی عملیات ضد هراس‎افگنانه را ندارند و به تازه‎گی نیروهای امنیتی به مرکز این ولایت رسیده‌اند و قرار است به زودی عملیات پاک سازی شورشیان، راه اندازی شود.

وی گفت: "نیروهای رسیده‌اند و نمی‌گذارم که این‌ها تا پاک سازی کامل شورشیان، از این ولایت بروند. اگر بروند، من هم این ولایت را همرای شان ترک می‌‎کنم."

وی می‎افزاید که بیش از ۵۰۰ خانواده نیاز به کمک دارند و برای بیشتر آنان کمک فراهم شده است و به زودی به باقی ماندۀ این خانواده‎ها، کمک صورت می‌گیرد.

وی در ادامه گفت: "رییس‌جمهور و مشاور امنیت ملی وعده کمک کرده‎اند."

خبر نگار طلوع‎نیوز می‎گوید که نیروهای ویژه، کماندو و نیروهای هوایی به مرکز این ولایت رسیده‌اند و برای راه اندازی عملیات آماده‌گی می‌گیرند.

پنج روز پیش، شورشیان داعش و طالب بر این دره حمله کردند و به گفتۀ مقام‌های محلی، بیش از ۵۰ تن را کشتند.

شماری از خانواده‎ها پس از این حمله فرار کردند، اما گفته می‎شود که هم اکنون نیز شماری از باشنده‎گان این دره، در بند شورشیان استند. 

رییس جمهور غنی به روز سه‎شنبه، این حمله را "غیر انسانی" خواند و عده داد که "انتقام" خواهد گرفت.

ولسوالی صیاد درغرب این ولایت موقعیت دارد و با ولایت‌های جوزجان و فاریاب هم‌مرز می‎باشد.

روایت دردناک گروگانان آزادشدۀ درۀ مرزا اولنگ

گروگانان آزاد شدۀ درۀ مرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل از حملۀ هراس‎افگنان بر آنان، سخن می‌زنند.

تصویر بندانگشتی

مقام‎های محلی ولایت سرپل تأیید کردند که ۲۳۵ تن از گروگانان درۀ مرزا اولنگ ولسوالی صیاد این ولایت، روز سه‎شنبه پس از چهار روز، به اثر سعی و تلاش بزرگان محلی با رهبری مقام ولایت، از چنگ طالبان و داعش رها شدند و به مرکز شهر سرپل انتقال داده شده‌اند.

آزاد شده‎گان با ده‎ها درد و اندوه و با از دست دادن عزیزان شان به مرکز ولایت آورده شدند و عزیزان شان را به آغوش کشیدند.

آنان فکر می‎کردند که شاید دیگر زنده نباشند.

عادله، یک زن که با چهار فرزندش از چنگ شورشیان آزاد شده بود، گفت: "شوهرم را زنده به گور کردند. وی به خاطر طفل‎های ما، فرار کرده نتوانست."

شریف امیری، خبرنگار طلوع‎نیوز که با وی گفت‎وگو کرده است، گفت که وی روحیه خوبی نداشت و خواست که بیشتر حرف بزند."

آزاد شده‎گان توسط موترهای باربری کوچک به مرکز این ولایت انتقال یافتند.

یک مرد که تازه به مرکز سرپل رسیده و یکی از نزدیکان‎اش را در آغوش گرفته بود، گفت: " ۱۵ نفر به دست‌های خودم در یک قبر گور کردم. هیچ چیزی از این جسدها باقی نمانده بود. ما از حکومت تابوت نمی‌خواهیم، حکومت باید امنیت ما را بگیرد. این چه گونه حکومت است؟"

آزاد شده‎گان که تازه به مرکز این ولایت رسیده بودند از بهر از دست دادن عزیزان شان، فریاد و ناله می‎کردند.

اسماعیل، یک باشندۀ دیگر این دره، گفت: "پسرم را از پیش چشم مادرش بردند و کشتند. حالی هیچ جسدش معلوم نست که کجاست. از خاطر این بی کفایت‎ها (مقام‎های حکومتی). پسرم را می خواستیم که پس از این عروسی کند."

باشنده‌گان دره مرزا اولنگ حکومت را به خاطر تأخیر در راه اندازی عملیات، انتقاد کردند و افزودند که در ۵ روز گذشته، هیچ عملیات در این دره راه اندازی نشد.

یکی دیگر از باشنده‌گان این دره که چشمانش پر از اشک بود، گفت: "تمامی کسانی که کشته شدند، سلاح نداشتند. حتا مرد پیر و مریض را در پیش چشمم کشتند."

از سوی هم، یک دختر ۱۲ ساله که همراه با برادر سه ساله‌اش از این حمله جان سالم بدر بردند، گفت: "برادرم  زخمی شد. حالی نمی‌فهمم که پدر و مادرم کجاست؟"

این دختر در شفاخانه‌یی در مرکز این ولایت، زیر درمان است.

از سوی دیگر، ظاهر وحدت، والی سرپل می‎گوید که نیروهای این ولایت توانایی راه اندازی عملیات ضد هراس‎افگنانه را ندارند و به تازه‎گی نیروهای امنیتی به مرکز این ولایت رسیده‌اند و قرار است به زودی عملیات پاک سازی شورشیان، راه اندازی شود.

وی گفت: "نیروهای رسیده‌اند و نمی‌گذارم که این‌ها تا پاک سازی کامل شورشیان، از این ولایت بروند. اگر بروند، من هم این ولایت را همرای شان ترک می‌‎کنم."

وی می‎افزاید که بیش از ۵۰۰ خانواده نیاز به کمک دارند و برای بیشتر آنان کمک فراهم شده است و به زودی به باقی ماندۀ این خانواده‎ها، کمک صورت می‌گیرد.

وی در ادامه گفت: "رییس‌جمهور و مشاور امنیت ملی وعده کمک کرده‎اند."

خبر نگار طلوع‎نیوز می‎گوید که نیروهای ویژه، کماندو و نیروهای هوایی به مرکز این ولایت رسیده‌اند و برای راه اندازی عملیات آماده‌گی می‌گیرند.

پنج روز پیش، شورشیان داعش و طالب بر این دره حمله کردند و به گفتۀ مقام‌های محلی، بیش از ۵۰ تن را کشتند.

شماری از خانواده‎ها پس از این حمله فرار کردند، اما گفته می‎شود که هم اکنون نیز شماری از باشنده‎گان این دره، در بند شورشیان استند. 

رییس جمهور غنی به روز سه‎شنبه، این حمله را "غیر انسانی" خواند و عده داد که "انتقام" خواهد گرفت.

ولسوالی صیاد درغرب این ولایت موقعیت دارد و با ولایت‌های جوزجان و فاریاب هم‌مرز می‎باشد.

هم‌رسانی کنید